Fuglevarnsfond2013001Det forløbne år har været et rigtigt festår for fuglene og Fugleværnsfonden. Det mener fondens formand Martin Iversen i den årlige pressemeddelelse om den ornitologiske tilstand i fuglenes verden.

“Fuglene har fået mere plads. Det nye reservat, Bremsbøl Sø (i Sønderjylland), samt udvidelserne af Bøjden Nor (Sydfyn) og Sølsted Mose (i Sønderjylland) har betydet i alt 65 hektar ekstra natur, hvor fuglene kan trives”, skriver Martin Iversen.

“Den første sæson ved Bremsbøl Sø byder på ynglende atlingand, knarand, sandsynligvis brushøne og hele syv par blåhalse. Ved Bøjden Nor nyder klyder og terne godt af de nye yngleøer.”

Fuglevarnsfond2013002
Martin Iversen er fuglenes formand.

Fugleværnsfonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening i 1966. Fonden har siden da opkøbt og administreret naturreservater over hele landet. I dag udgør den samlede portefølje 21 selvstændige reservater.

Læs mere om Fugleværnsfonden og dens arbejde her.

Man kan støtte Fugleværnfonden med direkte bidrag og testamentariske gaver. Støttebidrag på Danske Bank girokonto: reg.nr. 4180, kontonr. 509-4232.

Visited 7 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.