Bedste klimatilpasningsprojekt: byparken “sØnæs” i Viborg

Orbicon_landskab_CarstenIngemann

Den nye bypark i Viborg.

Femte år i træk uddeler KTC (Kommunalteknisk Chefforening) den kommunaltekniske innovationspris, og i år med særlig fokus på klimatilpasningsprojekter. Prisen går til byparken ’sØnæs’ i Viborg, som Viborg Kommune i fællesskab med Energi Viborg Vand A/S har været bygherre på. Det oplyser KTC i en pressemeddelelse 23. oktober 2015.

Formålet med prisuddelingen er at påskønne nyskabende løsninger i den kommunaltekniske sektor, til gavn for alle.

Det er KTCs medlemmer, der har afgjort, hvilket klimatilpasningsprojekt der fortjener prisen som Danmarks bedste.

Prisen blev overrakt på KTCs årsmøde 22. oktober på Hotel Comwell, Køge Strand.

Orbicon

Den nye bypark er også legeplads for børn og voksne. Foto: Carsten Ingemann.

Fra problemområde til rekreativ bypark
Med sØnæs har Viborg kommune omdannet et vådt og vandlidende område til en spændende bypark i hjertet af Viborg. Her er regnvand et af elementerne, som de besøgende kan opleve og lære om.

“sØnæs” er en bypark med en rensedam, der kan betegnes som et miljømæssigt “kinder-æg”, der består af:

  1. En rekreativ bypark: Viborg Kommune har fået en flot og velbesøgt bypark med nogle spændende byrumselementer i og omkring (regn-)vandet.
  2. En rensedam med klimasikring: Energi Viborg Vand A/S har fået en miljømæssig og klimasikret løsning til håndtering af separat regnvand – i form af en rensedam med kapacitet til en 100-års hændelse.
  3. En forbedring af vandkvaliteten i Søndersø, som hidtil har modtaget urenset regnvand.

Involverede parter i sØnæs projektet:
Ingeniører og rådgivere for Energi Viborg Vand A/S: Orbicon, Viborg. Landskabsarkitekt og rådgiver for Viborg Kommune: Møller & Grønborg.

Finansiering:
Projektet har modtaget økonomisk støtte fra VANDPLUS, som er et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen, samt fra Friluftsrådet og Anders Brøndums Velgørende Fond.
KTC modtog 29 indstillinger til årets innovationspris, og feltet har været bredt. Priskomiteen kom på en meget svær opgave, for alle indsendte projekter var yderst interessante og relevante. Nomineringen valgte at lægge vægt på at:

Projektet er realiseret. Projektet er et samarbejdsprojekt: Der er arbejdet på tværs af kommune og vandselskab – og gerne flere kommuner og vandselskaber. Projektet tænker vand, natur, anvendelse og klimasikring ind i en helt ny sammenhæng. Tilsammen løfter disse aspekter klimatilpasningen til helt nye højder, som kan inspirere andre kommuner, vandselskaber og lodsejere til at tænke anderledes og større, end blot at løse et konkret problem med oversvømmelser på en traditionel måde.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.