Sjusk med EU-støtte koster skatteborgerne 45 mio. kr.

evakjerhansen

Eva Kjer Hansen (V) var den ansvarlige fødevareminister i perioden med sjusk og manglende kontrol, der nu koster skatteyderne 45 mio. kr. Sagen får dog ingen umiddelbare konsekvenser for Kjer Hansen.

EU kræver 45 mio. kr. landbrugsstøtte tilbagebetalt. Det skriver Altinget.dk 4. april.

Danmark har ifølge EU-kommissionen sjusket med at indføre EU-krav og kontrollere landbrugsstøtten mellem 2007-2010. Derfor skal der nu tilbagebetales 45 millioner kroner af landbrugsstøtten. Pengene vil ikke blive modregnet i fremtidig støtte til agroproducenterne, men betalt af skatteyderne.

EU-direktør Sarah Børner fra NaturErhvervstyrelsen påstår, at hun ser situationen som meget alvorlig.  EU skal kunne stole på distributionen af EU-midler, siger hun til Altinget.dk:

”Enhver underkendelse er én for meget. Vi gennemfører løbende tiltag for at undgå nye underkendelser. Det er skatteborgernes penge, og derfor er det meget vigtigt, at de kan stole på, at pengene bliver brugt korrekt,” siger hun i en pressemeddelelse.

Hovedkravet beror ifølge EU på Danmarks manglende evne til at indføre GLM-krav for danske landbrugsjorde tilbage i 2008. Siden da har NaturErhvervstyrelsen justeret og indført GLM-krav for at modvirke flere underkendelser. Senest kravet om jorderosion, som skabte debat om den såkaldte alperegel.

Med et beløb på 38 millioner kroner skyldes størstedelen af beløbet, at EU vurderer, at Danmark tilbage i 2008 manglede at indføre en række krav til god landbrugs-og miljømæssig stand (såkaldte GLM-krav) for danske landbrugsjorde. De resterende 7,6 millioner kroner opkræves for Danmarks manglende kontrol med støttekroner til producentorganisationer indenfor frugt og grønt mellem 2007 og 2009.  Sløseriet har altså fundet sted i den periode fra 2007 til 2010, hvor Eva Kjer Hansen (V) havde ansvaret for Fødevareministeriet, men grundlaget for den svigtende kontrol blev lagt af forgængeren Hans Chr. Schmidt (V), der regerede i Fødevareministeriet i årene 2004-2007.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.