Bregentved_12-05-04_0002Trods meget store værdier både i indland og udland og med landets højeste EU-landbrugsstøtte på seks mio. kr. årligt forsøger den adelige Moltke-familie nu at øge deres indtægter yderligere gennem investeringer i en af tidens mest udskældte landbrugsaktiviteter. Det skal ske ved at opføre helt op til seks nye svinefabrikker med en årsproduktion på mindst 120.000 svin på det historiske Bregentved Gods. Det skriver FødevareWatch 21. oktober 2014 kl.

Moltke-greverne forsøger at tiltrække investorer til at opføre og eje nye, moderne svinefabrikker på godsets arealer, mens ekspansionslystne svineproducenter skal drive landbruget. Godset har jorden og kan håndtere de mange millioner liter gylle. Det fortæller inspektør på godset, Lars Erik Nielsen, til FødevareWatch:

”Vi har ansøgt om godkendelser til fire sites – tre i Faxe kommune og et i Ringsted. Det bliver fire sites, der hver producerer 30.000 grise årligt. Fire separate anlæg, der ligger helt isoleret fra hinanden,” siger han og tilføjer, at der er mulighed for seks anlæg, hvis man beslutter det.

”Vi er ved at udarbejde prospekt for det og skal nu ud og finde investorer, der skal eje ejendomsselskabet, der skal bygge staldene. Den model, vi vil lave er, at vi lægger jord og arealer til og håndterer gyllen. Vi forestiller os, at der bliver tre parter – foruden os en investor, der ejer bygninger og en land, der skal leje stalden og stå for driften,” påpeger inspektøren.

Bregentved_Haveanlag
Bregentved Park fremtræder i dag som en tidstypisk landskabshave, hvor det, som noget enestående er lykkedes at bevare de mest karakterfulde træk tilbage fra 1700 – 1800 tallets udformning af haven. parken er derfor et unikt havehistorisk kulturminde. Realdania-fonden har fra 2006-2008 bidraget med betydelige beløb til renoveringen af Bregentved park.

Ifølge FødevareWatch er de store slagterier, Danish Crown og Tican, blev spurgt, om de ville være med som investorer, men de sagde nej.

Bregentved_Moltke
Stamfaderen Adam Gottlob Moltke var tysker, der gik i den danske konges tjeneste og blev en stor mand.

Bregentved ejes af familien Moltke og har været i familiens eje siden år 1746, hvor Adam Gottlob Moltke modtog godset som en gave af den stærkt fordrukne Kong Frederik V. Familien er oprindeligt tysk, siden indvandringen har den sat sit præg på Danmark. Gennem tiderne har mange skønånder som f.eks. eventyrdigteren H.C.Andersen opholdt sig på godset.

Godsets nuværende ejere er kammerherre, hofjægermester greve Christian G. P. Moltke og greve Frederik C. A. Moltke. De tilhørende arealer er på 6519 hektar, hvor landbruget udgør 3465 hektar og skovbruget 3054 hektar.

Bregentved Gods ligger på Midtsjælland tre kilometer øst for Haslev og er et af Danmarks største godser. Godsets nuværende ejere greve Christian G. P. Moltke og greve Frederik C. A. Moltke regnes begge for skattede medlemmer af kronprinseparrets omgangskreds.

Udover de store kulturværdier med tilhørende skov- og landbrugsarealer på Midtsjælland ejer Moltke-familien også større områder i Jylland (Vandel Lufthavn) og i Polen.

Visited 61 times, 28 visit(s) today

Comments are closed.