Her er en sølvlaks (Coho) fanget i Tsiu River, Alaska, hvor den hører hjemme. Foto: Steen Ulnits.

Alle danske havbrug bliver inden for den næste måned undersøgt efter ulovlighederne på Hjarnø Dambrug i Horsens Fjord. Det blev i hvert fald konklusionen og konsekvensen af det åbne samråd i Miljø- og Fødevareudvalget onsdag 24. januar med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det var Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, der havde indkaldt til samrådet efter afsløringen af en række ulovlige forhold på Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord.

Ikke betryggende at udvide antallet af havbrug

Christian Rabjerg Madsen sagde som afslutning på samrådet, at det ikke er betryggende at udvide antallet af havbrug i de danske farvande med det meget mangelfulde tilsyn og kontrol med Hjarnø Havbrug.

Hjarnø Havbrug har overtrådt love og bestemmelser

Allerede i starten af samrådet kunne miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fastslå, at Hjarnø Havbrug  har overtrådt love og bestemmelser:

·       Udslip af sølvlaks i både 2015 og 2016. Udslippet afslørede, at Hjarnø Havbrug opdrættede sølvlaks, selv om havbruget slet ikke har tilladelse til at opdrætte dem

·       Ingen placeringsgodkendelse af havbruget. Den udløb i 2004 og skal fornys hvert 10. år

·       Ingen miljøgodkendelse

·       Ingen autorisation fra Fødevarestyrelsen.

Hedensted Kommune har ikke ført ordentlig tilsyn

Esben Lunde Larsen erkendte også, at Hedensted Kommune, der er tilsynsmyndighed, når havbruget ligger mindre end en sømil fra kysten, ikke har ført et ordentlig tilsyn. Det er hans ministerium i dialog med kommunen om, som han udtrykte det. Hvilke konsekvenser det manglende tilsyn vil få, kunne han ikke sige. Dog vil han ikke ændre , at det er kommunerne, der har tilsynspligten.

Det hele har sejlet

Christian Rabjerg Madsen kunne konstatere, at det hele har sejlet. Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten, sagde, at alle implicerede myndigheder har begået fejl, blandt andet fordi de ikke har informeret hinanden om problemerne på Hjarnø Havbrug. – Det er besynderligt, hvordan det kan ske? Hvad er det, der foregår, spurgte hun.

Også besynderligt for ministeren

– Det virker også meget besynderligt på mig. Jeg går da selvfølgelig ud fra, at de implicerede myndigheder holder hinanden informeret, sagde Esben Lunde Larsen. – Det her er et eksempel på, hvordan det netop ikke skal være. Vi skal derfor nu sikre, at det ikke sker igen ved at lave et set-up, der forhindrer det.

Sportsfiskerforbundet bragte sagen frem

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, der bragte sagen frem i september 2017, da  nogle af deres medlemmer fangede sølvlaks i Horsens Fjord. Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten fandt det besynderligt, at der først nu sker noget. Ministeren sagde, at man straks satte en undersøgelse i gang, men det tager tid. Alt bliver gennemtrawlet, som han sagde.

Hjarnø Havbrug har sat næsten 30.000 sølvlaks ud

I 2016 benægtede Hjarnø havbrug, at de opdrættede sølvlaks. Ikke desto mindre havde de sat 15.000 sølvlaks ud i 2015 og igen 14.000 i 2016. Christian Rabjerg Madsen mistænker Hjarnø havbrug for at have sat mange flere ud, da det viser sig, at de har importeret 500.000 sølvlaks-æg fra Canada. – Bliver der kun 30.000 fisk ud af dem, spurgte han. Hedensted Kommune som tilsynsmyndighed har dog ikke efterprøvet eller undersøgt havbrugets oplysninger,

Hvad er konsekvenserne for Hjarnø Havbrug?

Maria Reumert Gjerding ville til slut gerne vide, hvilke konsekvenser hele denne sag får for Hjarnø Havbrug med alle de overtrædelser, firmaet har begået, og samtidig bevidst fortiet eller givet forkerte oplysninger. Esben Lunde Larsen svarede, at sanktionerne er bødestraf.

www.gylle.dk har efter samrådet forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Hjarnø Dambrug, Anders Pedersen. Det har ikke været muligt, selv om Hjarnø dambrug på sin hjemmeside skriver: ”Vi sover aldrig og kan kontaktes døgnet rundt.”

Visited 21 times, 10 visit(s) today

Comments are closed.