svin
I takt med begrænsningerne i anvendelsen af antibiotika til smågrisenes velfærd har svineindustrien skruet voldsomt op for anvendelsen af det giftige tungmetal zink. Forureningen truer stadig større arealer af landbrugsjord.

Der er så meget af tungmetallet zink i smågrises gylle, at det nu skal fortyndes med anden gylle, inden det må spredes på markerne. Ordren kommer fra Miljøstyrelsen i håb om at begrænse forureningen ved at sprede den ud over større arealer. Det skriver journalist Kristian Sloth på DR Nyheder 3. juni 2016.

Zink_landsforbruget

 

Forureningen fortyndes

Kommunerne skal ved godkendelse af nye miljøtilladelser til husdyrbrug fremover sikre, at gylle fra smågrise højst udgør 40 procent af den gylle, der spredes. Samtidig med, at myndighederne har sat gang i ny forskning om ophobning af tungmetal i landbrugsjorden, har Miljøstyrelsen udsendt en ny vejledning til landets kommuner om at begrænse forureningen med zink fra gylle. Der er så meget zink i gylle fra især smågrise, at kommunerne ved godkendelse af nye miljøtilladelser til husdyrbrug fremover skal sikre, at gylle fra smågrise højst udgør 40 procent af den gylle, der spredes.

Henrik_Mortensen_staldbillede_stor (1)
Svineformanden Henrik Mortensen erkender branchens store problemer med tungmetalforureningen.

– Det er selvfølgelig ikke uden besvær for landmænd, der kun har smågrise, men vi tror, det kan lade sige gøre, indtil vi har fundet nye EU-normer for brugen af zink eller fundet alternativer, der er bedre end zink til at styrke mavesundheden hos vores grise, siger formanden for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen.

Zink fra svin ophobes i landbrugsjorden

DR’s Undersøgende Databaseredaktion offentliggjorde i oktober sidste år en række artikler om ophobning af zink i landbrugsjorden.

Forskere fra DCE, Aarhus Universitet, påviste i en landsdækkende undersøgelse, at de store mængder medicinsk zink, der især gives til smågrise, er ved at ophobe sig i landbrugsjorden.

– Den store mængde kobber og zink, der tilføres jorden med svinegylle, har medført en betydelig stigning af disse tungmetaller i jorden. Det er allerede mange steder et potentielt miljøproblem og er ikke bæredygtigt på sigt, sagde en af rapportens hovedforfattere, seniorrådgiver Jesper Bak fra DCE Aarhus Universitet til DR.

DCE skønner, at indholdet af zink i jorden på et område knap så stort som Fyn – 228.000 hektar – allerede overskrider det såkaldte 0-effekt niveau. Det er EU’s grænseværdi for, hvornår et stof kan have negativ indflydelse på miljøet.

Zink_smågriseRen smågrisegylle kun hvert tredje år

Nu tager myndighederne altså affære for at begrænse zinkforureningen af landbrugsjorden. Som nævnt må gylle fra smågrise fremover højst indeholde 40 procent af den gylle, der spredes. Det vil medføre ekstra arbejde, hvis smågriseproducenter skal fortynde gyllen med gylle fra slagtesvin, der måske skal hentes langt væk.

– Det er ikke urealistisk, at landmanden kan gøre dette, men det er klart, at det giver mere arbejde, siger direktør for Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer, Claus Fertin.

Miljøstyrelsen kommer i den nye vejledning erhvervet i møde ved at tillade, at ren smågrisegylle godt må spredes ufortyndet på markerne, hvis det højst udbringes på samme mark hvert tredje år, og hvis der holdes en gyllefri zone til vandløb på 3-6 meter.

Læs også kommentaren af biolog Søren Wium-Andersen.

Comments are closed.