Bankkunder mister millioner af kroner til udygtige agroproducenter

JoakimvonAndMinkavler Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, har i et interview med FødevareWatch 19. januar fremlagt tre forslag til “redningspakke” for de udygtige jordejere. Et af dem går ud på, at staten skal tvinge bankerne til at låne penge ud til de nødlidende agroproducenter, uanset om de er solvente eller ej.

Hvad Merrild ikke nævner, er de studehandler til millioner af kroner, der allerede foregår i skikkelse af hemmelige akkorder mellem de finansielle institutioner og insolvente jordejere.

Det er hjemmesiden sickpigs.dk, der dokumenterer, at gældsposter i millionklassen tørres af på de ordinære bankkunder – men i dybeste tavshed. Kilden er chefrådgiver Palle Høj, vicedirektør med ansvar for Økonomi & Regnskab i landboforeningen “Heden og Fjorden”.

PalleHøj

Chefrådgiver Palle Høj.

Læs her:

“Erfarne bankfolk og landbrugsrådgivere husker endnu, hvad der skete under tidligere landbrugskriser, da nogle af de mest gældstyngede landmænd fik bortakkorderet en del af gælden.

Ofte blev gældssaneringerne uddelt til de landmænd, som i en årrække havde ført sig frem med store armbevægelser og opkøbt ejendomme til høje priser for næsen af mere forsigtige naboer.

Umiddelbart efter, at akkorderne var uddelt vendte konjunkturerne og snart var en del af de tidligere kriseramte landmænd tilbage i overhalingssporet i funklende nye biler.

Dette skabte en enorm forargelse og bitterhed, som på ingen måde er glemt – hverken i bankerne eller blandt resten af landmændene.”

Også yngre landmænd, der har fået særdeles fordelagtige statsgaranterede lån, kommer til at koste skatteyderne dyrt. Læs nærmere her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.