2013: En fest for fuglene

Fuglevarnsfond2013001Det forløbne år har været et rigtigt festår for fuglene og Fugleværnsfonden. Det mener fondens formand Martin Iversen i den årlige pressemeddelelse om den ornitologiske tilstand i fuglenes verden.

“Fuglene har fået mere plads. Det nye reservat, Bremsbøl Sø (i Sønderjylland), samt udvidelserne af Bøjden Nor (Sydfyn) og Sølsted Mose (i Sønderjylland) har betydet i alt 65 hektar ekstra natur, hvor fuglene kan trives”, skriver Martin Iversen.

“Den første sæson ved Bremsbøl Sø byder på ynglende atlingand, knarand, sandsynligvis brushøne og hele syv par blåhalse. Ved Bøjden Nor nyder klyder og terne godt af de nye yngleøer.”

Fuglevarnsfond2013002

Martin Iversen er fuglenes formand.

Fugleværnsfonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening i 1966. Fonden har siden da opkøbt og administreret naturreservater over hele landet. I dag udgør den samlede portefølje 21 selvstændige reservater.

Læs mere om Fugleværnsfonden og dens arbejde her.

Man kan støtte Fugleværnfonden med direkte bidrag og testamentariske gaver. Støttebidrag på Danske Bank girokonto: reg.nr. 4180, kontonr. 509-4232.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.