Orbicon_landskab_CarstenIngemann
Den nye bypark i Viborg.

Femte år i træk uddeler KTC (Kommunalteknisk Chefforening) den kommunaltekniske innovationspris, og i år med særlig fokus på klimatilpasningsprojekter. Prisen går til byparken ’sØnæs’ i Viborg, som Viborg Kommune i fællesskab med Energi Viborg Vand A/S har været bygherre på. Det oplyser KTC i en pressemeddelelse 23. oktober 2015.

Formålet med prisuddelingen er at påskønne nyskabende løsninger i den kommunaltekniske sektor, til gavn for alle.

Det er KTCs medlemmer, der har afgjort, hvilket klimatilpasningsprojekt der fortjener prisen som Danmarks bedste.

Prisen blev overrakt på KTCs årsmøde 22. oktober på Hotel Comwell, Køge Strand.

Orbicon
Den nye bypark er også legeplads for børn og voksne. Foto: Carsten Ingemann.

Fra problemområde til rekreativ bypark
Med sØnæs har Viborg kommune omdannet et vådt og vandlidende område til en spændende bypark i hjertet af Viborg. Her er regnvand et af elementerne, som de besøgende kan opleve og lære om.

“sØnæs” er en bypark med en rensedam, der kan betegnes som et miljømæssigt “kinder-æg”, der består af:

  1. En rekreativ bypark: Viborg Kommune har fået en flot og velbesøgt bypark med nogle spændende byrumselementer i og omkring (regn-)vandet.
  2. En rensedam med klimasikring: Energi Viborg Vand A/S har fået en miljømæssig og klimasikret løsning til håndtering af separat regnvand – i form af en rensedam med kapacitet til en 100-års hændelse.
  3. En forbedring af vandkvaliteten i Søndersø, som hidtil har modtaget urenset regnvand.

Involverede parter i sØnæs projektet:
Ingeniører og rådgivere for Energi Viborg Vand A/S: Orbicon, Viborg. Landskabsarkitekt og rådgiver for Viborg Kommune: Møller & Grønborg.

Finansiering:
Projektet har modtaget økonomisk støtte fra VANDPLUS, som er et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen, samt fra Friluftsrådet og Anders Brøndums Velgørende Fond.
KTC modtog 29 indstillinger til årets innovationspris, og feltet har været bredt. Priskomiteen kom på en meget svær opgave, for alle indsendte projekter var yderst interessante og relevante. Nomineringen valgte at lægge vægt på at:

Projektet er realiseret. Projektet er et samarbejdsprojekt: Der er arbejdet på tværs af kommune og vandselskab – og gerne flere kommuner og vandselskaber. Projektet tænker vand, natur, anvendelse og klimasikring ind i en helt ny sammenhæng. Tilsammen løfter disse aspekter klimatilpasningen til helt nye højder, som kan inspirere andre kommuner, vandselskaber og lodsejere til at tænke anderledes og større, end blot at løse et konkret problem med oversvømmelser på en traditionel måde.

Visited 15 times, 7 visit(s) today

Comments are closed.