Vi danskere hader ukrudt og griber lidt for ofte til giftsprøjten, som faktisk slet ikke burde stå fremme i supermarkedet. Det skriver direktør Lars Therkildsen, adm. direktør, Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab 9. maj 2015 i et debatindlæg i Jyllands-Posten. Det bringes nedenfor med tilladelse fra Lars Therkildsen.

Lars T
Direktør Lars Therkildsen, Hofor.

Som haveejer ved jeg, at ukrudtsbekæmpelse hører til en af de sure pligter i haven. Skvalderkål, brændenælder og alt muligt andet grønt, jeg ikke kender navnene på, vokser som bare f….. i min have fra det tidlige forår. Og så er det jo nemt og nærliggende at gribe en flaske ukrudtbekæmpelse henne i supermarkedet eller plantecentret.

Men det er en dårlig idé. Glyphosat, som blandt andet er en hovedingrediens i det populære ukrudtsmiddel Roundup, er giftig og kendt for at forurene jord og grundvand. Og brugen kan skabe sundhedsproblemer for mennesker, dyr og fugle. I Danmark lukker vi omkring 100 drikkevandsboringer om året, hvilket koster borgerne mellem 200 og 500 millioner kroner om året. Det skyldes blandt andet, at de bliver forurenet med sprøjtegifte. Også fra private haver, fordi der faktisk ligger mange vandboringer i byområder.

Miljøstyrelsens sprøjtemiddelstatistikker viser, at vi private haveejere er mere glade for giftsprøjten end godt er. Mens kommunerne og staten kun bruger godt to tons om året på at holde fodboldbaner, grøftekanter, jernbanearealer, parker og andre offentlige arealer frie for ukrudt, så anslår Miljøstyrelsen, at der i 2011 blev solgt knap 119 ton sprøjtegift til havebrug.

roundup
Klar-til-brug midler som RoundUp bør væk fra hylderne, mener Hofor-direktøren.

Det tal falder formentlig fremover som følge af miljøministerens beslutning om, at butikkerne fra november måned kun må have ”klar-til-brug”-midler fremme på hylderne, mens de koncentrerede sprøjtegifte skal om bag disken og sælges af uddannet personale i butikkerne. Men det er ikke tilstrækkeligt.

I den ideelle verden burde vi have et totalforbud mod salg af sprøjtemidler til privat brug, for det er helt unødvendigt. Det ønske er måske urealistisk i første omgang, derfor foreslår jeg, at også de fortyndede ”klar-til-brug”-midler kommer væk fra hylderne og om bag disken. Det vil være en hjælp til de flere millioner danskere, som ejer en have, og som ikke drømmer om, at der frit fremme i butikkerne står giftmidler, der kan skade vores drikkevand.

Og jeg vil opfordre vores regering til at tage dette yderligere skridt for at værne om grundvand, økonomi og sundhed. Ligesom jeg vil opfordre til effektiv kontrol med, at reglerne for opbevaring af giften overholdes alle steder i landet, når sprøjtemiddelstrategien træder i kraft.

Oplysning er et tredje meget væsentligt indsatsområde. Der er ikke tvivl om, at rigtig mange haveejere helt frivilligt vil droppe giftsprøjten, når de opdager konsekvenserne ved at bruge den. Således har Coop i Danmark siden 1. marts 2014 standset alt salg af sprøjtemidler mod ukrudt. Jeg har også kendskab til flere kommuner, haveforeninger og andre, som af egen drift har stoppet brug af sprøjtegift. DANVA, FVD og Danmarks Naturfredningsforening har netop fejret FN’s Verdens Vanddag 22. marts med en oplysningskampagne målrettet giftfri haver. Også miljøministeren har bebudet, at en kampagne målrettet haveejerne er på vej.

Men det tager laaang tid at nå ud til flere millioner haveejere. Længere end grundvandet kan tåle. Så min opfordring til regeringen lyder: Overbevis alle relevante politikere om, at sprøjtemidler til private må forbydes. Og få indtil da alle midlerne om bag disken i aflåste skabe.

Til gengæld forpligter vi vandværker os til en utrættelig informationsindsats til haveejerne om, hvorfor og hvordan haven kan dyrkes helt uden sprøjtemidler.

Visited 6 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.