Danish Crown klar med luftige mål for bæredygtighed – men vil landmændene være med?

Danish Crown meddeler 8. marts 2019 i en pressemeddelelse, at man vil opbygge en position som verdens førende producent af bæredygtigt kød. Det skal ske ved at pålægge de danske svineproducenter at halvere klimaaftrykket på et kilo grisekød inden 2030, og i 2050 er det visionen, at hele værdikæden er klimaneutral.

Tolv millioner smågrise eksporteres levende hvert år til især Tyskland og Polen. Kan det fortsætte på en ansvarlig og bæredygtig måde Foto: DC Pressefoto.

Ifølge klimaforskere verden over repræsenterer kød en af de store udfordringer for Jordens velbefindende, klimaet og levevilkårene for de kommende generationer. Det er en fundamental udfordring for alle kødproducenter. Derfor vil Danish Crown og Danish Crowns ejere – de danske landmænd – nu intensivere indsatsen for at gøre kød mere bæredygtigt, hævdes det i pressemeddelelsen.

Der foreligger dog intet om, hvorvidt svineproducenterne har sagt ja til salgsorganisationens grønne drømme. Danske Svineproducenter har ikke kommenteret udspillet. Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der ofte har hævdet, at landbruget ikke påvirker klimaet negativt, er heller ikke taget i ed.

I 2030 vil Danish Crown have reduceret udledningen af klimagasser for hvert kilo produceret svinekød med mindst 50 procent set i forhold til 2005. Allerede inden udgangen af 2019 vil 90 procent af de svin, der leveres til Danish Crowns danske slagterier, komme fra en landmand med bæredygtighedscertifikat, og de første 100 er allerede certificeret. Visionen er, at kød fra Danish Crown i 2050 er produceret klimaneutralt fra jord til bord. Hvordan Danish Crown agter at tvinge de modvilige producenter til at bidrage, oplyses ikke.

De uskyldige svin

Danish Crown har haft forskere til at beregne og dokumentere udviklingen siden 2005. Derfor står det nu klart, at klimapåvirkningen ved produktion af et kilo svinekød er reduceret med 25 procent i perioden fra 2005 til 2016.

Ifølge Jais Valeur har svinet uberettiget stået for skud på grund af klimapåvirkningen.

CEO Jais Valeur påstår, at det i sidste ende er forbrugernes valg, der skal drive omstillingen. Det afslører, at Valeur forventer en økonomisk anerkendelse for DC-målsætningen. Foto: DC/Pressefoto.

– Det kommer vi til at ændre på, for set i bakspejlet kunne vi have italesat bæredygtighed allerede fra midten af 00’erne. Det kan vi ikke lave om på, men ingen kan tage resultaterne fra os, så nu skal vi have sat et koncept i søen, som både vi og vores kunder kan kommunikere, og forbrugerne kan bakke op om. For i den sidste ende er det forbrugernes valg, der skal drive omstillingen, siger Jais Valeur.

I Danish Crown koncernen arbejdes der lige nu på at strukturere forskellige tværgående projekter indenfor alt fra energi- og vandforbrug til emballage- og transportløsninger. Ambitionen er at have målsætninger på alle områder, så der på den baggrund kan etableres en række partnerskaber, hvor Danish Crown i samarbejde med både forskere og andre virksomheder kan finde nye løsninger.

– På vores MEAT2030-konference i København i efteråret 2018 stod deltagerne nærmest i kø for at etablere partnerskaber for bæredygtig udvikling med os. Det er fantastisk, for vejen til en position som verdens førende producent af bæredygtigt kød er fuld af udfordringer, der skal løses. Vi rækker hånden ud efter partnerskaber for fælles bæredygtighedsløsninger, så vi på en gang kan nå vores klima- og bæredygtighedsmål og samtidig udvikle vores forretning til gavn for vores ejere, siger Jais Valeur.

Danish Crown er endnu ikke på plads med klimamålsætningerne for okse- og kalvekød, men de vil komme til at lægge sig tæt op ad de mål, der sættes for den danske mælkeproduktion og den certificering, Danish Crown arbejder med for grisekødet. Visionen om klimaneutralitet gælder dog for alle koncernens aktiviteter.

Kan denne produktion gøres lige så bæredygtig neutral som en vegetabilsk produktion. Foto: DC Pressefoto.


Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.