US-domstol afgør at misbrug af antibiotika til husdyr kan fortsætte

nicolenew-300x2981

Nicole D’Alessandro.

Trods videnskabelige resultater fra US Food and Drug Administration (FDA) der påviser, at brug af antibiotika i husdyrproduktionen truer menneskers sundhed, vil det voldsomme misbrug kunne fortsætte som hidtil. Det skriver Nicole D’Alessandro 25. juli 2014 i EcoWatch.com.

Med en 2-1 afgørelse fastslog dommerne i den amerikanske Second Circuit Court of Appeals 24. juli 2014, at FDA ikke er tvunget til at forbyde den rutinemæssige tildeling af antibiotika til raske dyr på trods af agenturets resultater, der viser, at dette misbrug af antibiotika fundamentalt truer effektiviteten af lægemidler til både mennesker og dyr.

“Denne beslutning gør det muligt at fortsætte med en farlig praksis, der er kendt for at true menneskers sundhed,” sagde Avinash Kar, advokat ved Natural Resources Defense Council (NRDC). “Brugen af antibiotika i husdyrfoder, dag efter dag, er ikke baseret på en medicinsk diagnose, og det bør ikke være tilladt.”

US_daarligdom

Misbruget af antibiotika til husdryproduktion er enormt i USA, hvor det stadig er tilladt at anvende lægemidler som vækstfremmere, der skal få dyrene til at vokse hurtigere.

Rettens afgørelse omstødte to distriktdomstols-afgørelser fra 2012 i sager, der var anlagt af organisationerne NRDC, Center for Science in the Public Interest, Food Animal Concerns Trust, Public Citizen and Union of  Concerned Scientists. De tidligere afgørelser pålagde FDA at standse den rutinemæssige brug af penicillin og tetracykliner i foder til raske dyr, indtil medicinalindsutrien kunne bevise ufarligheden ved denne praksis.

Dommer Robert Katzmann, der stemte mod afgørelsen, sagde efter dommen:

“Beslutningen i dag gør det muligt for FDA at erklære offentligt, at en bestemt husdyrmedicin er farlig, men derefter afvise at tilbagekalde godkendelsen af det pågældende middel. Det giver også agenturet mulighed for effektivt at ignorere offentlighedens ønsker om at få forbudt usikkert husdyrmedicin. Jeg tror dog ikke, at lovgivningen hjemler ret til denne afgørelse.”

Den udbredte praksis i USA med at tilsætte lave doser af antibiotika til foderet som vækstfremmere til raske dyr på husdyrfabrikkerne bidrager til en stigning i antibiotika-resistente bakterier eller såkaldte ”superbugs”, og det skaber en voksende bekymring for folkesundheden.

FDA udgav et sæt frivillige retningslinjer i december 2013, der skulle stoppe denne brug af medicin. En efterfølgende Food & Water Watch-analyse viste, at 89 procent af den antibiotika, som ifølge retningslinjerne ikke burde bruges som vækstfremmere stadig blev givet gives til raske dyr, men med andre begrundelser. Dermed viste de frivillige retningslinjer sig at være værdiløse.

“Misbruget af antibiotika i husdyrproduktionen bidrager til den epidemi af antibiotikaresistens, der spreder sig på vores hospitaler og i samfundet,” siger Robert S. Lawrence, MD, direktør for the Johns Hopkins Center for A Livable Future og professor med Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “Rettens beslutning er dybt skuffende, fordi den åbner mulighed for, at såkaldte frivillige retningslinjer træder i stedet for en afgørende indsats for at konfrontere et af de vigtigste problemer for folkesundheden i vor tid.”

Læs hele artiklen her.

DanMed Gris

Dan Jørgensen er glad for grise.

Også i Danmark er der problemer med at samle politisk mod til at konfrontere husdyrindustriens misbrug af antibiotika. Selvom resistensproblemerne truer folkesundheden, så er det ikke Sundhedsministeriet, der varetager indsatsen. Den er overdraget til Fødevareministeriet, der har forsinket en regulær indsats i flere år. Først fornylig er man begyndte at blæse til kamp mod misbruget, men også her vil den ansvarlige minister Dan Jørgensen (S) ikke høre tale om lovindgreb. Misbruget skal bekæmpes med ”frivillige retningslinjer”.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.