Lunde Larsen pynter sig med lånte fjer

Pengegaver til landbruget finansieres med genbrug og ønsketænkning

Hele to pressemeddelelser blev udsendt af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) den 21. marts 2018, og begge har utvivlsomt skabt glæde og anerkendelse blandt landbrugets animalske producenter. Svineproducenterne fik 10 mio. kr. ekstra til farestalde, så dyrevelfærden kan forbedres, og fjerkræproducenterne fik 10 mio. kr. til at bekæmpe den farlige campylobacter-tarmbakterie, så deres kødprodukter fremover vil smitte fem procent færre forbrugere om året.

Men er det sandt? Og hvor kommer de 20 mio. kr. fra?

Genbrug og forventet efterbevilling

Redaktionen på gylle.dk har bedt ministeriet oplyse, hvordan Lunde Larsens milde gaver er finansieret. Svarene tegner et noget andet billede af ministerens troværdighed end den gavebod, der præsenteres i pressemeddelelserne.

De 10 mio. kr. ekstra til svineproducenterne er slet ikke ekstra penge. Det er gamle penge, der er blevet til overs, fordi svineproducenterne ikke har udnyttet deres ordninger om tilskud til miljøteknologi og moderne farestalde, der har været tilbudt i tidligere år.

Ellers som pressemedarbejder Anne Dahl Bertelsen fra ”Kunder & Kommunikation” udtrykker det i en mail til gylle.dk:

”I 2017 har der været annulleringer på nogle ordninger under Landdistriktsprogrammet (miljøteknologi), som ikke åbnes igen. Samtidig har der været et mindre forbrug på bl.a. farestalde fra tidligere år. Disse to ting har tilsammen muliggjort, at der er midler til at åbne endnu en farestaldordning i 2019.”

Cand. theol. Esben Lunde Larsen (V) har stadig problemer med at leve op til den standard, der tidligere har været forbundet med embedet som miljø- og fødevareminister. Hans daglige pressemeddelelser udfordrer grænserne for troværdighed og pålidelig information.

Pengene findes ikke

Mere broget tegner billedet sig, når vi går i dybden med de 10 mio. kr. til at bekæmpe den farlige campylobacter-tarmbakterie. Reelt er der blot tale om 1,5 mio. kr. Resten af millionerne findes ikke.

De 1,5 mio. kr. har Esben Lunde Larsen fået lov til at disponere over i medfør af Fødevareforlig 3 fra april 2015. Da forliget udløber i 2018, er det noget sent, ministeriet får sat gang i bekæmpelsen af den farlige tarmbakterie.

Værre er det, at de resterende 8,5 mio. kr. slet ikke findes. Det beløb håber ministeren at kunne hente i et kommende fødevareforlig for perioden 2019-2022.

Eller som pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen for ministeriets ”Presse og Kommunikation” oplyser i en mail til gylle.dk:

”I 2018 vil der blive gennemført en række afklarende undersøgelser, som anslås til ca. 1,5 mio. kr., som er finansieret via Fødevareforlig 3. I årene 2019 til 2021 skal der gennemføres yderlige undersøgelser, ligesom de afklarende projekter kan føre til nye indsatser. Omkostningerne hertil vil blive finansieret via det kommende fødevareforlig.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.