OPFORDRING TIL FOLKEAFSTEMNING

ForsideVores åbne frie kyster og fælles åbne landskab tilhører fremtiden

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte!

De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler.

Overklitten_NikkendeKobjaelde0001_edited_1sp.Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Det som forsvinder med regeringens planer, er dén lovgivning som er bygget op i næsten 100 år, især efter jordlovenes fald.

I den situation er vores sidste mulighed at få lovændringerne sendt til folkeafstemning som beskrevet i Grundlovens § 42. En sådan folkeafstemning har ikke været afholdt siden jordlovene blev forkastet i 1963. Det forudsætter en underskrift fra 60 medlemmer af Folketinget senest 3 søgnedage efter lovens vedtagelse. Vi appellerer til, at regeringen og vores folketingsmedlemmer forstår, at beskyttelsen af de fri kysterne og det åbne landskab er en folkesag.

Underskrivere
Ella Marie Bisschop-Larsen, Præsident Danmarks Naturfredningsforening
Egon Østergaard,Formand Dansk Ornitologisk forening
Verner W Hansen, Formand Danmarks Sportsfiskerforbund
Ole Christiansen, tidl. Dir.Miljøstyrelsen
Hans Gammeltoft-Hansen professor tidl.folketingets ombudsmand
Harboore_Strandskade_DSC_0763_editedKarsten Orht, Formand Ny Carlsbergfondet
Per Øhrgaard, prof.,dr.phil
Niels I Meyer, Professor emeritus
Else Marie Bukdahl, dr.phil tidl.rektor Kunstakademiet
Lene Tranberg, Arkitekt, Adj.Professor
Jens Smærup Sørensen, Forfatter
Mogens Bengtsson, Formand beboerforening Møn
Knud Sørensen, Forfatter
Henning Mortensen, Forfatter
Kjeld Hansen, Forfatter, Journalist
Erik A Nielsen, professor dr.phil
Ingemann Andersen, Billedkunstner
Hans Edvard Nørregård Nielsen, tidl. Formand Ny Carlsbergfondet.
Ole Jensen, Prof. emeritus, dr. theol og Forfatter.
Troels Andersen, Kunsthistoriker tidl.Leder af Silkeborg kunstmuseum
Anne Regitze Wivel, Filminstruktør
Suzanne Brøgger, Forfatter
Hein Heinsen, Billedhugger, Professor
Hanne Mailand, Billedkunstner
Inge Lise Westman, Billedkunstner
Klaus Thommesen, Billedkunstner
Rune Engelbreth Larsen, Forfatter, Idehistoriker
Martin E Andersen Billedhugger, Professor
Bjørn Nørgaard, Billedhugger, Professor

Rosholm 001

Rosholm 001

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.