Californien sejrer over Monsanto i retten – glyphosat skal mærkes som kræftfremkaldende

En californisk appelret tog torsdag d. 19. april staten Californien og det amerikanske center for fødevaresikkerheds (CFS) parti og bekræftede hermed, at Monsantos pesticid glyphosat kan opstilles som et kendt kræftfremkaldende stof i henhold til den californiske lov ”Proposition 65”. Det skriver Sustainable Pulse, den 20. april 2018.

Monsantos retssag udfordrede en bekendtgørelse fra 2015 fra Californiens miljøstyrelse, Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), om at staten agtede at opliste glyphosat, som er den aktive ingrediens i Monsantos herbicid, Roundup, under Californiens skelsættende Proposition 65.

Proposition 65 påkræver bekendtgørelse og afmærkning af alle kemikalier, der er kendt for at forårsage kræft, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade, og den forbyder udledningen af disse i statens drikkevand. CFS greb ind i sagen og forsvarede oplistningen af glyphosat som et carcinogen samt offentlighedens ret til at vide, hvornår den bliver udsat for kræftfremkaldende kemikalier.

Advokat Adam Keats.

”Dette er en kæmpe sejr for alle californiere – og et kæmpe tab for Monsanto – idet den opretholder vores ret til at beskytte os selv og vores miljø mod unødvendig og uønsket eksponering for the farlige kemikalium, glyphosat,” sagde Adam Keats, senior advokat hos CFS.

Glyphosat er et bredspektret ukrudtsmiddel, der er alment anvendt i landbrug, parker, private haver og boligområder. Det er det mest anvendte pesticid i verden, i høj grad på grund af det stigende brug af Monsantos genetisk manipulerede Roundup Ready afgrøder, som er resistente over for glyphosat.

Rebecca Spector, CFS.

I 2015 konkluderede WHOs Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) at glyphosat ”sandsynligvis er kræftfremkaldende”. Californien kom efterfølgende med beskeden om deres hensigt om at opstille glyphosat som et kemikalium under Proposition 65, baseret på IARCs konklusion. Under Proposition 65 må ingen person i forbindelse med forretningsførelse bevidst eller ubevidst udsætte noget individ for et kemikalie, der af staten er kendt for at forårsage kræft eller reproduktionstoksicitet uden først at give en klar og rimelig advarsel. Udledningen af et sådant kemikalium i drikkevand er forbudt. Med denne retsafgørelse vil disse beskyttelser nu være påkrævet for glyphosat produkter.

”Alle californiske forbrugere har ret til at vide, at glyphosat betragtes som et sandsynligt kræftfremkaldende stof, og Proposition 65 sikrer, at offentligheden opnår denne viden,” konkluderede Rebecca Spector, West Coast direktør ved CFS. ”Det glæder os, at den californiske appelret forhindrede Monsantos forsøg på at holde offentligheden i mørket omkring de potentielle farer ved deres produkter.”

Oversættelse og bearbejdning ved Addie Hansen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.