VådeMarker
Selv om landbrugspakken er vedtaget, så hersker usikkerheden fortsat om landbrugets og miljøets fremtid. Gælden forsvinder ikke, blot fordi der kan gødes mere.

Formanden for Økologisk Landsforening Per Kølster efterlyser en “en ny minister med et bankende bondehjerte og en sund sans for fremtidens landbrug” i en ledende artikel i forårsnummeret af Økologisk. Med forfatterens tilladelse bringes artiklen her.

PerKolster
Per Kølster er agronom og ølbrygger.

I pressen har nogle kommentatorer ment, at sagen omkring Landbrugspakken og mistilliden til Eva Kjer Hansen var en storm i et glas vand. Andre, at sagen er værre end Tamil-sagen, der jo endte i den eneste rigsretssag i nyere tid.

Såvel pakkens perspektiver som ministerens troværdighed er imidlertid ikke en bagatel. Landbrugets betydning, både økonomisk og miljømæssigt, stiller særlige krav til det politiske indhold. Utallige personlige skæbner vil være alvorligt påvirkede af landbrugets vanskelige forhold, så hele forløbet har føjet spot til skade.

Oplysninger om grundlaget for vores love skal naturligvis være klare og gennemskuelige. Vi brugte uger efter jul på at finde hoved og hale på indholdet i landbrugspakken. Personligt må jeg sige, at trods årevis med læsninger af rapporter og udredninger, så har jeg aldrig tidligere været vidne til noget så forvirrende. Dens uklarhed sendte en hel stand af debattører, kritikere og interesseorganisationer til tælling. Det tog næsten to måneder(!), før debatten begyndte at rase.

Det er ikke godt. Ikke bare et helt erhverv, men også et helt samfund, har krav på at få skabt perspektiv og ro på såvel landbrugets som landets miljø. Landbruget er kun tjent med, at det omgivende samfund kan nikke anerkendende til den politik, som regulerer det. Landbruget er ikke tjent med en kortsigtet tilfredsstillelse af ensidige mål.

EsbenLunde_EB
Den nye minister for landbruget, Esben Lunde Larsen (V), fik en varm velkomst i EB, der konfronterede den stærkt miljøkritiske politiker med en stribe voldsomt negative udtalelser om bl.a. økologi fra Larsens karriere.

Usikkerheden hersker stadig
Nu har vi fået en ny minister, der skal klinke skårene. Selv om landbrugspakken er vedtaget, så hersker usikkerheden fortsat om landbrugets og miljøets fremtid. Gælden forsvinder ikke med et snuptag, blot fordi der kan gødes mere. Og udsigten til forbedringerne i miljøet spærres af, at pakken har en larmende mangel på konkrete tiltag. Hvordan skal den nok så besungne målrettede miljøregulering udmøntes?

Regeringen har ikke alene forspildt en utrolig chance for at skabe et bredere forlig og dermed sikre ro og stabilitet. Den har samtidig ikke bare oprenset, men også uddybet grøften mellem land og by. En mulig tillægspakke som et plaster på såret er et udtryk for dårligt politisk håndværk, ligesom den manglende sikring af oppositionens opbakning til pakkeløsningen.

En meget stor del af det danske samfund har en utrolig positiv velvilje over for det erhverv, som de fleste af os er rundet af, når vi går bare et par generationer tilbage. Samtidig er der en udbredt mangel på forståelse for, hvorfor landbruget skal ha’ denne besynderlige særbehandling.

Hvis vi fortsat skal forene det danske landbrug med en bredere samfundsorden, er økologien en helt naturlig medspiller. Markedet er der, lysten til at lægge om er der, men de politiske signaler og forståelser skal være langt mere tydelige. Til en dybtgående reform af landbruget hører mulighederne for at sikre tilliden til at investere i den økologiske produktionsform.

3512070-redningsplan-for-drikkevand-truet-af-sprjtegift--
Rent drikkevand sikres bedst for fremtiden med økologisk jordbrug, hvor der ikke anvendes kemiske sprøjtegifte.

Økologien er fremtidens landbrug
Vi håber, at vores nye minister er mere lydhør, ikke specielt over for os som lobbyister, men over for det samfund, som i en moderne forstand stiller større og større krav til velfærd for dyr og mennesker, til en rig og ren natur med masser af liv og et vandmiljø, som igen kan boble af liv. Et samfund, hvor det igen er muligt at hive rent drikkevand op af jorden i hele landet.

En landbrugspakke med ensidigt fokus på højere udbytter og kvælstof er simpelthen umoderne.

Til en fremtidsrettet forretningsmodel for dansk landbrug hører, at mange mål skal forfølges. Det er det, økologien er født til. Derfor skal økologien ligestilles og fremmes som et markant mål for at sikre fremtidens sunde fødevareproduktion baseret på en rationel forvaltning af naturens ressourcer. Det er det bondekunst har handlet om til alle tider.

Vi ser frem til en ny minister med et bankende bondehjerte og en sund sans for fremtidens landbrug.

Comments are closed.