Pludselig er store gylletankvogne fra Vinkel Biogas begyndt at køre i fast rutefart fra Højslev og Nr. Søby gennem Kobberup ned til Kardybvej 33. Ofte må tankvognene bakke eller vende i Kobberups lille T-kryds, fordi de har svært ved at komme forbi hinanden eller ikke kan dreje ind ad den smalle indkørsel. Det er kun et spørgsmål om tid inden, der sker en ulykke. Filmoptagelse: Ole Pedersen

Åbent brev fra Nina Pedersen, Kirkebakken 1, Stoholm. Trykt i Viborg Folkeblad 22. januar 2022

Åbent brev: Kære politikere

Natur- og Miljøforvaltningen i Viborg Kommune har haft Hans Rauffs slagtekyllingeproduktion i Kobberup ved Skive ude i en 4. høring.

Siden 1. høring er staldene – pga. bygherres fejlbehæftede miljørapporter, en overfladisk sagsbehandling og deraf mange indsigelser – flyttet flere gange og reduceret med 50%. Utroligt, at vi borgere skal gøre kommunens arbejde. Tænk, hvis den reduktion ikke var sket på papiret…

Den 4. høring (udkast til miljøgodkendelsen) har igen udløst en del indsigelser, som især går på bekymringer for den tunge trafik, de dårlige vejforhold og den store gylletank, som allerede er bygget.

De grønne alger trives i Kobberup. Det skyldes nedfald af næringsrige ammoniakforbindelser- Foto: Ole Pedersen

En tabel over antal transporter i nutid og fremtid viser, at der med de to nye slagtekyllingestalde på hver 120 m. (hvor der kan produceres 40 kg kylling pr. m2), bliver 75 færre! transporter i fht. den nuværende produktion med 76 malkekøer. Undskyld, men den beregning må I altså længere ud på landet med…

I 2020, da Hans Rauff opkøbte Kardybvej 33, satte han en ny gylletank på 5000 m3. At Viborg Kommune vurderede gylletanken erhvervsmæssig nødvendig for kvægproduktionen, så den ikke skulle i nabohøring, fatter jeg ikke – især ikke med placeringen lige ovenpå Skives drikkevand. Men slet ikke da det viste sig, at gylletanken skal fyldes med afgasset gylle fra Vinkel Biogasanlæg i Højslev.

De små veje i landsbyen Kobberup er ikke egnet til svær transport med gylletankvogne. I forvejen er Kobberup og omegn rigeligt belastet med tunge transporter og landbrugskørsel fra de landbrug, som allerede ligger i området. Foto: Ole Pedersen

Pludselig er store gylletankvogne fra Vinkel Biogas begyndt at køre i fast rutefart fra Højslev og Nr. Søby gennem Kobberup ned til Kardybvej 33. Ofte må tankvognene bakke eller vende i Kobberups lille T-kryds, fordi de har svært ved at komme forbi hinanden eller ikke kan dreje ind ad den smalle indkørsel. Det er kun et spørgsmål om tid inden, der sker en ulykke.

I er velkomne til at komme ud og bese vores rabatter, som bærer synligt præg af den tunge trafik. Så kan I også slå et smut forbi vores algegrønne kirke. Og måske er I ”heldige” at møde en gylletankvogn.

Ud over transporter til husdyrproduktionen og gylletanken på Kardybvej 33 kommer landbrugskørsel i forbindelse med markdriften. De 80 ha jord, som hører til ejendommen, skal sås til, sprøjtes, høstes og have gylle. Den nye ejer har bopæl og sin primære produktion med maskinpark flere km. væk og kører derfor frem og tilbage med sine store landbrugsmaskiner.

I forvejen er Kobberup og omegn rigeligt belastet med tunge transporter og landbrugskørsel fra de landbrug, som allerede ligger i området.

Hvorfor skal der ikke laves en trafiktælling ved T-krydset i Kobberup og en konkret vurdering af færdselsforholdene i området? Hvad mener Skive Kommune om placeringen af en stor gylletank og slagtekyllingeproduktion på kanten af Tastum Sø lige ovenpå Skives drikkevand? Hvordan kan en ny gylletank pludselig blive nødvendig for en kvægproduktion, som har eksisteret i 25 år og i forvejen har 2 gylletanke?

Nåh, nej. Jeg havde helt glemt, at Natur- og Miljøforvaltningen i Viborg Kommune kun kigger på deres eget lille lovområde og udelukkende vurderer på staldanlægget. De forholder sig ikke til gylletank, drikkevand, algevækst, belastning af det lokale vejnet, trafiksikkerhed eller hvad der sker i Skive Kommune.

Men hvem gør så???? Som borgere er vi faldet ned mellem alle de kommunale taburetter.

Har forvaltningerne i Viborg og Skive Kommuner ikke pligt til at orientere hinanden indbyrdes, hvis de har sager med mange indsigelser og borgerhenvendelser, som rækker ud over deres eget forvaltningsområde?

Taler Viborg og Skive kommuner overhovedet sammen, når de har en sag, der går på tværs af kommunegrænserne? Har nogen kontaktet Skive Vand? Hvad med trafikken til/fra Vinkel Biogas, som har en del leverandører i Viborg Kommune (og i øvrigt lige nu ansøger om at udvide til dobbeltstørrelse)?

Og til jer politikere? Hvad vil I gøre ved den her sag, som skaber så megen uro og utryghed?

Borgmester Ulrik Wilbek (V). Pressefoto

Med dette åbne brev håber jeg, at I som folkevalgte vil leve op til det ansvar og den tillid, vi som borgere har givet jer og ser frem til, at I tager affære – gerne inden slagtekyllingestaldene i Kobberup får en byggetilladelse.

Redaktionen kan oplyse, at Viborg Kommune er en Venstre-domineret kommune med den karismatiske borgmester Ulrik Wilbek i førertrøjen. Ud af 31 pladser sidder Venstre på de 12, Socialdemokraterne på 8, De Konservative på 7, mens SF, Alternativet, Enhedslisten og Nye Borgerlige hver har en plads.

Visited 11 times, 4 visit(s) today

Kommentarer

  1. Skammeligt – og hvor må det dog være aldeles frustrerende at bo i denne “ landlige idyl” ….

  2. Kære Wendie: “Landlig idyl” betyder såmænd bare, at vi kom i gang med den grønne omstilling for mange år siden: der er grønne alger på alle bygninger mm helt ind i Viborg midtby, hvor jeg bor. Det hjælper alt sammen erhvervslivet: vi køber den ene flaske klorin efter den anden for bare at holde hovedtrappen nogenlunde fri for alger – men jeg kan da godt se, at der skal meget klorin til for at klare en hel kirke.

  3. Preben Kofod

    Det et et spørgsmål om det er forsvarligt at opholde sig i landdistrikterne.

  4. Pingback: Biogas baseret på svinegylle er en katastrofe – økonomisk, miljø- og klimamæssigt | Gylle.dk

Skriv en kommentar