Wilhjelm_rapport001
Forsiden er designet af Jonas Resting-Jeppesen.

Konferencen “Wilhjelm+11” handlede i 2012 om havet og blev afholdt fredag d. 16. november kl. 9.00-15.15 i August Krogh bygningen, Univer-sitetsparken i København. Titlen var “Havet under overfladen – ude af øje, ude af sind?”

På konferencen blev teorier blandet med praktiske erfaringer og med henblik på den fremtidige forvaltning af havbunden i Danmark.

Samtlige indlæg og referat af debatten er nu udgivet i et efterskrift på 142 sider. Konferencen var arrangeret af studenterafdelingen af Dan-marks Naturfredningsforening ved Københavns Universitet.

Publikationen vil kunne downloades på www.dn.dk

 

Comments are closed.