Wilhjem12bannerW_12Store pattedyr, som længe har været uddøde i Danmark, er de seneste år begyndt at genindvandre eller er blevet genudsat. Det giver anledning til megen debat, for hvordan passer store græsædende dyr og toprovdyr ind det moderne og tætbefolkede landbrugsland, og hvad er de biologiske og naturmæssige konsekvenser af deres tilstedeværelse? Disse spørgsmål sættes der fokus på til årets Wilhjelmkonference, hvor mulighederne for brug af rewilding som et redskab i den danske naturforvaltning undersøges nærmere.

Konferencen afholdes d. 15. november i København og er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforenings studenterafdeling i København.

Se det fulde program og foretag tilmelding her.

Comments are closed.