Breaking news: Havbrug får kolde fødder – Lunde Larsen er tavs

DTU-forsker advarer mod risikoen for større udbredelse af de dræbende havlus, hvis der anlægges havbrug i Kattegat.

Ansøgningen om at anlægge et nyt havbrug ved Glatved ud for Djurslands Kyst er stillet i bero. Det har ansøgeren, Snaptun Fisk Export i Juelsminde, anmodet om.  Det skyldes bl.a. usikkerhed om risikoen for de farlige lakselus i havbrug i Kattegat. ‘Problemet lakselus kan have betydning for vores beslutning om at anlægge et nyt havbrug’, skriver Snaptun Fisk Export A/S  til Miljøstyrelsen.

Allerede i november sidste år bad Snaptun Fisk Export om at få deres ansøgning om havbrug ved Glatved stillet i bero. Det var, mens den ophedede debat for- og imod havbrug var godt i gang. Ganske bemærkelsesværdigt har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) hidtil hemmeligholdt denne oplysning overfor folketingets partier.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har undladt at oplyse Folketingets partier om Snaptun Fisk Exports betænkeligheder ved risikoen for flere havlus i det såkaldte “miljømæssige råderum” i Kattegat trods flere samråd.

 

Tavshed fra ministeren

Miljøstyrelsen har givet www.gylle dk. fuld aktindsigt i sagen. Der er dog ingen i Miljøstyrelsen, der ønsker at lade sig interviewe. Man vil kun besvare spørgsmål pr. mail.

Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, har ganske bemærkelsesværdigt ikke nævnt et ord om, at ansøgningen fra  Snaptun Fisk Export, der er den største interessent i havbrugsdebatten, var stillet i bero under de samråd om havbrug, som han har været indkaldt til i Miljø- og Fødevareudvalget. Bemærkelsesværdigt, fordi et af de store diskussionsemner under en eksperthøring i udvalget netop var lakselus. En af eksperterne påpegede under høringen, at lakselus udgør en overhængende fare for havbrug i Kattegat både på grund af saltindholdet og vandtemperaturerne.

Ansøgerne skal svare på en række spørgsmål

Vores aktindsigt omfatter også en række konkrete spørgsmål til en anden ansøger, Pedersen Line II – Kattegat Havbrug i Horsens. Dette anpartsselskab har søgt om at anlægge havbrug ved øen Hjelm og et havbrug, der benævnes Kattegat Havbrug ved Djursland. Firmaet blev  allerede den 15. november sidste år bedt om at besvare en lang række spørgsmål fra Miljøstyrelsen, inden ansøgningerne kan behandles.

Pedersen Line II er et anpartsselskab med en noget spinkel økonomi.

Har ansøgeren besvaret spørgsmålene?

Disse opfølgende spørgsmål fra Miljøstyrelsen vil vi vende tilbage til senere, når vi – endnu en gang pr. mail – har fået svar på det næste spørgsmål:

  • Har ansøgeren om de to havbrug givet disse supplerende oplysninger, og hvordan lyder svarene?

Miljøstyrelsen bad om de supplerende oplysninger allerede den 15. november. Altså for otte måneder siden.

Miljøstyrelsens krav om supplerende oplysninger ville helt sikkert også have haft stor interesse i Miljø- og Fødevareudvalget for især kritikere af havbrug. Som nævnt vender gylle.dk tilbage til disse spørgsmål, når der foreligger svar fra Miljøstyrelsen.

 

Redaktionen tilføjer:

En læser gør opmærksom på, at Lunde Larsen 30. maj 2017 i en skriftlig besvarelse til MF Simon Kollerup (S) nævner ganske kortfattet, at en enkelt anonym ansøgning er stillet i bero. Læs svaret her.

 

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.