Svin_KlittenRaffineret overtalelse, et reelt tilbud – eller simpel blackmail?

Meningerne er delte om svineproducentens ultimatum til grundejerne i natur- og sommerhusområdet omkring Nygaarden på Holmsland Klit. Her producerer Claus Ottosen 33.000 smågrise om året men ikke uden problemer for omgivelserne. Produktionen er ofte blevet kritiseret på grund af de massive lugtgener for ikke mindst sommerhusudlejerne i Bilbjerg Sommerhusområde. Nygaarden med de mange svin ligger blot 200 meter fra de nærmeste sommerhuse.

Nu inviterer svineproducenten imidlertid områdets grundejere til at være med til at afgøre, om der skal endnu flere svin ind i området, eller om bedriften helt skal nedlægges. Betingelserne er klare: Enten går naboerne med og investerer i et udviklingsselskab for et eksklusivt feriecenter – eller også udvides produktionen med 20 procent eller 6.600 smågrise yderligere.

Mange vil nok mene, at den effektive svineproduktion altid har været malplaceret i det naturskønne område på grund af stanken fra de mange svin og udbringningen af gylle på Nygaardens 68 hektar klitjord. Om modstanden rækker til en direkte investering af sparepengene i svineproducentens feriecenter-vision, kan ingen afgøre på forhånd, da den form for “udvikling” af et svinebrug aldrig har været prøvet før.

Nymindegab|rgab
Den store svinefabrik “Nygaarden” ligger klemt inde mellem to sommerhusområder i nord og syd. Fabrikken ligger også ud til “den grønne vej”, hvor op mod to mio. turister passerer forbi på om året.

Nygaarden ligger i det typiske vestjyske klit- og hedelandskab syd for Hvide Sande med blot 750 meter til Vesterhavet og 400 meter til Ringkøbing Fjord. Cand.mag. Mads Sand skrev i 2009 sit kandidatspeciale i oplevelsesøkonomi ved Århus Universitet, og han brugte Holmsland Klit som studieobjekt for den 46 sider store analyse med titlen “Destinationsudvikling med autenticitet som bærende princip”.

Mads Sand undersøgte også problemstillingen turister kontra svineproduktion: “Hvis et sommerhus ligger klods op ad en svinefarm, som mange på Holmsland i øvrigt gør, risikerer sommerhusgæsten at rette al sin opmærksomhed på stanken og på, at ugen med familien ikke er, hvad den kunne have været. Den gennemgribende stank fra svinefarmen bliver en hindring for målet, som er at få en god ferie med udendørs grill og stangtennis med ungerne. Dette kan resultere i ’Mental disorder’. Turisten får meget vanskeligt ved at rette fokus på de positive begivenheder og opnår ikke den flow-tilstand og personlig udvikling, som ville have resulteret i en god oplevelse og en ferie, der var værd at huske. “

Svineproducenten har indkaldt alle grundejere til en forhandling om sine visioner, lørdag den 3. oktober kl. 1000 i Klittens Menighedshus i Hvide Sande.

Svin_strandlivHolmsland Klit ligger ved Vesterhavet og er den 40 kilometer lange og 1-2 kilometer brede klittange, der afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet. Holmsland Klits fastboende udgør på den ene side et meget lille lokalsamfund med kun ca. 5000 fastboende sjæle, men på den anden side besøges området årligt af omkring to millioner turister, hvilket kun er overgået af hovedstaden. Turisterne er for en overvejende dels vedkommende gengangere og vender hvert år tilbage til det sted, mange af dem kalder deres andet hjem.

Comments are closed.