<em><span class=gvxzyvdx aeinzg81 t7p7dqev gh25dzvf exr7barw b6ax4al1 gem102v4 ncib64c9 mrvwc6qr sx8pxkcf f597kf1v cpcgwwas m2nijcs8 hxfwr5lz k1z55t6l oog5qr5w tes86rjd pbevjfx6 dir=auto>Musholms industrihavbrug i Storebælt er i problemer<span> Foto Kaninen fra Endelave<em>

Det storforurenende japanskejede havbrug Musholm A/S har det svært. Miljøstyrelsen har allerede afslået at give tilladelse til tre nye havbrug. Og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet netop afvist at godkende miljøtilladelserne til Musholms to eksisterende havbrug i Storebælt, som Kalundborg Kommune i 2017 udstyrede med nye, meget attraktive miljøtilladelser…

Det skriver Kaninen fra Endelave, der er en facebookside med særligt fokus på havbrug og miljøproblemer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået, at de kommunale miljøtilladelser til havbrugene Musholm Øst og Vest ikke blev givet på et fagligt og videnskabeligt korrekt grundlag. Havbrugenes skadevirkning på havmiljøet blev f.eks. ikke tilstrækkeligt undersøgt. Især så den kommunale sagsbehandler stort på at undersøge de to havbrugs fælles forurening på bl.a. de nærliggende særligt beskyttelseskrævende Natura 2000-områder. Og det er ikke godt nok, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet: “EU-Domstolen fortolker bestemmelsen sådan, at myndigheden skal foretage en vurdering af, om det kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke den udpegede lokalitets gunstige bevaringsstatus væsentligt (væsentlighedsvurdering). Hvis en sådan påvirkning på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, skal der, såfremt projektet ønskes fremmet, foretages en nærmere vurdering (konsekvensvurdering)”, lyder det bl.a. i afgørelserne…

SKAL BEHANDLES IGEN

Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor – som det hedder – hjemsendt tilladelserne til fornyet behandling. Men det bliver ikke Kalundborg Kommune, der skal genbehandle dem. Direktøren for det japanske havbrug, Niels Dalsgaard, har ellers i årevis haft et ualmindelig godt forhold til byens Venstre-borgmester, Martin Damm. De to mødes bla. jævnligt i byens erhvervsråd. Nu bliver det Miljøstyrelsen, der skal tage stilling til, om havbrugene skal lukkes –  eller om de måske kan fortsætte forureningen af Storebælt…

SPORTSFISKERNE ER TILFREDSE

<em>Lars Brinch Thygesen DS<em>

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, der indbragte de kommunale tilladelser for klagenævnet. Natur- og miljøkonsulent hos Sportsfiskerne, Lars Brinch Thygesen, er derfor meget tilfreds med afgørelserne:

– Det er altid dejligt at få medhold, når vi prøver en afgørelse eller tilladelse i klagesystemet. I denne sag må vi konstatere, at Kalundborg Kommune hverken har været fagligt eller juridisk grundige nok i deres sagsbehandling, da de som myndighed gav tilladelse til fortsat havbrugsproduktion i Storebælt, siger Lars Brinch Thygesen til Sportsfiskeren…

One Comment

  1. kurt oxlund

    Godt arbejde. Vi har behov for at nogen kontinuerlig graver i hvordan politikere og andre undergraver forbedring af havmiljøet.

Skriv en kommentar