Kræftens Bekæmpelse tøver med støtte til egen kræftforsker

johnni_hansen

Seniorforsker Johnni Hansen, Kræftens Bekæmpelse.

Ukrudtsmidlet glyphosat, der er hovedingrediensen i Roundup, har længe været mistænkt for at være kræftfremkaldende, men EU’s fødevareagentur, EFSA, frikendte 12. november 2015 Roundup for at være kræftfremkaldende. Det har fået en international gruppe af kræftforskere til at protestere til EU-kommissionen, og blandt dem er seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse.

Hvorvidt Kræftens Bekæmpelse bakker aktivt op bag Johnni Hansens protest, er dog ikke afgjort, hvorimod det står klart, at organisationen fortsætter sponsorsamarbejdet med fødevareproducenter, der anvender glyphosat.

Round-up

Ukrudtsmidlet Roundup er verdens mest solgte, så der er enorme økonomiske interesser på spil for at undgå en kræftdiagnose.

Det er verdenssundheds-organisationen WHO, der i sommeren 2015 advarede om, at glyphosat ”sandsynligvis er kræftfremkaldende”. Konklusionen blev fremsat af det FN-styrede organs kræftkomité, International Agency for Research on Cancer (IARC). Men et halvt år senere valgte EU’s fødevareagentur, EFSA, at frikende midlet fuldstændig.

Kræftforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse forklarede til naturlig.dk 8. december 2015:

“IARC ligger over, hvad Europa har af interesser. Det er derfor, at man i WHO har et overstatsligt organ, og det pudsige er, at både EU og det amerikanske National Cancer Institute betaler WHO for at gennemføre den slags undersøgelser. Normalt tager man det som et vink med en vognstand om, at der er noget om snakken, når WHO har vurderet og lagt åbent frem, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem et stof og kræft. IARC’s metoder er så gennemsigtige, som de overhovedet kan blive.”

LeifVestergaardPedersen1

Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen ser ingen grund til at stoppe sponsorsamarbejdet med fødevareproducenter, der anvendes glyphosat-holdige sprøjtemidler.

Selvom Johnni Hansen har underskrevet protesten på egne vegne, regner han med, at Kræftens Bekæmpelse også vil kommunikere kræftadvarslen mod glyphosat. Imidlertid har det ikke været muligt at få et klart svar fra organisationen på dette spørgsmål.

Vi har efter samtale med organisationens pressechef fremsendt to spørgsmål til administrerende direktør Leif Vestergaard Pedersen:

1. Deler Kræftens Bekæmpelse jeres kræftlæge Jonni Hansens protest mod EFSA-frifindelsen af glyphosat som muligt kræftfremkaldende? Hvis nej – hvad mener Kræftens Bekæmpelse så?

2. Hvis ja – hvilke konsekvenser vil protesten få for sponsorsamarbejdet fremover med virksomheder, der anvender glyphosat? Vil det betyde et nej tak til sponsorstøtte fra f.eks. Lammefjordens Grøntsagslaug?

Leif Vestergaard Pedersen har ikke ønsket at svare skriftligt, men valgte i stedet at ringe op og forklare organisationens holdning. Her er et uddrag af noterne fra denne samtale:

“Vi baserer vores holdning på IARC, så der støtter vi os til dem, ligesom Jonni Hansen.Vi har dog ikke besluttet her i huset, om vi går imod EFSA, men vi følger altså IARC. Om Jonni Hansen udtaler sig for egen regning eller ej, er nok en strid om kejserens skæg.”

Men deler Kræftens Bekæmpelse protesten mod EFSA-frifindelsen?

“Når IARC er nået frem til, at glyphosat kan mistænkes for at være kræftfremkaldende, så støtter vi os til IARC.”

Hvordan stiller I jer til spørgsmålet om det fremtidige sponsorsamarbejde med fødevareproducenter, der anvender glyphosat-baserede sprøjtemidler som f.eks. Lammefjordens Grøntsagslaug, der støtter Kræftens Bekæmpelse økonomisk?

Lammefjord_dodemarker2

Avlerne i Lammefjordens Grøntsagslaug er dybt afhængige af skrappe sprøjtemidler til nedvisning af deres kartoffelmarker.

Leif Vestergaard Pedersen gav dette svar:

“Vi har ikke truffet nogen beslutning her i huset, om at sige nej til pengene fra Lammefjordens Grøntsagslag. Vi mener jo, der er tale om en afvejning af fordelene ved at spise mange grøntsager i forhold til kræftrisikoen, og der mener vi jo, at det er bedre at indtage de glyphosat-dyrkede grøntsager end helt at undlade at spise grøntsager. Det viser forskningen, mener vi.”

LammeKartoffel_1

Kræftens Bekæmpelse modtager økonomisk støtte fra produktionen af kartofler på Lammefjorden, til trods for anvendelsen af muligt kræftfremkaldende sprøjtemidler i produktionen.

“Der er vores opfattelse, at der skal ske en afvejning af de forskellige hensyn, og det kan du selvfølgelig godt kalde en gradbøjning af giftvirkningen, men vi kræver altså, at det bliver mere sandsynliggjort, at man får kræft af glyphosat-producerede grøntsager, hvis vi skal gå videre med dette spørgsmål.”

I samtalens løb påstod Leif Vestergaard Pedersen gentagne gange, at der foreligger videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer klare fordele ved at spise mange grøntsager uanset dyrkningsmetoden, når det gælder kræftrisiko. Leif Vestergaard Pedersen forklarede, at det var en information, han havde fået af nogle forskere i Århus. Han var dog ikke i stand til huske navnene på de pågældende.

Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen har gennemlæst og kommenteret artiklen.

Læs kræftforskernes protestbrev til EU-kommissionen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.