Danske bistandspenge går til at bygge svinefabrikker i Kina

Information kan afsløre, at danske bistandskroner og penge fra de store pensionskasser går til at investere i store industrielle svinefarme i blandt andet Kina.

LANDBRUG – Danmarks fond for bæredygtigt landbrug investerer massivt i kinesiske svinefarme med danske bistandsmidler og penge fra PensionDanmark, PKA og PFA.

Den bistandsfinansierede landbrugsinvesteringsfond Danish Agribusiness Fund har til formål at investere i bæredygtig fødevareproduktion i udviklingslandene. Men langt størstedelen af investeringerne er gået til store konventionelle svinebrug i Kina, Sydafrika og Chile, som er alt andet end bæredygtige.

Det skriver dagbladet Information den 20. oktober 2018.

I Danmark bliver der produceret omkring 4.500 tons svinekød om dagen. Kina er verdens største producent med en daglig produktion på 140.000 tons svinekød. En stigende andel produceres på kæmpefabrikker, der er opført med dansk bistandshjælp. Kilde: DR.

Formålet med landbrugsfonden var at »bidrage med risikovillig kapital til projekter, der kan sikre flere og bedre bæredygtige fødevarer« i udviklingslandene. Men i praksis er langt størstedelen af landbrugsinvesteringsfonden Danish Agribusiness Funds (DAF) investeringer gået til store, konventionelle svinefarme i Kina, Chile og Sydafrika.

Det viser en ny rapport fra organisationen Afrika Kontakt.

Eigil Johannisson.

Problematiske investeringer
»Klimamæssig bæredygtighed og udviklingen af den lokale økonomi er tydeligvis ikke blevet tænkt ordentligt eller konsekvent ind,« siger researcher Eigil Johannisson, der har udarbejdet rapporten, til avisen.

Han henviser blandt andet til, at man i svinefoder bruger store mængder soja, der typisk produceres i Sydamerika. Det lægger beslag på enorme arealer, som ellers kunne være anvendt til at dyrke fødevarer til mennesker, og fører til rydning af naturarealer, faldende biodiversitet, forurening og udledning af drivhusgasser.

Ud over de »store miljø- og klimamæssige belastninger« forbundet med industrielle svinebrug er problemet, at investeringerne ikke bidrager til udviklingen af lokale landbrug, forklarer han.

»Det er ret veletableret i udviklingsforskningen, at der er en række positive effekter ved at satse på små og mellemstore virksomheder. De bruger langt mere lokal arbejdskraft og flere lokale leverandører,« siger Eigil Johannisson til Information.

Her er bestyrelsen for IFU, der har det overordnede ansvar for investeringerne i Kina.

80 procent svinekød
DAF blev etableret under Venstre-regeringen i 2016 og har en samlet kapital på 800 millioner kroner. 300 millioner er statslige midler, heraf 88 millioner fra udviklingsbistanden, mens pensionskasserne PensionDanmark, PKA og PFA har lagt 500 millioner kroner.

Kineserne spiser mere svinekød i takt med, at velstanden vokser. Her er en mand i færd med at vaske trynen fra et slagtet svin. Foto: Ulla Skovsbøl.

Ud fra fondens seneste årsrapport har Afrika Kontakt opgjort, at 95 procent af DAF’s investeringer er gået til fem projekter med industrielle svinefarme – tre i Kina, et i Sydafrika og et i Chile. Siden er der bl.a. blevet foretaget en stor investering i kunstgødningsproduktion i Indien, hvilket nedbringer svinefarmenes andel af investeringerne til 80 procent, oplyser kommunikationschef Rune Nørgaard fra Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der administrerer DAF.

Blandt de svinefarme, DAF har investeret i, er det danske firma Scandinavian Farms. I Kina producerede de ifølge Landbrugsavisen 350.000 slagtesvin sidste år, og målet er at udvide til 650.000. Til sammenligning producerer en af Danmarks største svineproducenter, Eskelund, ifølge TV 2 Fyn 130.000 slagtesvin om året.

Comments

comments

En kommentar til Danske bistandspenge går til at bygge svinefabrikker i Kina

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.