Miseren i Miljøstyrelsen – og systemfejlen

Hvis arbejdet med at forbedre på miljøtilstanden i Danmark skal fungere bedre – og når man interviewer politikere om spørgsmålet, tør ingen benægte det – er det ikke nok at udpege skurke. Så risikerer systemfejlene at køre videre. Miljøstyrelsens elendighed er et ekstremt eksempel på […]

Mette Frederiksen påstår atter at Danmark er et landbrugsland

I sin åbningstale på Naturmødets første dag adresserede statsminister Mette Frederiksen (S) tidens absolut hotteste dagsorden på natur og miljøområdet – nemlig spørgsmålet om balancen mellem vild natur og landbrugsproduktion på Danmarks areal. Hun lagde ud med en regulær blodtud til de mange naturkyndige tilhørere […]

Bogomtale: Venstre – naturkrisens bagmand?

Denne bog af Lars Vedsø er resultatet af en omfattende bestræbelse på at spore de punkter i de sidste 50 år, hvor det er gået galt for dansk miljøpolitik efter pionerårene sidst i 1900-tallet, og placere ansvaret. Ud fra et kriminalroman-perspektiv er der nok ikke […]

EU lynevaluerer bestandene af 42 fuglearter – mulighed for jagtforbud

Embedsmænd i EU-kommissionen arbejder i øjeblikket på højtryk for at vurdere, om jagten er bæredygtig på 42 fuglearter, som i øjeblikket er lovlige at jage inden for EU. Hvis gruppen, der vurderer arten, ikke får adgang til overbevisende data, er konsekvensen et jagtstop. Mange af […]