Personen på billedet er ikke identisk med kvotekongen fra Skagen, men en statist på et modelbillede fra Greenpeace

Kvotekongen, Henning Kjeldsen fra Skagen, er  i retten i Holstebro af en enig domsmandsret blevet dømt i straffesagen om fusk med fiskekvoter: Han skal af med 216 mill. kr. i bøder og konfiskation af  hans skønnede fortjeneste ved ulovlighederne. Derimod er han ikke fradømt retten til at fiske., som anklageren havde begæret.

Henning Kjeldsens reaktion på dommen var voldsom. Derfor blev han udvist af retssalen i Holstebro, efter dommen var afsagt.

– Hvordan fanden kan du være dommer, råbte han, og så blev han smidt ud.

Henning Kjeldsen og de andre dømte nægter sig fortsat skyldige og ankede derfor straks dommen til landsretten.

Henning Kjeldsens kone, Birthe Kjeldsen, blev idømt en bøde på 3,5 mill. kr. Hun købte i sin tid en 5,5 meter jolle for 100.000 kr. og købte kvoter til den for 123 mill.kr.

Retten i Holstebro har talt, og Flemming Seiersen (billedet) beretter om dommen

Derudover er  seks fiskere og venner dømt for stråmandsvirksomhed. De var registrerede som ejere af selskaber, som Henning Kjeldsen i realiteten ejede og kontrollerede. Stråmændene er blevet idømt bøder på mellem 500.000 og 4,6 mill. kr.

– Vi er meget tilfredse med, at retten er enig i vores vurdering af, at fiskeren (Henning Kjeldsen – red.) har ladet en række selskaber stå registreret som ejet af venner, bekendte og familiemedlemmer, mens det reelt var ham, der var ejer af selskaberne. Det siger specialanklager hos Bagmandspolitiet, Ane Kallmayer Bach.

Retten i Holstebro dømte også Henning Kjeldsens advokat og revisor Lars Espersen, der blev fundet skyldig i at medvirke til svindlen. Han er idømt en bøde på 1 mill. kr., mens hans firma  skal betale 2 mill. kr. i bøde. Revisor Jørgen Riise skal betale 2 mill. kr. i bøde og hans firma  3 mill. kr. Anklagemyndighedens krav om at fradømme dem retten til at drive advokat- og revisorvirksomhed blev dog ikke fulgt.

Men, som forudsagt i den forrige artikel om kvotekongen, her på www.gylle.dk  er sagen med 44 retsmøder ikke dermed slut. Den fortsætter i Landsretten, fordi Henning Kjeldsen og de øvrige tiltalte har anket den klare og enstemmige dom fra retten i Holstebro.

Bannerfoto: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jonnmann

Kvotekongen afkræves 274 mill. kr. for ulovligheder med stråmænd

Kommentarer

  1. Kim Houmøller

    En helt forventelig dom. Alt andet ville være en hån mod lovlydige borgere, og især de småfiskere som kvoterne er lavet for. Men når man som Kjeldsen er fanget i sit eget net, går man til bunds.

  2. jan stampe nielsen

    Desværre Kim Houmøller. Hverken Kjeldsen eller hans revisorer m.fl. går til bunds. På trods af en klar dom kan de fortsætte deres gøren og laden med fiskeri og fifleri. Det eneste der går til bunds er rets følelsen, følelse af retfærdighed og rimelighed. Sund fornuft og jura hænger ikke sammen. Jura er noget man studerer og læser. Sund fornuft er noget man har eller får – og den hænger sjældent sammen med juraen.
    …Og vinderen er: juraen.

  3. Det kan da være at dommen bliver skærpet næste gang (ku man håbe)

  4. Det er meget uklogt, at anke en sag til Landsretten, med en påstand om frifindelse, når der slet ikke er nogen tvivl om skyldsspørgsmålet, og det medfører sædvanligs, at dommerne i Landsretten næsten altid kvitterer for ulejligheden ved at de skærper staffen.

Skriv en kommentar