Fra 1990 til 2017 er verdens forbrug af pesticider steget med 80 pct., så der nu spredes fire mio. ton sprøjtegifte på klodens landbrug hvert år. Det viser den nye rapport Pesticide Atlas udarbejdet af miljøorganisationerne Friends of the Earth, Pesticide Action Network og den politiske organisation Heinrich-Böll-Stiftung. Pressefoto

Intet politisk flertal i EU-parlamentet for at begrænse brugen af sprøjtegifte trods rød alarm fra forskere, miljøorganisationer og biavlere

Parlamentet har onsdag 22. november 2023 reelt forkastet et skelsættende forslag fra Kommissionen om bæredygtig anvendelse af sprøjtegifte i EU fra 2030.

Efter en debat tirsdag den 21. november stemte 299 MEP’er onsdag for at forkaste Kommissionens forslag som ændret af MEP’er i plenarmødet, hvoraf 207 støttede forslaget og 121 undlod at stemme.

Med denne afstemning har Parlamentet reelt forkastet Kommissionens forslag og afsluttet sin førstebehandling. Rådet skal stadig tage stilling til sin egen holdning til det stærkt reviderede forslag for at afgøre, om det endeligt forkastes eller vender tilbage til Parlamentet til andenbehandling.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra parlamentet 23. november 2023.

Den danske MEP Margrethe Auken kommenterede afstemningen på mail til gylle.dk:

“Der var kæmpe frustration over, at det var lykkedes den agrokemiske lobby at molestere forslaget så voldsomt, at der reelt ikke var meget tilbage. Det gik, som du kan læse af det følgende, endnu værre end frygtet. Men den er tung med et voldsomt pres fra landbrugslobbyen nu – værre end vi har været vant til.”

Gennem de senere år har forskere og miljøorganisationer advaret med stigende styrke mod sprøjtegiftenes ødelæggende effekt på den europæiske biodiversitet og de bestøvende insekters økologiske tjenesteydelser for landbrug og gartneri i vid udstrækning. Senest har organisationen Save Bees and Farmers indsamlet mere end 1 million underskrifter på krav om en markant reduktion af anvendelsen af sprøjtegifte.

Trods den officielle EU-politik, der siden 2009 har krævet en reduktion af forbruget af sprøjtegifte, sprøjter de danske agroproducenter mere end nogensinde. Det viser tallene fra den seneste VAP-rapport.

Baggrund

Fra 1990 til 2017 er verdens forbrug af pesticider steget med 80 pct, så der nu spredes fire mio. ton sprøjtegifte på klodens landbrug hvert år. Det viser den nye rapport Pesticide Atlas udarbejdet af miljøorganisationerne Friends of the Earth, Pesticide Action Network og den politiske organisation Heinrich-Böll-Stiftung.

Det øgede forbrug ses særligt i Sydamerika, Centralamerika, Australien og Afrika (mellem 36 og 119 pct.), mens en mindre stigning ses i Nordamerika og Asien (mellem 1,8 og 7,7 pct.). Europa har som den eneste region oplevet et fald siden 1990, men der er tale om en beskeden reduktion på 0,2 pct.

Som en del af den europæiske grønne pagt foreslog EU-Kommissionen den 22. juni 2022 en forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler som en del af en pakke af tiltag, der sigter mod at reducere det miljømæssige fodaftryk fra EU’s fødevaresystem.

Som en del af den europæiske Green Deal foreslog Kommissionen den 22. juni 2022 en forordning om bæredygtig anvendelse af sprøjtegifte som en del af en pakke af tiltag, der sigter mod at reducere det miljømæssige fodaftryk fra EU’s fødevaresystem.

Det første formål var at reducere brugen og risikoen ved kemiske pesticider, især dem indeholdende mere farlige aktive stoffer; øge anvendelsen og håndhævelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM), som har været gældende siden 2009 samt øge brugen af mindre farlige og ikke-kemiske alternativer til kemiske pesticider til skadedyrsbekæmpelse.

 • Det andet mål er at forbedre tilgængeligheden af overvågningsdata, herunder af brug af og risiko ved pesticider samt sundheds- og miljøovervågning. Dette vil sikre bedre rammer for at måle fremskridt.
 • Det tredje mål er at forbedre implementeringen, anvendelsen og håndhævelse af lovbestemmelser i alle medlemsstater for at forbedre politikken effektivitet og effektivitet.
 • Det fjerde mål er at fremme brugen af nye teknologier, som f.eks. præcisionslandbrug, der udnytter rumdata og tjenester (herunder geospatiale lokaliseringsteknikker), med det formål at reducere den samlede brug og risiko ved sprøjtegifte.

Sådan valgte de danske MP’ere at stemme:

Her er deres kommentarer:

Redaktionen har bedt de fjorten danske medlemmer af EU-parlamentet om at begrunde med et par sætninger, hvorfor de valgte at stemme, som de gjorde. Her kommer svarene fra de 14 medlemmer, så alle læsere kan erfare, hvordan deres parlamentsmedlem har stemt.

Margrete AUKEN, Socialistisk Folkeparti. Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

”Jeg fulgte gruppen i går. Det gør jeg altid, når det giver mening, og der var kæmpe frustration over, at det var lykkedes den agrokemiske lobby at molestere forslaget så voldsomt, at der reelt ikke var meget tilbage. Det gik, som du kan læse af det følgende, endnu værre end frygtet. Men den er tung med et voldsomt pres fra landbrugslobbyen nu – værre end vi har været vant til. Corina Crețu er den Grønne Gruppes rådgiver på området, østrigske Sarah, også fra vores gruppe, var rapporteur, altså hovedforhandler og selv landmand. Hun er voldsomt frustreret, for det var gået bedre i Miljøudvalget. Det var især de liberale (Renew), men også socialdemokraterne der var bukket under for presset. Jeg har ikke bedt om tilladelse til at dele nedenstående, men det er jo ikke hemmeligt, så hvis du bruger af det, kan du roligt citere mig. Ja, sort ser det ud.”

Læs Corina Crețus’ kommentar til valgresultatet.

Asger CHRISTENSEN, Venstre. Gruppen Renew Europe

”Vi kan selvfølgelig sagtens sende et par sætninger, men vil du måske hellere have et mundtligt interview?  Du kan fange Asger direkte på mobiltelefonen. Med venlig hilsen Amanda Heitmann, Rådgiver for MEP Asger Christensen, Venstre.”

Niels FUGLSANG, Christel SCHALDEMOSE, Marianne VIND, Socialdemokraterne. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

Marianne Vind
Christel Schaldemose

“De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet har onsdag eftermiddag (22.11.2023) stemt imod forordningen om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Den beslutning blev taget på baggrund af afstemningens udfald, der efterlod et meget uambitiøst mandat fra Europa-Parlamentet. Hverken i bindende krav for medlemsstater, i målsætning om 65% reduktion for farlige pesticider eller i at nå de mål inden 2030. Alle væsentlige krav for de danske socialdemokrater. Derfor håber de, de ved at stemme forordningen tilbage til udvalget, at udvalget vil kunne komme frem til et mere progressivt mandat. Det fortjener naturen.”

Morten LØKKEGAARD, Venstre. Gruppen Renew Europe.

”Tak for din mail. Jeg modtager hver dag rigtigt mange mails. Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt og vender tilbage til dig. I ferieperioder tjekkes indbakken sporadisk. For pressehenvendelser er du meget velkommen til at kontakte min kommunikationsansvarlige på  christoffermiguel.frendesen@europarl.europa.eu – kun pressehenvendelser besvares.”

Bergur Løkke RASMUSSEN. Moderaterne. Gruppen Renew Europe.

”Bergur mener, vi skal have et ambitiøst pesticidforslag. Det var der desværre ikke flertal for, og derfor stemte han for at sende den tilbage til udvalget, så der kan laves noget ordentligt, der også er flertal for. For det er helt sikkert en bunden opgave, at få løst nogle af de problematikker, der er i forhold til miljøet, men samtidigt på en måde, som er pragmatisk og har gang på jord.”

Man kan læse mere om Bergurs holdning til pesticider her.

Karen MELCHIOR, Gruppen Renew Europe, Danmark Independent

” Det var jo noget af en nervepirrende afstemning, mange af ændringsforslagene gik igennem eller blev afvist med under 10 stemmer. Jeg stemte imod det ændrede forslag , som den eneste fra de danske i Renew, da forslaget var blevet udvandet for meget pga. de ændringsforslag, fra bl.a. EPP og ECR der gik igennem. Jeg fulgte “miljøfraktionen” i Renew på denne sag, mens gruppen også har en stærk landbrugsfraktion. Jeg tror, hele EP var forbløffet ove,r at forslaget ikke blev sendt tilbage til udvalget for videreforhandlinger efter at ændrede forslag faldt efter afstemningerne om ændringsforslagene var afsluttet. Det er meget ærgerligt, at vi nu ikke får opdateret lovgivning. Det virker lidt som om at man fra store dele af salen stemte imod at sende forslaget tilbage til udvalget i protest over det faldt og måske også rapporteuren fra de Grønnes hårde linje i forhandlingerne. Tidligere med ETS forslaget, så gik det tilbage til udvalget til fornyede forhandlinger og det havde også været forventningen her.”

Kira Marie PETER-HANSEN, Socialistisk Folkeparti. Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

”Jeg deltog ikke i afstemningen i går. Er desværre hjemme i Danmark.”

Morten PETERSEN, Det Radikale Venstre. Gruppen Renew Europe

Intet svar.

Erik POULSEN, Venstre. Gruppen Renew Europe

Intet svar.

Nikolaj VILLUMSEN, Enhedslisten. Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet – GUE/NGL

”Jeg havde forventet at højrefløjens og pesticidlobbyen ville forsøge at udvande de kompromisser der ellers var blevet indgået, men ikke at de ville gå så langt som de har gjort i dag. Det er jo klar sabotage af miljølovgivningen og ren og skær uansvarlig populisme. Hvis vi skal være helt ærlige, så kommer denne ekstremt kortsigtede politik fra højrefløjen til at koste os alle sammen dyrt. Borgere i hele EU risikere unødvendig eksponering for pesticider og naturen kommer til at lide. Samtidigt skyder landbruget sig selv i foden, for når der skal rettes op på den manglende handling senere, bliver vi nødt til at skride endnu hårdere ind.”

EL har udsendt en pressemeddelelse om afstemningen.

Anders VISTISEN, Dansk Folkeparti. Gruppen Identitet og Demokrati

Intet svar.

 

Pernille WEISS, Det Konservative Folkeparti. Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

”Både i Miljøudvalget og i plenarsalen stemte jeg med den positive vilje til at sikre en både ambitiøs, realistisk og innovativ ny lov for brug af plantebeskyttelse i EU. Derfor ærgrer det mig, at venstrefløjen – bare fordi de ikke for alle deres ønsker indfriet – vælger at stemme nej til det samlede afstemningsresultat. Vi lever jo i et demokrati, hvor vi skal finde bæredygtige politiske kompromisser. Nu er lovens modernisering udsat pga. mindretallets fornærmethed. Det er virkelig, virkelig ærgerligt.”

Her er kommentaren fra NGO’erne

Save Bees and Farmers beklager

Et af de mest aktive borgerinitiativer bag kravet om udfasning af de kemiske sprøjtegifte og bedre forhold for landbruget er NGO-sammenslutningen ’Save Bees and Farmers’. Den har i 2022 indsamlet mere end 1 million underskrifter bag kravet om en total udfasning af sprøjtegiftene. Her kommer deres kommentarer til afstemningsresultatet:

”Vi får ingen ny lov til at reducere brugen af pesticider.

Det afgjorde flertallet i Europa-Parlamentet onsdag den 22. november. Ingen beskyttelse eller genopretning af naturen, ingen ekstra beskyttelse af landmænd og borgere mod de farlige pesticider.

Trods indsamlingen af mere end en million underskrifter på kravet om stop for sprøjtegiftene i EU fik borgerne ikke noget bedre værn mod landbrugets kemiske forurening. Kampagnebillede fra afleveringen af de mange underskrifter i 2022. Foto: Save Bees and Farmers

De fleste konservative, liberale og den yderste højrefløj og nogle socialdemokrater i parlamentet lyttede til den kemiske industris lobby og svækkede forslaget alvorligt ved at gøre det uforpligtende at reducere forbruget af pesticider, ved at sænke målsætningerne, ved at slette forpligtelsen til at vælge alternativer for at undgå øget pesticidbrug og ved at svække reglerne for miljøfølsomme områder og ikke indføre tilstrækkelige stødpudezoner. Det endelige forslag var så ringe, at det ikke nåede frem til vedtagelse.

De negligerede rådgivningen fra tusindvis af videnskabsmænd. De vendte det døve øre til millioner af borgere. De lyttede ikke til dig.

Nu faldt forslaget om reduktion af pesticider fra EU-Kommissionen på gulvet. Det var ikke perfekt, endda svagt i visse aspekter, men det vil tage år, før der kommer et nyt. I mellemtiden vil landmænd og borgere være udsat for pesticiderne, antallet af patienter med Parkinsons sygdom vil være stigende, grundvandet bliver forurenet, og biodiversitetens kollaps fortsætter.

For at stoppe dette er vi nødt til at påvise skadevirkningerne og ty til retssager mod de myndigheder, der svigter. Støt os venligst. Hvis du er interesseret i regelmæssige opdateringer om pesticider, kan du abonnere på vores gratis nyhedsbrev. Vi vil opdatere dig om detaljerne omkring afstemningen i næste nyhedsbrev. Vi er meget kede af, at vi måtte bringe dig denne dårlige nyhed.”

Læs også om de danske fuglevenners overraskende reaktion på parlamentets afstemning

Bannerbillede: Der sprøjtes mere end nogensinde tidligere. Foto: Piqsels

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. aagesenbr176100

  Tåbeligt

 2. Ejnert Sørensen

  Det er uendeligt trist at vi skal blive ved med at slå alle levende ihjel, bare for at Grådigheden skal kunne trives.

 3. Gruppen Renew Europe.(forny Europa) stemmer for at alt skal blive ved det gamle.

 4. Jan Stampe Nielsen

  Lige så sørgeligt som budskabet er – er det at læse de danske EU parlamentsmedlemmers kommentarer, undskyldninger og bortforklaringer. De vil særinteresser. Helheder og miljø bruger de kun i deres valgkampe og partiprogrammer. Deres endelige mål synes kun at være GENVALG.

 5. Carsten Troelsgaard

  GUDP har ellers oppet sig:
  Erstatter pesticider med strøm: ”Allerede efter få minutter vil ukrudtet hænge”

  https://gudp.lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/erstatter-pesticider-med-stroem-allerede-efter-faa-minutter-vil-ukrudtet-haenge

  Ifølge grafen står herbicider for mellem 50 og 66% af det samlede pesticid-forbrug, så GUDP’s metode kan da gøre en væsentlig forskel. Hvis ikke miljø-ministeren sætter hælene i med en ny bindende dansk forordning må vi forstå at det er et spørgsmål om stil og kultur. Selv vil jeg skyde på, at landbruget – hvis ikke de af egen drift griber chancen – er bange for at blive usynlige, hvis ikke de vedvarende kan sætte en skræk i livet på alle os andre.

 6. Pingback: Højrefløjen saboterer EU’s pesticidlovgivning - Enhedslisten.EU

 7. Kjeld Hansen

  Her kan du læse en mere uddybende artikel om nederlaget i parlamentet: https://okonu.dk/politik-og-udvikling/stort-nederlag-til-skrappere-pesticidlov-det-er-en-moerk-dag-for-miljoeet

Skriv en kommentar