Ulovlig fangst truer også Grønlands lomvier

Lomvier_på_brættet

På “Brættet” i Nuuk sælges der langt flere lomvier end den lovlige kvote.

Enten totalfredning af lomvier i Grønland i mindst 10 år eller en forkortelse af jagttiden til perioden 15. oktober til 15. november. Og endelig ingen forårsjagt på lomvier i hele Grønland, Qaanaaq-området eventuelt undtaget.

Sådan lyder den seneste biologiske rådgivning for lomvier i Grønland fra Grønlands Naturinstitut.

Baggrunden for den drastiske udmelding er, at der fortsat er alvorlig tilbagegang i antallet af ynglende lomvier i store dele af de tilbageværende kolonier i Grønland.

Nu viser en rapport også, at ulovlig fangst og salg er vidt udbredt i Nuuk, og kontorleder Amalie Jessen truer nu med at fratage lovovertræderne deres fangstbevis.

Lomvie_PerNukaaraqHansen(TV)

Jagtbetjent Per Nukaaraq Hansen har afsløret den ulovlige fangst.

Det var jagtbetjent i Nuuk, Per Nukaaraq Hansen, der i efteråret 2013 besluttede at undersøge forholdet mellem salg af lomvier på “Brættet” og fangstrapporteringerne. Han fandt ud af at der fanges flere lomvier end det antal man må fange, og fra egne observationer og de oplysninger han har fået af fangerne konstaterer han at antallet af anskudte lomvier også er steget.

Per Nukaaraq Hansen fortæller: “Jeg undersøgte antallet af de lomvier der bliver solgt på Brættet [lokalt salgssted. red.] og den rapporterede fangstmængde og kunne se at der er uoverensstemmelser i tallene. Det handler ikke kun om de lomvier som var fanget af erhvervsfangerne, men også af fritidsjægerne. Der var fanget ca. 10.000 lomvier mellem 2012 og 2013. Gennem brættets beregninger kan det ses, at der er solgt flere end de antal man må fange. For eksempel kan der være fanget de dobbelte af, hvad man må fange pr. dag.”

Lomvier sælges ikke kun på Brættet. Fangerne sælger også fangsten direkte til virksomheder og institutioner, men der er også andre steder hvor lomvier handles, for eksempel foran butikkerne.

LomvieAmalieJessen

Kontorleder Amalie Jessen har haft ansvaret for fangst i flere årtier uden at gøre det store, men nu truer hun med hårde sanktioner mod den ulovlige jagt på lomvier.

Kontorleder i Departementet for Fangst Amalie Jessen bekræfter den massive ulovlige jagt:

“Ud fra hele kystens fangstrapporteringer kan vi se at, der ud over kvoten er fanget 9 – 10.000 flere lomvier end kvoten tillader. Dette er meget beklageligt og kan ikke accepteres. Ifølge bekendtgørelsen har man ret til at melde de personer som begår ulovlig fangst af lomvier.

Hvis man ulovligt fortsætter med at fange ud over kvoten, kan man få frataget erhvervsfangstbeviset eller fangstbeviset, hvor fratagelsen kan være tidsbegrænset i et eller to år. Det er disse tilstande man kan forvente, hvis der ikke sker forbedringer.

I Nuuk kan det ses, at salg af lomvier flyttes fra Brættet til foran butikkerne, og det kan ikke accepteres. Alle har medansvar og pligt til at følge reglerne. Det er ulovligt at sælge lomvier foran butikker og virksomheder.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.