Carlsberg koncernen har i 2019 indgivet yderligere tre patent-ansøgninger på byg og øl. Der er kaos og alle patentansøgninger vedr. planter og dyr har været sat på pause i Europa i et år. Der forventes en afklaring snart….

10. april 2020 

Af Erling Frederiksen, NPOS-Denmark, tel. +45 28 21 29 89, erling.frederiksen@protonmail.com

Carlsberg er et af de største bryggerier i verden, og der har været rejst kritik af de patenter på øl, som de fik godkendt i 2016 af Den Europæiske Patent Organisation, EPO. NPOS indgav, sammen med ca. 40 andre organisationer, klager over disse patenter.

Disse klagesager er endnu ikke afgjort, men Carlsberg fortsætter med at forsøge at gøre frø af byg til en ”opfindelse”. Formålet er at forstærke bryggerikoncernens monopolstatus på markedet. Koncernen ønsker deres maltbyg omfattet af patenter som beskrives her: WO2019129736, WO2019129739 & WO2019134962.

Der er ingen tekniske ”opfindelser” beskrevet i de tre patentansøgninger. Der er heller ikke tale om genetiske manipulationer (GMO), som ellers er (lovligt!) patentbare.

Betingelsen for at opnå et patent er, at der er tale om en ”opfindelse”.

Man har anvendt den velkendte teknik til at udløse eller skabe tilfældige mutationer ved at udsætte bygfrøene for kemikalier.

På denne måde sætter man den normale mutationshastighed op (evolutionen!) og skaber øget diversitet blandt de planter som vokser op fra disse frø.

Derefter har man krydset og udvalgt planter med de ønskede egenskaber. Carlsberg forsøger at udvikle bygsorter med en ændret sammensætning i stivelsesindholdet for at anvende det i processen, når øllet brygges.

Selvom der ikke er noget nyt eller særligt teknisk ved forædlingsprocessen, så kræver Carlsberg alligevel patent på både frø, planter, høsten heraf, såvel som det mad og drikkevarer, f.eks. øl, der kan produceres fra disse bygsorter. Carlsberg forsøger at bevise, at de har gjort en ”opfindelse”.

Dette billede er taget i oktober 2018 i den Europæiske Patent Organisations, EPO, hovedkvarter i München i en pause i  behandlingen af en af NPOS’ klager over Carlsbergs patenter på byg og øl. På billedet ses NPOS Projekt Koordinator, Johanna Eckhardt (tv) og Erling Frederiksen. I anledning af Oktoberfesten havde Johanna Eckhardt lånt sin kusines “dirndl”, der er en traditionel sydtysk og østrigsk kjole for kvinder. Ordet ”dirndl” betyder også pige på den lokale sydtyske dialekt.

Patenter skaber monopoler

Hvis traditionelt eller konventionelt forædlede planter som Carlsbergs bygsorter, eller dyr bliver patenterede som ”opfindelser”, så kan de ikke længere anvendes, til videre forædling eller avl, uden tilladelse fra ejeren af patentet.

Ejeren af patentet kan kontrollere, begrænse og endda blokere for adgangen til den biologiske mangfoldighed blandt vores spiselige planter og produktionsdyr.  På den måde kan en håndfuld store koncerner, men relativt beskedne midler, opnå omfattende kontrol over vores daglige fødevarer.

EU har i forvejen et system (Plante Nyheds Beskyttelse) som sikrer, at forædlere af nye sorter i en årrække får betaling fra dem som dyrker disse planter, men som også sikrer, at ALLE frit kan forædle videre på planterne. Det sikrer dynamik og diversitet.

Carlsbergs patentansøgninger er konkrete eksempler på de generelle patentproblemer i EU, forårsaget af den Europæiske Patent Organisation, EPO, hvis Administrative Råd (under dansk formandskab!) i juni 2017 fastslog, at der ikke må tages patenter på traditionelt forædlede planter og dyr.

Men Rådet ”glemte”, under indflydelse af den tidligere præsident for EPO, at få præciseret, at tilfældige mutationer (random mutations) også skulle være omfattet af forbuddet mod patentering. Der blev heller ikke formuleret en klar distinktion mellem genetisk manipuleret forædling og konventionel forædling.

Disse problemer blev yderligere forstærket, da EPO i slutningen af 2018 besluttede, at Det Administrative Råds beslutning fra 2017 var ugyldig, og at planter og dyr fra konventionel forædling også skulle kunne betragtes som patentbare ”opfindelser”.

Den nuværende patentsituation er i fuldstændig modsætning til de politiske ønsker og den demokratiske beslutningsproces blandt de 38 stater, der er tilknyttet EPO.

Som en konsekvens af forvirringen og det opståede kaos, så blev EPO i begyndelsen af 2019 presset til at sætte al behandling af patenter på konventionelt forædlede planter og dyr på pause.

Flere nationalstater har også sat behandlingen af disse patenter på pause – det gælder også den danske Patent- og Varemærkestyrelse.

Vi afventer nu, at den højeste myndighed i EPO, The Enlarged Board of Appeal, vurderer problemerne, og vi forventer, at de træffer en afgørelse (G03/19) her i første halvdel af 2020.

No Patents on Seeds! har gennemført en undersøgelse, og er i disse dage ved at færdiggøre en rapport, om de nyeste patentansøgninger, som vedrører konventionel forædling af planter og avl af dyr. Denne undersøgelse vil blive offentliggjort indenfor to uger.

Rapporten dokumenterer, at firmaer som Carlsberg, Bayer og BASF gør deres yderste for at udnytte de usikkerheder og juridiske smuthuller, som er blevet skabt af EPO.

Rapporten vil også informere om, og komme med anbefalinger af, hvad der skal gøres for at sikre interesserne for de Europæiske avlere, gartnere, landmænd og forbrugere.

No Patents on Seeds! Ønsker, at den frie adgang til den biologiske diversitet opretholdes, så den nødvendige og vedholdende videreforædling ikke bliver kontrolleret, begrænset eller blokeret af patenter.

Det er der i øvrigt også solidt flertal for i EU.

EFTERSKRIFT

Dette er en dansk version af de pressemeddelelser, som No Patents on Seeds! den 10. april 2020 har udsendt på tysk og engelsk. Disse kan findes på NPOSs hjemmeside, hvor der også er links til diverse dokumentation og illustrationer.

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Det er usmageligt, opførsel hører ingen steder hjemme.

Skriv en kommentar