US-forbud mod at afsløre dyremishandling i flere stater

undercover_AG_GAG

Folkets ret til at vide, hvad der egentlig foregår på fødevarefabrikkerne, er et varmt emne i USA.

Et lovforslag, der bogstaveligt talt vil blokere al offentlighed omkring arbejdsforholdene i landbrugsfabrikkerne i det amerikanske industrielle landbrugssystem er netop blevet fremsat i delstaten Washington. Lovforslaget ses som en trussel mod delstatens husdyr ifølge Melissa Cronin, der rapporterer om sagen 20. januar 2015 i thedodo.com.

Der er tale om en såkaldt ”ag-gag” lov, en amerikansk betegnelse for anti-whistleblower lovgivning, der forhindrer journalister og aktivister (eller hvem som helst, for den sags skyld) i at afsløre, hvad der foregår på slagterier og i dyrefabrikker. Et udkast til en sådan lov om landbrugsforhold, House Bill 1104, blev fremsat i delstatens Repræsentanternes Hus i januar, rapporterer nyhedsmediet Food Safety News.

Loven, der er enslydende med tilsvarende lovgivning i syv andre delstater, vil gøre det ulovligt for enhver person til at skaffe sig adgang til “en landbrugsproduktionsfacilitet, der ikke er åben for offentligheden og uden ejerens udtrykkelige skriftlige samtykke eller i henhold til en domstols afgørelse eller med en klar lovgivningsmæssig tilladelse at foretage lyd- eller billedoptagelser af lokaliteterne eller gennemførelse af de landbrugsmæssige produktionsaktiviteter … ”

Kansas, North Dakota, Montana, Idaho, Utah, Iowa og Missouri har alle vedtaget antiwhistleblower-lovgivning, og flere andre delstater har fremlagt, men indtil videre undladt at vedtage lovgivning som den aktuelle. Men lovgivningsgrundlaget er stadig uklart, hvad angår håndhævelse. Fornylig frafaldt anklagemyndigheden i Utah sigtelserne mod fire dyreaktivister for at have overtrådt statens ”ag-gag”-lovgivning.

At skaffe sig adgang til en landbrugsfabrik – som en svinefarm, kyllingefarm eller minkfarm – og filme, hvad der foregår der, vil blive betragtet som en grov lovovertrædelse i henhold til den foreslåede lovgivning, og vil kunne straffes med op til et års fængsel og en bøde på US $ 5000 (33.000 Dkr.).

Imidlertid viser en national rundspørge, der blev bestilt af ASPCA i 2012 og udført af firmaet Lake Research Partners, at to tredjedele af amerikanerne er modstandere af at forbyde ”undercover”-undersøgelser af dyrevelfærd, og 54 procent støtter kraftigt bestræbelserne på at afsløre dyremishandling på industrielle landbrug.

PLA-Horsens-Årsrapport

Den amerikanske lovgivning ville i Danmark gøre det ulovligt at filme på slagterier uden ejerens udtrykkelige tilladelse.

I 2014 er der gennemført flere undercover-undersøgelser, herunder blandt leverandører til den store pizzaproducent DiGiorno og kyllingespecialisten Koch Foods, hvor der blev afsløret foruroligende og til tider ulovlig behandling af dyr. Senest har en aktivist, som tilbragte 57 dage som undercover-løsarbejder på en destruktionsanstalt i Minnesota, filmet kyllinger, der blev skoldet levende. Når ”ag-gag”-lovgivningen er vedtaget, vildisse afsløringer være ulovlige – og så vil de dyrevelfærdsmæssige krænkelser, som er registreret, kunne fortsætte ukontrolleret.

I en senere artikel 29. Januar 2015 har Melissa Cronin rapporteret, at “ag-gag”-lovgivning også er ved at blive udformet i delstaten Wisconsin. Lovforslaget fremsættes umiddelbart efter, at to ”undercover”-undersøgelser har afsløret, at de ansatte på mælkefabrikker slog, sparkede og skubbede malkekøer omkring med traktorer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.