Redekasserne til vendehalsen blev hængt op i Baldersbæk Plantage ved Billund i midten af marts. Foto: Billund Kommune

Frivillige fra Billund Kommunes naturplejeteam har ophængt redekasser til den sjældne fugl vendehalsen. Det fortæller Billund Kommune i en pressemeddelelse 14. marts 2024

Den lille fugl vendehalsen, som er en relativ sjælden spætte i Danmark, har trange kår. Dansk Ornitologisk Forening vurderer, at der kun er op til 250 par i Danmark, og den er vurderet som sårbar på Den Danske Rødliste, som er en oversigt over cirka 13.900 dyr, planter og svampe. Det betyder, at der er en høj risiko for, at arten vil uddø i Danmark.

Men det har en gruppe frivillige lokale ildsjæle fra Billund Kommunes naturplejeteam sat sig for at forhindre. Vinteren over er de mødtes hver torsdag for at bygge redekasser til vendehalsen, og i marts blev nogle af redekasserne hængt op i Baldersbæk Plantage. Villiam Hjorth er én af de frivillige i naturplejeteamet, og for ham giver det rigtig god mening at bruge sin torsdag formiddag som frivillig på at hjælpe bl.a. vendehalsen til bedre levevilkår.

”Jeg holder meget af vores natur og dyreliv, så det er enormt meningsfuldt for mig. Vi har allerede sat cirka 100 redekasser op, og sidste år havde vi tre ynglepar. Det er en dejlig følelse at vide, at jeg har bidraget til det, og samtidig får jeg socialt samvær med de andre, når vi mødes hver torsdag,” siger Villiam Hjorth.

På DOF’s fuglestation ved Gedser, optog ringmærker Anders Nielsen i november 2014 denne unikke video af vendehalsens spektakulære adfærd, når den gerne vil skræmme en fjende – i dette tilfælde en ringmærker. Fuglen har sit navn, netop fordi den kan dreje hals og hoved ekstraordinært. Det kan – sammen med dens hvæsende lyd og den lange tunge, der ender i en hornagtig spids – få fuglen til at minde om en slange – så meget at den faktisk kan skræmme mindre rovdyr. Kilde: DOF

En uundværlig ressource

Naturplejeteamet i Billund Kommune opstod i 2016, og gruppen består af omkring 15 frivillige, som mødes hver torsdag kl. 9.30, hvor de arbejder med naturpleje forskellige steder i kommunen. Efter arbejdet rundes dagen af med kaffe og kage i det fri, som de forinden har hentet på rådhuset i Grindsted.

Til torsdagens ophængning af redekasser i Baldersbæk Plantage fik de frivillige selskab af Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget, og Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget.

”Vores fantastiske frivillige i naturplejeteamet gør et kæmpe stykke arbejde for naturen og biodiversiteten i vores kommune. For et par år siden vedtog vi en naturstrategi i Billund Kommune, hvor vi arbejder for at bevare og beskytte vores natur- og dyreliv. I den forbindelse er naturplejeteamet en uundværlig ressource, fordi de kaster sig over et projekt som dette, hvor de bygger redekasser til vendehalsen,” udtaler Simon Nicolajsen Jørgensen, fmd. for Teknik., Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Hen over året hjælper naturplejerne også med at afbrænde hedearealer, så der bliver fjernet næring fra jorden, og lyngen bliver forynget. Derudover hjælper de med at rydde tilgroede arealer – bl.a. ved at slå med le om sommeren, så der bliver skabt lysåbne arealer, der kan blive til levesteder for hjemmehørende planter og dyr.

Kilde: Fuglestemmer.dk

Frivillige binder kommunen sammen

Voksenudvalget har et stort fokus på frivillighed og det vigtige samarbejde mellem kommune, borgere og civilsamfund. Udvalgsformanden glæder sig derfor over dagens besøg, hvor hun fik inspiration til det videre samarbejde mellem kommune, borgere og civilsamfund.

”Naturplejeteamet er et rigtig godt eksempel på det engagerede sammenhold, vi finder rundt omkring i kommunens stærke byer, hvor frivillige kræfter skaber noget godt for hinanden – uanset alder. De binder vores kommune sammen, og det var en sand fornøjelse at hilse på vores frivillige naturplejere i dag og takke dem for deres indsats, hvor de gør en stor forskel – både for vores sammenhold, natur og dyreliv,” siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget.

Fakta om vendehalsen

 • Vendehalsen er en underfamilie inden for spætterne. I Danmark er den vurderet som ”sårbar”, hvilket betyder, at der er høj risiko for, at arten vil uddø herhjemme.
 • I Danmark yngler vendehalsen hovedsageligt i Jylland og Nordøstsjælland. Den foretrækker heder med spredte træer og plantager med åbne, tørre områder.
 • Vendehalsen er afhængig af naturlige huller, forladte spættereder eller redekasser, da den ikke selv kan udhugge et redehul.
 • En vigtig forudsætning for, at vendehalsen slår sig ned som ynglefugl, er små, sorte myrer, der især findes på sandede jorde med spredt vegetation.
 • De frivillige naturplejere bygger redekasser om vinteren, som hænges op i marts måned, samtidig med at eksisterende redekasser tømmes og klargøres til den nye ynglesæson.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Bannerbillede: Frivillige fra naturplejeteamet i Billund med nogle af de redekasser, som de har bygget i løbet af vinteren. Foto: Billund Kommune

Visited 30 times, 8 visit(s) today

Kommentarer

 1. Nora Tams,

  Jeg tror det er så vigtigt for os allesammen at holde fast i at vi måske kan gøre verden til et lidt bedre sted – også for vores medskabninger – tak til Billundfolket

 2. Kjeld Hansen

  Kære Nora – som talt ud af min mund – vi skal selv gøre, hvad der bør gøres – andre gør det ikke for os… Venlige hilsner Kjeld Hansen

Skriv en kommentar