Bæveren er i fremgang i Danmark

Bæveren går frem i Jylland. Foto: Per Harald Olsen/Wikipedia

Bestanden af bævere vokser i Danmark. Det viser et nyt notat fra Aarhus Universitet, DCE, hvor det skønnes, at bestanden i Jylland nu er vokset til mellem 240 og 270 bævere. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse den 3. februar 2020.

Siden bæveren i 1999 blev genudsat i Vestjylland, er det gået fremad for arten. DCE vurderer, at der nu findes 240 – 270 bævere i Jylland, mens der i 2017 var estimeret 175 af den store gnaver. Der er også udsat 23 bævere på Sjælland i 2009-2011, men her vokser bestanden fortsat langsomt og det vurderes, at der nu er omkring 40 bævere i Nordsjælland.

Bæveren regnes for at være en økologisk nøgleart, der er med til at skabe nye levesteder for andre dyr og planter. Det var også en af grundene til, at bæveren blev genudsat for over tyve år siden.

Nøgleart

Bæveren bidrager til biodiversiteten herhjemme. Ved at rydde ud i krat og skabe nye vådområder giver bæveren plads til, at insekter, fugle, padder og en masse andre arter kan trives. Det er indtil videre kun i Vestjylland og Nordsjælland, at man kan finde bæveren i vandløb og åer.

Miljøstyrelsen forventer, at bæveren i Jylland opnår såkaldt ”gunstig bevaringsstatus”, senest ved den næste afrapportering til EU (i 2025). Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland.

De nye tal for bæverbestanden herhjemme kommer fra et notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Den kommende forvaltningsplan for bævere forventes klar i løbet af maj-juni 2020.

Så meget har bestanden i Jylland bredt sig på fire år. Kortene er fra notatet.

Tal og fakta

  • Bæveren er fredet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.
  • I alt 18 bævere blev i 1999 genudsat i Flynderå-systemet i Vestjylland. I Nordsjælland blev der i 2009-2011 udsat 23 bævere.
  • Ved at bygge dæmninger og gnave sig igennem træer, er bæveren med til at skabe småsøer, lysninger og dødt ved, der giver gode betingelser for andre arter.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.