Truer med ulovligt gyllesvineri af vandløb

Henrik-Mortensen1

De danske svineproducenter opfordres til at blæse på miljøreglerne af deres egen formand, Henrik Mortensen.

Svineformand Henrik Mortensen opfordrer alle danske svineproducenter til at blæse på lovgivningen og kører milllioner af liter svinegylle ud på de frosne marker. Det skriver landbrugsavisen.dk tirsdag 2. april.

De danske Svineproducenter varsler lovbrud, hvis ikke de straks får dispensation til at køre gylle ud nu.

»Kære ministre, se nu at få truffet de fornødne beslutninger i en fart, så vi kan komme til at køre gyllen ud med god samvittighed. For gylle kommer der ud de nærmeste dage. Med eller uden jeres velsignelse,« truer formand Henrik Mortensen.

Han efterlyser pragmatisme hos politikerne og mener, at gyllen godt kan køres miljømæssigt forsvarligt ud på frostne marker, selvom gyllen ikke kan suges ned i jorden, men blot lægger sig oven på den frosne overflade.

Forbuddet mod at køre gylle ud på frosne marker er begrundet i, at når tøvejret sætter ind, vil gyllen skylle ud i vandløb og vådområder sammen med det smeltede overfladevand. Efterfølgende vil der opstå forgiftninger og iltsvind i vandløbene med fiskedød til følge.

Der er tidligere set masser af den slags hændelser, og af samme årsag skal svineproducenter sikre sig tilstrækkelig opbevaringskapacitet, så de kan holde på gyllen, indtil frosten går af jorden. I forår, hvor varmen kommer sent, viser det sig, at et større antal producenter ikke lever op til disse opbevaringskrav, men vælger at kræve dispensation fra miljøreglerne.

For sportsfiskere mange steder i landet vil det med sikkerhed koste mange års arbejde med restaurering af vandløbene, hvis der giver grønt lys for gylleudbringning på de stadig frosne marker.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.