Væk med alle små landbrug, kræver L&F-økonom

Kaiser_storlandbrug

De store industrilandbrug må hele tiden vokse for at overleve, påstår L&F.

Hvis Danmark skal fastholde sin position som førende landbrugsnation, må de små landbrug dø. Så klart melder Landbrug & Fødevarer ud i et interview med Maskinbladet 25. april 2014.

Erhvervsøkonomisk chef i det såkaldte Videncenter for Landbrug, Klaus Kaiser, påstår, at “set ud fra et økonomisk perspektiv, giver det god mening, at der bliver færre af de mindre landbrug samtidig med, at de store landbrug bliver større. Faktisk er det en nødvendighed, at landbrugene vokser, hvis Danmark fremover skal være blandt verdens førende inden for landbrug”. 

Det såkaldte Videncenter for Landbrug ejes og drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, der af mange ses som industrilandbrugets forlængede arm. Organisationen påstår dog selv at “favne hele paletten”.

Klaus Kaiser

Væk med de små landbrug, siger cheføkonom Klaus Kaiser, L&F.

Kaiser afslører i interviewet, at forklaringen på at de mindre landbrug forsvinder er, at de bliver opkøbt af de større landbrug, som konstant leder efter nye måder at optimere bundlinjen på for at overleve.

“De er i en stadig fase, hvor de hele tiden skal gøre brug af størrelsesøkonomiske fordele for at følge med. Man er simpelthen nødt til at jagte de fordele, samtidig med at man også jagter optimeringsfordele, effektiviserer og produktivitetsudvikler. Man må gøre brug af alle de metoder, som kan forbedre indtjeningen for at kompensere for et faldende bytteforhold”, påstår Klaus Kaiser.

Det såkaldte Videncenter for Landbrugs egen analyse spår, at det samlede antal bedrifter fra 2012 til 2022 vil blive reduceret fra 40.000 til 30.000. I samme periode forventer man, at en gennemsnitlig heltidsbedrift vil vokse fra 158 hektar i 2012 til 212 hektar i 2022.

Den udvikling er ifølge Klaus Kaiser en nødvendighed.

“Hvis vi giver landbruget lov til at udvikle sig ud fra, hvad der er økonomisk mest fornuftigt, så vil vi også kunne opretholde, eller det er i hvert fald en væsentlig forudsætning for, at vi kan opretholde den gode konkurrenceevne, vi har i dansk landbrug”, påstår han.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Storlandbrug kører med kronisk underskud, siger professor Kjeldsen-Kragh.

Klaus Kaisers påstand står i lodret modstrid til KU-professor Søren Kjeldsen-Kraghs grundige regnskabsanalyser, der viser, at de seneste ti års forcerede liberalisering af landbrugserhvervet har medført en enorm gældsætning af hele erhvervet, stik imod alle påstande og forventninger fra landbrugserhvervets topfolk.

Kjeldsen-Kragh har dokumenteret, at det er selve påstanden om økonomiske stordriftsfordele, der er falsk. De store landbrug giver underskud. Jo større en landbrugsvirksomhed er, desto ringere indtjening, og derfor er der konstant behov for at udvide ved at opkøbe naboer og mindre landbrug.

Læs hele Kjeldsen-Kraghs analyse og se dokumentationen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.