Dagbladet, den 7. juni 2021, side 3

Det er ikke kun Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening og Enhedslisten, der efterlyser et moderne, fremtidssikret landbrug. Det gør en samlet politisk blå blok også

De politiske partier i blå blok stiller nu også krav til fremtidens landbrug i Danmark. Det sker med helsides annoncer den 7. juni (se ovenfor) i dagblade som f.eks. Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet. Kravet kommer blot få uger efter at Greenpeace med tilsvarende annoncer efterlyste et opgør med svinekødsindustrien, og få dage efter at tre NGO’er har udtaget stævning ved Østre Landsret mod Danish Crown.

Det er Klimabevægelsen i Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening, der vil bruge retssystemet til at få Danish Crown til at fortælle sandheden om deres klimaskadelige fødevarer til de danske forbrugere. Det er betegnelsen ’Klimakontrolleret gris’ og sloganet ’Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror’, der er en klar overtrædelse af markedsføringsloven, mener organisationerne. Kravet er, at Danish Crown dementerer udsagnene med samme styrke og udbredelse, som de er blevet markedsført.

Fejl i verdensbefolkningen

Bag blå blok-annoncen står Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, der er gået sammen om at finansiere helsides annoncer med krav om et nyt landbrug. I stedet for at fortsætte den perspektivløse masseproduktion af billigt flæsk og mælk kræver de seks partier en omstilling, så dansk landbrug fremover bidrager til udviklingen af verdens fødevarer. ”Vi skal være hele verdens fødevarelaboratorium”, proklameres det uden beskedenhed.

Den ukorrekt påstand i annoncen fremmaler et dystert billede, som heldigvis er forkert

Som en del af begrundelsen for at udvikle et nyt landbrug hævder partierne, at i 2050 vil der være 10 mia. mennesker i verden, der skal have mad, og det kommer ikke til at ske, hvis vi fortsætter med at satse på billigt flæsk og mejeriprodukter. Tallet er desværre forkert, og dermed ryger annoncens hovedargument på gulvet.

Påstanden om de 10 mia. mennesker i 2050 er ikke forsynet med en kildeangivelse, men opgørelsen er ikke korrekt. Ifølge nyere forskning, offentliggjort i det ansete britiske tidsskrift The Lancet i oktober 2020, vil verdens befolkning toppe med 9,7 milliarder i 2064, men falde til 8,8 milliarder mod slutningen af århundredet. Verdensbefolkningen i dag tæller 7,8 mia. mennesker, og i 2100 vil den altså blot være øget til 8,8 mia. mennesker.

Billigt flæsk hører fortiden til, hvis Danmark skal være hele verdens fødevarelaboratorie. Privatfoto

Annoncen skyder altså ganske meget over målet, når den påstår, at der vil være 10 mia. mennesker allerede i 2050, og dermed gennemhulles et af de hyppigst fremførte argumenter for at øge den danske fødevareproduktion. Bortset fra at danske landmænd aldrig har bidraget med mere end nogle få promille til verdensforsyningen med fødevarer, og at flæsk og mejeriprodukter aldrig har været mad for de sultne masser.

Masser af mad allerede i dag

Og den anden gode nyhed er, at der allerede er mad nok til alle. Problemet er en uhensigtsmæssig fordeling og en ineffektiv indsats mod madspildet. En tredjedel af al mad går i dag til spilde, og det er ikke kun den enkelte forbrugers skyld. En stor del af madspildet sker også under dyrkningen og transporten, og ikke mindst i supermarkederne. Derfor er der et kæmpe potentiale for at mætte langt flere mennesker med den mad, vi allerede producerer.

Sidst men ikke mindst sker der i disse år en hastigt voksende bevægelse væk fra kødmad som et dagligt behov.

 I det højtudviklede danske samfund har billigt flæskekød ingen fremtid for sig. Derfor bliver mere og mere “dansk” kød produceret i Tyskland (og i Polen), hvor det er tilladt at lade lønbillige østeuropæere arbejde på slagterierne. Privatfoto

De seks partier understreger, at de kæmper mod afviklingen af dansk landbrug, hvor der  til stadighed bliver færre ejere. I dag er der under 10.000 ejere til to tredjedele af Danmarks areal, og intet tyder på, at denne demokratiske fejludvikling vil stoppe af sig selv. Uden politiske indgreb glider ejerskabet gradvis over på institutionelle hænder, mens kapitalfonde og udenlandske spekulanter vinder frem. Det er derfor ganske løfterigt, at så mange politiske partier erklærer sig rede til at gøre det nødvendige for at udvikle en bæredygtig fødevaresektor, der kan overleve i en fremtid, hvor produktionen af de billige bulkvarer som flæsk og mælk rykker østpå, og hvor behovet for en demokratisk jordreform vokser år for år.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. kære Kjeld, hvad får dig til at tro, at blå blok vil et “nyt landbrug”? I annoncens 2½ første linjer udtrykkes der stolthed over dansk fødevareproduktion, vores fødevarevirksomheder, vores landmænd og alt det, de producerer. Hvad får dig til at tro, at den udvikling, der tales om, skulle være til det bedre? I stedet for AFvikling vil man UDvikling, men det er ren retorisk kling-klang, hvor afvikling giver associationer til død og undergang, mens udvikling giver associationer til “I østen stiger solen op” og en ny dag, hvor alle er glade – også bur-grisene. Overfør den blå retorik til Polens kulindustri: den skal ikke afvikles, den skal udvikles – eller hvad? Coronaen skal ikke afvikles, den skal udvikles – fortsæt selv efter behov.

  • jan stampe nielsen

   godt “brølt”.

  • Kjeld Hansen

   Kære Johs – hvad tror du, der er motivet bag denne besynderlige annonce, der på den ene side praler af verdens bedste landbrug, men på den anden side kræver et nyt og forbedret landbrug? Ironisk nok var annoncen i aviserne dagen før, at Danish Crown erklærede, at man ikke vil satse på flere svin i fremtiden – til stor fortrydelighed hos de danske svineproducenter, der kræver ret til at fortsætte væksten? Har du et bud, så lad os høre det…

   • Jeg tror ret meget på det, Steen Ole Rasmussen skriver nedenfor, men hvis jeg begynder at vide noget om, så lægger Bæredygtig Landbrug bare sag an mod mig. Hvad jeg ved er, at retorik altid har været brugt til stille afsender i det bedste lys – magthavere af forskellig slags hyrer de mest ferme retoriske talenter (spindoktorer og reklamebureauer) – derfor er brugen af ordene af- og udvikling interessant, og ligeså konteksten med Danish Crown, som du anfører. Hvor skriver de i annoncen, at de går efter “et nyt og forbedret landbrug” ? Har du ikke lige præcist formuleret det, som annoncørerne vil have os til at læse ind i deres annonce?

 2. Steen Ole Rasmussen

  Det kan være svært at tro, hvad vi ved, og nogle gange så ved vi end ikke, hvad vi skal tro!

  Jeg tror Kjeld med vilje har forsøgt at få os til at fokusere lidt på vores realitetssans ved at referere loyalt til sammenfaldet i diverse bevægelsers retorik. Retorik har det med at fremmane det, som vi gerne vil tro/se for vort indre øje.

  Blå bloks kampagne tager udgangspunkt i en strategi, som formuleres i følgende rapport: https://www.wri.org/research/pathway-carbon-neutral-agriculture-denmark

  Rapporten, der bl.a. er finansieret af dansk landbrug, er udformet af Espen Lunde Larsens nuværende arbejdsplads, og foreslår en kæmpe udvidelse af den animalske produktion i dansk landbrug, netop under henvisning til behovet for at bidrage til stigende efterspørgsel på kød i en verdensbefolkning på 10 milliarder i 2050.

  Desuden kommer den med nogle ret utopiske forslag til løsning af landbrugets klimabelastning. Den fremstiller med andre ord præcist det, som erhvervet og de folkevalgte gerne vil have os til at tro om landbrugets muligheder for at fortsætte den slagne vej.

  Hverken rød eller blå blok er interesseret i at tage de problemer alvorligt, som vi fokuserer på her på stedet. Der satses på fugle på taget, dvs. urealistiske tekniske løsninger og falske præmisser af demografisk og økonomisk art for at få det til at se ud, som om man har forstået klimaproblemet og handler på det i en ramme, der muliggør fortsættelsen af det, man opfatter som udvikling.

  Personligt er jeg gået bort fra at tale om udvikling.

  Vi lever i den antropocæne tidsalder, en ny geologisk periode skabt af mennesket. Der er intet, der tyder på, at de former for rationalitet og fremsyn, der styrer her, vil være i stand til at ændre den retning, som den sejrende livsstil går under betegnelsen “udvikling”. Arten, den sejrende art, vil på mange måder skabe de forhindringer, der kommer til at ramme tilbage på helt utilgiveligt forudsigelig og destruktiv vis.

  Sandsynligheden for, at der er 10 milliarder mennesker 2050 falder lige nu, på grund af menneskets selvskabte problemer. Der er 40 % sandsynlighed for, at vi allerede i 2025 når op på en 1,5 grads stigning i den globale gennemsnitstemperatur i forhold til den førindustrielle tid. Alligevel skubber S-regeringen konstant på implementeringen af de tiltag, der skal føre til nationens isolerede reduktioner på 70 % klimagasser. Det siger alt om hvor destruktivt man orienterer sig mod udviklingen.

  Det er svært at tro på, hvad vi ved, og kun de færreste ved, hvad de skal tro! Jeg tror, at det er vores realitetssans, som Kjeld vil have os til at reflektere over.

 3. Jørn From

  ” Vi er stolte af den danske fødevareproduktion” der kun kan lade sig gøre ved at tilføre landbruget lige så meget i støtte som landbruget her i indtjening. Så selv om danske landmænd omtales som dygtige er de ikke dygtige nok til at brødføde sig selv.

Skriv en kommentar