Hold op med det sprøjt!

Vi danskere hader ukrudt og griber lidt for ofte til giftsprøjten, som faktisk slet ikke burde stå fremme i supermarkedet. Det skriver direktør Lars Therkildsen, adm. direktør, Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab 9. maj 2015 i et debatindlæg i Jyllands-Posten. Det bringes nedenfor med tilladelse fra Lars Therkildsen.

Lars T

Direktør Lars Therkildsen, Hofor.

Som haveejer ved jeg, at ukrudtsbekæmpelse hører til en af de sure pligter i haven. Skvalderkål, brændenælder og alt muligt andet grønt, jeg ikke kender navnene på, vokser som bare f….. i min have fra det tidlige forår. Og så er det jo nemt og nærliggende at gribe en flaske ukrudtbekæmpelse henne i supermarkedet eller plantecentret.

Men det er en dårlig idé. Glyphosat, som blandt andet er en hovedingrediens i det populære ukrudtsmiddel Roundup, er giftig og kendt for at forurene jord og grundvand. Og brugen kan skabe sundhedsproblemer for mennesker, dyr og fugle. I Danmark lukker vi omkring 100 drikkevandsboringer om året, hvilket koster borgerne mellem 200 og 500 millioner kroner om året. Det skyldes blandt andet, at de bliver forurenet med sprøjtegifte. Også fra private haver, fordi der faktisk ligger mange vandboringer i byområder.

Miljøstyrelsens sprøjtemiddelstatistikker viser, at vi private haveejere er mere glade for giftsprøjten end godt er. Mens kommunerne og staten kun bruger godt to tons om året på at holde fodboldbaner, grøftekanter, jernbanearealer, parker og andre offentlige arealer frie for ukrudt, så anslår Miljøstyrelsen, at der i 2011 blev solgt knap 119 ton sprøjtegift til havebrug.

roundup

Klar-til-brug midler som RoundUp bør væk fra hylderne, mener Hofor-direktøren.

Det tal falder formentlig fremover som følge af miljøministerens beslutning om, at butikkerne fra november måned kun må have ”klar-til-brug”-midler fremme på hylderne, mens de koncentrerede sprøjtegifte skal om bag disken og sælges af uddannet personale i butikkerne. Men det er ikke tilstrækkeligt.

I den ideelle verden burde vi have et totalforbud mod salg af sprøjtemidler til privat brug, for det er helt unødvendigt. Det ønske er måske urealistisk i første omgang, derfor foreslår jeg, at også de fortyndede ”klar-til-brug”-midler kommer væk fra hylderne og om bag disken. Det vil være en hjælp til de flere millioner danskere, som ejer en have, og som ikke drømmer om, at der frit fremme i butikkerne står giftmidler, der kan skade vores drikkevand.

Og jeg vil opfordre vores regering til at tage dette yderligere skridt for at værne om grundvand, økonomi og sundhed. Ligesom jeg vil opfordre til effektiv kontrol med, at reglerne for opbevaring af giften overholdes alle steder i landet, når sprøjtemiddelstrategien træder i kraft.

Oplysning er et tredje meget væsentligt indsatsområde. Der er ikke tvivl om, at rigtig mange haveejere helt frivilligt vil droppe giftsprøjten, når de opdager konsekvenserne ved at bruge den. Således har Coop i Danmark siden 1. marts 2014 standset alt salg af sprøjtemidler mod ukrudt. Jeg har også kendskab til flere kommuner, haveforeninger og andre, som af egen drift har stoppet brug af sprøjtegift. DANVA, FVD og Danmarks Naturfredningsforening har netop fejret FN’s Verdens Vanddag 22. marts med en oplysningskampagne målrettet giftfri haver. Også miljøministeren har bebudet, at en kampagne målrettet haveejerne er på vej.

Men det tager laaang tid at nå ud til flere millioner haveejere. Længere end grundvandet kan tåle. Så min opfordring til regeringen lyder: Overbevis alle relevante politikere om, at sprøjtemidler til private må forbydes. Og få indtil da alle midlerne om bag disken i aflåste skabe.

Til gengæld forpligter vi vandværker os til en utrættelig informationsindsats til haveejerne om, hvorfor og hvordan haven kan dyrkes helt uden sprøjtemidler.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.