Zink-gylle fortyndes for at mildne svineindustriens forurening

svin

I takt med begrænsningerne i anvendelsen af antibiotika til smågrisenes velfærd har svineindustrien skruet voldsomt op for anvendelsen af det giftige tungmetal zink. Forureningen truer stadig større arealer af landbrugsjord.

Der er så meget af tungmetallet zink i smågrises gylle, at det nu skal fortyndes med anden gylle, inden det må spredes på markerne. Ordren kommer fra Miljøstyrelsen i håb om at begrænse forureningen ved at sprede den ud over større arealer. Det skriver journalist Kristian Sloth på DR Nyheder 3. juni 2016.

Zink_landsforbruget

 

Forureningen fortyndes

Kommunerne skal ved godkendelse af nye miljøtilladelser til husdyrbrug fremover sikre, at gylle fra smågrise højst udgør 40 procent af den gylle, der spredes. Samtidig med, at myndighederne har sat gang i ny forskning om ophobning af tungmetal i landbrugsjorden, har Miljøstyrelsen udsendt en ny vejledning til landets kommuner om at begrænse forureningen med zink fra gylle. Der er så meget zink i gylle fra især smågrise, at kommunerne ved godkendelse af nye miljøtilladelser til husdyrbrug fremover skal sikre, at gylle fra smågrise højst udgør 40 procent af den gylle, der spredes.

Henrik_Mortensen_staldbillede_stor (1)

Svineformanden Henrik Mortensen erkender branchens store problemer med tungmetalforureningen.

– Det er selvfølgelig ikke uden besvær for landmænd, der kun har smågrise, men vi tror, det kan lade sige gøre, indtil vi har fundet nye EU-normer for brugen af zink eller fundet alternativer, der er bedre end zink til at styrke mavesundheden hos vores grise, siger formanden for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen.

Zink fra svin ophobes i landbrugsjorden

DR’s Undersøgende Databaseredaktion offentliggjorde i oktober sidste år en række artikler om ophobning af zink i landbrugsjorden.

Forskere fra DCE, Aarhus Universitet, påviste i en landsdækkende undersøgelse, at de store mængder medicinsk zink, der især gives til smågrise, er ved at ophobe sig i landbrugsjorden.

– Den store mængde kobber og zink, der tilføres jorden med svinegylle, har medført en betydelig stigning af disse tungmetaller i jorden. Det er allerede mange steder et potentielt miljøproblem og er ikke bæredygtigt på sigt, sagde en af rapportens hovedforfattere, seniorrådgiver Jesper Bak fra DCE Aarhus Universitet til DR.

DCE skønner, at indholdet af zink i jorden på et område knap så stort som Fyn – 228.000 hektar – allerede overskrider det såkaldte 0-effekt niveau. Det er EU’s grænseværdi for, hvornår et stof kan have negativ indflydelse på miljøet.

Zink_smågriseRen smågrisegylle kun hvert tredje år

Nu tager myndighederne altså affære for at begrænse zinkforureningen af landbrugsjorden. Som nævnt må gylle fra smågrise fremover højst indeholde 40 procent af den gylle, der spredes. Det vil medføre ekstra arbejde, hvis smågriseproducenter skal fortynde gyllen med gylle fra slagtesvin, der måske skal hentes langt væk.

– Det er ikke urealistisk, at landmanden kan gøre dette, men det er klart, at det giver mere arbejde, siger direktør for Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer, Claus Fertin.

Miljøstyrelsen kommer i den nye vejledning erhvervet i møde ved at tillade, at ren smågrisegylle godt må spredes ufortyndet på markerne, hvis det højst udbringes på samme mark hvert tredje år, og hvis der holdes en gyllefri zone til vandløb på 3-6 meter.

Læs også kommentaren af biolog Søren Wium-Andersen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.