Borgerne kræver: Rent Kattegat!

Djursland viser muskler.

Djursland har fået et nyt og utraditionelt beredskab. Dog et lidt andet beredskab end det ”Brand og Redning” vi kender fra brandstationer og udrykningstjeneste i området. Beredskabet har en utraditionel sammensætning, idet det er en blanding af erhvervsorganisationer, aktive borgere, virksomheder og foreninger for natur og kultur. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beredskabet 7. september 2017.

Fælles fokus er et samarbejde omkring et rent Kattegat – og et stop for havbrug. Den sidste tid har parterne mødtes i Kulturhus Pavillonen i Grenaa, og hos Ree Park, for at lægge slagplanen for et lokalt folkemøde. Planen er gennem brede aktiviteter og folkeoplysning at få sat en stopper for planerne om at etablere flere nye havbrug i Kattegat. Et rent hav og rene kyster er essentielle for Djursland og for det marine miljø. Ikke mindst er et rent Kattegat en vigtig forudsætning for en række erhverv på Djursland. Alene turisterhvervet omsætter samlet for ca. 1,9 mia/år og beskæftiger alt inklusive ca, 2500 årsværk på Djursland.

Djursland står samlet – til lands og til vands – mod havsvineriet.

Undervejs i planlægningen er der taget kontakt til forskermiljøer, organisationer i Nordsjælland (som også er udsat for mulige havbrugs-placeringer) og kontakter i Sverige, Norge og EU.

I lyset af at Dagbladet Politiken d. 28.08 kunne oplyse, at havbrugsejerne bag ansøgninger om åbne havbrug har stillet deres ansøgninger i bero, har arbejdsgruppen bag folkemødet også sat planerne midlertidigt på stand-by.

At de aktuelle ansøgninger om havbrug indtil videre er sat i bero begejstrer over hele Djursland. Det kan forskåne Kattegat, Djurslands kyster og havets fisk, dyr og planter for ekstra miljøbelastning. Det lokale samarbejde for Rent Kattegat aftalte derfor på et møde hos Destination Djursland fredag, at samles om et fælles beredskab. Det skal være klar til at rykke ud, og det er klar til at fortsætte planlægningen for folkemøde og andre brede aktiviteter for et rent Kattegat.

”I perioden, hvor ansøgerne om havbrug har stillet deres ansøgninger i bero, vil vi lokalt i samarbejdet overvåge udviklingen. Vi vil holde øje med en kommende bekendtgørelse og udmøntning af Lov 111 om havbrug, eventuelle nye ansøgning og havplaner. Særligt afventer vi med spænding at følge EU-kommissionens og EU-parlamentets klagekomités vurdering af den danske lov. Vi er klar til at trykke på startknappen for aktiviteter og mobilisering igen.” Sådan beskriver Beredskabet selv den aktuelle situation.

Samarbejdet er tværpolitisk, og Syddjurs, Norddjurs og Samsøs borgmestre er løbende informeret om arbejdet. Kommunerne vil blive inddraget i videre aktiviteter, når der er behov for det, og i det omfang kommunerne ønsker det.

Samarbejdet omfatter indtil videre aktørerne på listen nedenfor. Kredsen gør opmærksom på at mange andre har ytret sig positivt om initiativet, og at der er væsentlige parter, som kredsen slet ikke har nået at få kontakt med. Derfor kan man tilslutte sig “beredskabet” og komme på en kontakt-liste. Det kan man gøre ved henvendelse pr mail eller telefon til Bo Jacobsen (nytliv@norddjursnet.dk), Mads Nikolajsen (mn@grenaa-gym.dk) eller Flemming Rasmussen (flemming@visitdjursland.com).

Kursen er sat, og kompasset peger mod sejr.

Organisation/initiativ

Privatpersoner, Bo Jacobsen, 22 41 77 01

Visit Djursland, Flemming Rasmussen, 87 52 18 00

Ree Park, Jesper Stagegård, 86 33 61 50

Miljøforeningen BLAK, Nina Bjarup Vetter, 40 84 36 76

Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, Stig Bredstrup, 40196687

Kattegatcentret, Karsten Bjerrum Nielsen, 30 25 15 51

Business Djursland, Bjarne Nielsen, 28 34 98 96

EU-havmiljø: Klage- initiativet, Mads Nikolajsen, 61 28 63 27

Levende Hav, Erik Bjørn Olsen, 26 81 60 95

Naturfredningsforeningen, Norddjurs, Lars Sloth, 30 22 44 98

Havbrugsgruppen Ebeltoft, Jeppe K. Hansen, 40 26 48 71

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.