Skal Gudenåen endelig slippes fri, eller vil Gudenaacentralens symbolske udnyttelse af vandkraften fortsætte ud i fremtiden?

DSC5107_1
Ida Auken kniber udenom det svære valg, hun har arvet efter sin onkel.

Svaret på det spørgsmål har rigtig mange sportsfiskere ventet på i årevis. Nu nærmer sandhedens time sig. Miljøminister Ida Auken har 16. august 2013 udsendt sit høringsforslag til “Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa”.

Ophævelsen skulle have været gennemført for tolv år siden, men tre gange tidligere, i 2000, 2002 og 2007, har man politisk valgt at knibe udenom. Ved 2007-udsættelsen var det imidlertid en klar, politisk forudsætning, at der midtvejs i forlængelsesperioden på seks år skulle tages beslutning om en løsning af problemerne med Tangeværket, men det skete ikke.

I stedet for at tage stilling til naturgenopretningen af Danmarks længste vandløb valgte den ene miljøminister efter den anden at lade tiden gå. Men nu går den ikke længere. Vand-planerne foreskriver, at der skal træffes en beslutning, og den skal kunne iværksættes senest i 2015. Ellers risikerer man alvorlig ballade med EU.

Læs hele artiklen fra Sportsfiskeren her.

Viborg Amt kritiserer 10.november miljøministeren for at sende “aben” videre.

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.