En californisk appelret tog torsdag d. 19. april staten Californien og det amerikanske center for fødevaresikkerheds (CFS) parti og bekræftede hermed, at Monsantos pesticid glyphosat kan opstilles som et kendt kræftfremkaldende stof i henhold til den californiske lov ”Proposition 65”. Det skriver Sustainable Pulse, den 20. april 2018.

Monsantos retssag udfordrede en bekendtgørelse fra 2015 fra Californiens miljøstyrelse, Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), om at staten agtede at opliste glyphosat, som er den aktive ingrediens i Monsantos herbicid, Roundup, under Californiens skelsættende Proposition 65.

Proposition 65 påkræver bekendtgørelse og afmærkning af alle kemikalier, der er kendt for at forårsage kræft, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade, og den forbyder udledningen af disse i statens drikkevand. CFS greb ind i sagen og forsvarede oplistningen af glyphosat som et carcinogen samt offentlighedens ret til at vide, hvornår den bliver udsat for kræftfremkaldende kemikalier.

Advokat Adam Keats.

”Dette er en kæmpe sejr for alle californiere – og et kæmpe tab for Monsanto – idet den opretholder vores ret til at beskytte os selv og vores miljø mod unødvendig og uønsket eksponering for the farlige kemikalium, glyphosat,” sagde Adam Keats, senior advokat hos CFS.

Glyphosat er et bredspektret ukrudtsmiddel, der er alment anvendt i landbrug, parker, private haver og boligområder. Det er det mest anvendte pesticid i verden, i høj grad på grund af det stigende brug af Monsantos genetisk manipulerede Roundup Ready afgrøder, som er resistente over for glyphosat.

Rebecca Spector, CFS.

I 2015 konkluderede WHOs Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) at glyphosat ”sandsynligvis er kræftfremkaldende”. Californien kom efterfølgende med beskeden om deres hensigt om at opstille glyphosat som et kemikalium under Proposition 65, baseret på IARCs konklusion. Under Proposition 65 må ingen person i forbindelse med forretningsførelse bevidst eller ubevidst udsætte noget individ for et kemikalie, der af staten er kendt for at forårsage kræft eller reproduktionstoksicitet uden først at give en klar og rimelig advarsel. Udledningen af et sådant kemikalium i drikkevand er forbudt. Med denne retsafgørelse vil disse beskyttelser nu være påkrævet for glyphosat produkter.

”Alle californiske forbrugere har ret til at vide, at glyphosat betragtes som et sandsynligt kræftfremkaldende stof, og Proposition 65 sikrer, at offentligheden opnår denne viden,” konkluderede Rebecca Spector, West Coast direktør ved CFS. ”Det glæder os, at den californiske appelret forhindrede Monsantos forsøg på at holde offentligheden i mørket omkring de potentielle farer ved deres produkter.”

Oversættelse og bearbejdning ved Addie Hansen.

Visited 12 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.