Henrik-Mortensen1
De danske svineproducenter opfordres til at blæse på miljøreglerne af deres egen formand, Henrik Mortensen.

Svineformand Henrik Mortensen opfordrer alle danske svineproducenter til at blæse på lovgivningen og kører milllioner af liter svinegylle ud på de frosne marker. Det skriver landbrugsavisen.dk tirsdag 2. april.

De danske Svineproducenter varsler lovbrud, hvis ikke de straks får dispensation til at køre gylle ud nu.

»Kære ministre, se nu at få truffet de fornødne beslutninger i en fart, så vi kan komme til at køre gyllen ud med god samvittighed. For gylle kommer der ud de nærmeste dage. Med eller uden jeres velsignelse,« truer formand Henrik Mortensen.

Han efterlyser pragmatisme hos politikerne og mener, at gyllen godt kan køres miljømæssigt forsvarligt ud på frostne marker, selvom gyllen ikke kan suges ned i jorden, men blot lægger sig oven på den frosne overflade.

Forbuddet mod at køre gylle ud på frosne marker er begrundet i, at når tøvejret sætter ind, vil gyllen skylle ud i vandløb og vådområder sammen med det smeltede overfladevand. Efterfølgende vil der opstå forgiftninger og iltsvind i vandløbene med fiskedød til følge.

Der er tidligere set masser af den slags hændelser, og af samme årsag skal svineproducenter sikre sig tilstrækkelig opbevaringskapacitet, så de kan holde på gyllen, indtil frosten går af jorden. I forår, hvor varmen kommer sent, viser det sig, at et større antal producenter ikke lever op til disse opbevaringskrav, men vælger at kræve dispensation fra miljøreglerne.

For sportsfiskere mange steder i landet vil det med sikkerhed koste mange års arbejde med restaurering af vandløbene, hvis der giver grønt lys for gylleudbringning på de stadig frosne marker.

 

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.