JoakimvonAndMinkavler Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, har i et interview med FødevareWatch 19. januar fremlagt tre forslag til “redningspakke” for de udygtige jordejere. Et af dem går ud på, at staten skal tvinge bankerne til at låne penge ud til de nødlidende agroproducenter, uanset om de er solvente eller ej.

Hvad Merrild ikke nævner, er de studehandler til millioner af kroner, der allerede foregår i skikkelse af hemmelige akkorder mellem de finansielle institutioner og insolvente jordejere.

Det er hjemmesiden sickpigs.dk, der dokumenterer, at gældsposter i millionklassen tørres af på de ordinære bankkunder – men i dybeste tavshed. Kilden er chefrådgiver Palle Høj, vicedirektør med ansvar for Økonomi & Regnskab i landboforeningen “Heden og Fjorden”.

PalleHøj
Chefrådgiver Palle Høj.

Læs her:

“Erfarne bankfolk og landbrugsrådgivere husker endnu, hvad der skete under tidligere landbrugskriser, da nogle af de mest gældstyngede landmænd fik bortakkorderet en del af gælden.

Ofte blev gældssaneringerne uddelt til de landmænd, som i en årrække havde ført sig frem med store armbevægelser og opkøbt ejendomme til høje priser for næsen af mere forsigtige naboer.

Umiddelbart efter, at akkorderne var uddelt vendte konjunkturerne og snart var en del af de tidligere kriseramte landmænd tilbage i overhalingssporet i funklende nye biler.

Dette skabte en enorm forargelse og bitterhed, som på ingen måde er glemt – hverken i bankerne eller blandt resten af landmændene.”

Også yngre landmænd, der har fået særdeles fordelagtige statsgaranterede lån, kommer til at koste skatteyderne dyrt. Læs nærmere her.

Comments are closed.