Aktivister klager til EU over loven om nye havbrug

Endnu en klage til EU over regeringens omstridte lov om nye havbrug. Denne gang fra Havbrugsgruppen Ebeltoft. Store havbrug vil betyde mere forurening med tungmetaller, medicinrester og kvælstof. Her ses Samsøs borgmester Marcel Meijer i en protestaktion om bord på kutteren Anton. Foto: Greenpeace.

Ikke så snart er en klage fra Socialistisk Folkeparti på Djursland og Samsø indgivet til Europarlamentets Borgerklageudvalg over loven om nye havbrug, før den næste kommer. Denne gang fra Havbrugsgruppen Ebeltoft til Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri.

– Loven opfylder ikke Kommissionens målsætning om at »øge udbuddet af akvakulturprodukter af høj kvalitet til forbrugerne i EU for derigennem at modvirke en stigende import af disse produkter«, hedder det i klagen, som er indsendt af formanden Thorkild Hansen, Jeppe Hansen og Jens Kannegaard.

Danmark prøver at omgå EU’s direktiver
Den danske regering prøver at omgå både EU’s Havstrategi- og Vandrammedirektiv og derved booste den danske havbrugssektor. Den producerer primært rogn fra regnbueørreder til det japanske marked og øger altså ikke udbuddet af fisk af høj kvalitet til forbrugerne i EU, som EU’s direktiver ellers kræver, hedder det i klagen.

Folk på Djursland siger højt og tydeligt nej til Lunde Larsens havbrug.

Hvis nye havbrug anlægges, vil det betyde en industriel udnyttelse af havområder især ved Djurslands kyst. Det sker, inden der er lavet en egentlig havplan med offentlig høring. Myndighederne har lokaliseret 8 havbrugszoner – 5 af den ud for Djurslands kyst. De optager et område på 600 kvadratkilometer. Dertil kommer eventuelle kompenserende muslingefarme.

Der findes ikke dokumentation for det miljømæssige råderum, som regeringen bruger som begrundelse for anlæggelse af nye havbrug. Tværtimod er udledningen af kvælstof i Kattegat steget fra 52.312 tons i 2012 til ca. 62.000 tons i 2015. det viser tal fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Krav om pålæg til den danske stat
Havbrugsgruppen Ebeltoft beder derfor EU-kommissionen om bl.a.:

  • At pålægge den danske stat at ændre strategien.
  • At undersøge, om der kan stilles EU-midler til rådighed for gennemførelsen af havbrug.
  • At pålægge den danske stat ikke at tillade etablering af nye havbrug, før der foreligger en godkendt havplan.
  • At pålægge den danske stat at dokumentere den aktuelle miljøbelastning og det miljømæssige råderum.

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.