Svenskerne påviser MRSA i svinekød fra Danmark

Grisedod

I Japan kan man købe hele pattegrise i supermarkederne, men ingen bekymrer sig om MRSA-faren – endnu…

Dansk og tysk svinekød, der sælges i svenske butikker, indeholder resistente MRSA-bakterier. Det viser en undersøgelse, som Dagens Nyheter har foretaget og offentliggjort 13. november 2014.

Fremkomsten af resistente bakterier i samfundet er en af de mest alvorlige trusler mod menneskers sundhed, har WHO fastslået, og problemet vokser også i Sverige. “Det er bare et spørgsmål om tid, før de svenske grise får bakterierne, og der er ingen handlingsplan,” sagde Jeff Jackson ved DTU Veterinærinstituttet.

Dagens Nyheter har samarbejdet med DTU Veterinærinstituttet om at undersøge forekomsten af resistente MRSA-bakterier i de svenske kølediske. Tyve pakker dansk svinekød og tyve pakker tysk svinekød blev indkøbt i oktober 2014 i femten forskellige butikker i Stockholm-området, hvorefter de blev analyseret for svineMRSA.

Resultatet: fire ud af de tyve danske pakker svinekød indeholder de resistente MRSA-bakterier og en ud af de tyve tyske pakker indeholdt de samme bakterier.

Læs hele artiklen her.

Fakta om svinekødsindustrien
Danmark
• 19 millioner svin slagtes hvert år, mens 10 millioner smågrise eksporteres.
• ca 4.000 svinebedrifter i landet.
• 1.570.000 tons svinekødsprodukter produceres hvert år.
• Svinekød eksport tegner sig for mere end 5 procent af Danmarks samlede eksport.
Kilde: Landbrug og Fødevarer, European Medicines Agency.

Tyskland
• Ca. 58 millioner svin slagtes årligt.
• I alt 70.000 svinebedrifter.
• Produktion: 5.400.000 tons om året. Omkring halvdelen eksporteres til over 100 lande.
• Tyskland er Europas største svinekødsproducent og tredje største i verden efter Kina og USA.
Kilde: Tysk Kød, European Medicines Agency.

Sverige
• Omkring 2,5 millioner svin slagtes hvert år.
• I alt er der cirka 1.200 svinegårde.
• Det produceres 234.600 tons svinekødsprodukter om året.
• 25.900 tons svinekød eksporteres.
Kilde: Jordbruksverket , European Medicines Agency.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.