Står det til de europæiske industrilandmænds lobbyorganisation, så skal der ikke ske begrænsninger i brugen af sprøjtegift. Foto: Niels Riis Ebbesen

Lækkede interne lobbydokumenter fra de europææiske industrilandmænds lobbyorganisation Copa-Cogeca afslører et koordineret angreb på EU’s strategi for bæredygtig fødevareproduktion (Farm to Fork-strategien). Lobbyisterne sigter mod at skabe et ekkokammer af budskaber mod Farm to Fork-projektet ved hjælp af udvalgte data fra en række ‘konsekvensstudier’, hvoraf mange er finansieret af industrien selv. (Dokumenterne kan downloades under denne artikel).

Jørgen H. Mikkelsen

Det skriver European Environmental Bureau og Corporate Europe Observatory, den 12. oktober 2021.

Hvem og hvad

Lobbyorganisationen Copa-Cogeca er talerør for 20 mio. europæiske industrilandmænd og deres tilknyttede fødevarevirksomheder. Som en ud af seks vicepræsidenter deltager danske Jørgen H. Mikkelsen i ledelsen af lobbyorganisationen. Mikkelsen er formand for bestyrelsen i Danish Agro.

Farm to Fork-strategien sigter mod at skabe et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem i EU. Det skal realiseres ved at fremskynde det europæiske industrilandbrugs overgang til et bæredygtigt fødevaresystem, der:

 • har en neutral eller positiv miljøpåvirkning.
 • hjælper med at afbøde klimaforandringer og tilpasse sig dens virkninger.
 • bidrager til at vende tabet af biodiversitet.
 • skaber fødevaresikkerhed, rigelig ernæring og folkesundhed og sikrer, at alle har adgang til tilstrækkelig, sikker, nærende og bæredygtig mad.
 • frembringer fødevarer til en overkommelig pris, samtidig med at der skabes mere fair økonomiske afkast, konkurrenceevnen fremmes i EU’s forsyningssektor og fair handel nyder fremme.

Vildledende information til MEP’er

Lobbyisternes omfattende angreb på Farm to Fork-programmet er især rettet mod medlemmerne (MEP) af Europa-Parlamentet, hvor man gør brug af udvalgte data fra undersøgelser, hvoraf nogle er finansieret af industrien selv, og bevidst spredning af vildledende information.

Landbrugslobby-kampagnen mod Farm to Fork topper i midten af ​​oktober, hvor Europa-Kommissionen organiserer en konference på højt plan om den fremtidige strategi i dagene 14.-15. oktober, hvorefter Europa-Parlamentet stemmer i plenum om deres egen Farm to Fork-udtalelse i den efterfølgende uge, sandsynligvis den 19. oktober.

Som svar herpå er en stribe organisationer, der er tilknyttet Copa-Cogeca, gået til modangreb. CropLife og Euractiv afholdt tirsdag den 12. oktober et arrangement med “konsekvensstudier” især rettet mod forbud mod sprøjtegifte; onsdag den 13. oktober afholdt Livestock Voice en begivenhed for at “supplere” den første; og torsdag den 14. oktober gentog Corteva/Euractiv arrangementet.

En intern powerpoint-præsentation givet til Copa-Cogecas medlemmer den 27. september 2021 og et ledsagende argumentationsdokument afslører, at:

 • En række ‘konsekvensstudier’ ​​nævnes som begrundelse for eksplicit at gøre indsigelse mod de foreslåede mål, da de angiveligt “alle peger i samme retning”. Alligevel fastslog Europa-Kommissionens undersøgelse klart, at store metodiske begrænsninger gjorde det umuligt præcist at modellere virkningerne af Farm to Fork-strategien. En opsummerende powerpoint-præsentation af alle branchefinansierede undersøgelser, der blev brugt af Copa-Cogeca, anerkender ikke engang begrænsningerne og de grundlæggende antagelser i disse undersøgelser. Alle nævnte undersøgelser tager ikke højde for afgørende parametre som f.eks. reduktion af madspild, ændringer i kosten, positive økologiske feedback-sløjfer (f.eks. bedre naturlig skadedyrsbekæmpelse fra restaurering af agroøkosystemer), landbrugsstøtte og handelspolitik og andre mønstre.
 • Et INRAE-papir, der udfordrer USDA-undersøgelsen, og et INRAE-Sciences Po-studie, der viser meget forskellige resultater om globale handelsmønstre, anerkendes ikke af Copa-Cogeca.
 • En ‘konsekvensundersøgelse’ og et policypapir, der er forfattet af forskere på Wageningen University, men finansieret af CropLife Europe, er et centralt element i kampagnen mod Farm to Fork-strategien. Wageningens forskere, der udførte arbejdet, deltog også i et lobbymøde på højt niveau med Europa-Kommissionen i juli og fungerer nu som talere ved to Euractiv-lobbyarrangementer i samme uge. Men i meddelelser om begivenhederne nævnes det ikke, at CropLife Europe har finansieret Wageningen-arbejdet.
 • Medlemmer af Europa-Parlamnetet er blevet presset af Copa-Cogeca til at udskyde plenarafstemningen om deres Farm to Fork-strategi med to uger (oprindeligt planlagt til ugen fra 18. oktober) for at give tid til at Copa-Cogecas iscenesatte “offentlige debat” omkring konsekvensstudierne kan få indflydelse.
 • Anti-Farm to Fork-lobbyen har tilsyneladende forudgående kendskab til de artikler, der vil blive offentliggjort på medieplatformen Euractiv, og som passer ind i deres dagsorden. Præsentationen nævner, at Euractiv i ugen den 18. oktober 2021 vil offentliggøre en “pakke” med artikler “for at forklare de fælles elementer mellem de forskellige konsekvensanalyser”. Euractivs redaktionelle charter siger imidlertid: “Vi opretholder vores uafhængighed med en innovativ forretningsmodel og privilegerer ikke synspunkter fra sponsorer”.
 • Angrebet på Farm to Fork-målene koordineres på tværs af landbrugsfødevaresektoren af ​​en uhellig alliance mellem landmændene og repræsentanter for landbrugsteknologi og kemikalielobbyer og den industrielle husdyrindustris lobbyister; i oktober afholdt Agri-Food Chain Coalition og European Livestock Voice et “koordinationsudvalg”-møde, og et andet møde er planlagt i ugen den 18. oktober.

Et andet dokument afslører, hvordan Copa-Cogeca hjælper MEP’er med at slette enhver formulering, der understøtter målene for at reducere brugen af pesticider, gødning og antibiotika. Se nedenfor.

Downloads

Copa Cogeca lobby strategy presentation.pdf

Copa Cogeca speaking points.pdf

Split vote CAs Copa Cogeca proposal of modifications.pdf

Summary of the studies on the F2F targets impact.pdf

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Den eneste realistiske vej frem når det gælder landbruget er gennem EU.
  Vi holder vejret

 2. Det mest groteske er vel, at alle landbrugets lobbyister er finansieret af de støttekroner, som de danske skatteydere betaler til landbruget gennem EU.

  Kort sagt, de danske skatteydere betaler for, at landbruget har råd til, at bekrige arbejdet for et renere og sundere miljø.

Skriv en kommentar