Partistifter og klimadebattør Theresa Scavenius har set nærmere på de uhellige alliancer mellem svineindustrien, lobbyisterne på Axelborg og deres politiske venner på Christiansborg. Efter hendes mening er det ikke noget kønt syn, og efter regeringens aktuelle knæfald for landbrugslobbyisterne er der al mulig grund til at give hende ret.

Scavenius skriver bl.a.:

“Hvis vi vil have ordentlig landbrugspolitik, skal vi med andre ord starte et helt andet sted end med flotte, seriøse, gennemberegnede udspil. Vi skal sparke kødslobbyisterne ud af beslutningslokalerne og nedlægge griserepublikken. Derfor bør vi sortliste griselobbyen, ligesom man gjorde i EU med tobakslobbyen. Det skal være forbudt for ministeren, hans rådgivere, embedsfolk og alle folketingsmedlemmer at mødes med Landbrug & Fødevarer, Danish Crown og andre stærke lobbyistorganisationer ud over det allermest nødvendige.

Det er den eneste måde, hvorpå vi kan få Danmark tilbage fra den svinende kødindustri, der beslaglægger to tredjedele af vores samlede areal og udleder en tredjedel af samtlige drivhusgasser i Danmark”

Læs hele artiklen her.

Kommentarer

 1. Holger Mortensen

  Det er al ære værd, at Theresa Scavenius kalder til kamp mod de stupide bønder, men vil det nytte? Theresa har vist sig som lidt af en vindbøjtel: Først radikal som sin fjerne forfader, siden hos Uffe og hans alternativ, dernæst vraget som formand – og nu aktiv i “Momentum”. Der kommer ikke nogen bukser ud af det skind. Verdammt!

 2. Torben Aagesen

  Måske ikke, men ikke desto mindre er det vejen frem. Landbruget og deres lobbyisters løgne skal stoppes.

 3. Kirsten Olrik

  Egentlig burde problemet være ret enkelt:
  Det må kunne regnes ud, hvor mange svin og køer, der må være per km2 i Danmark, for at løse de problemer, der er i den nuværende husdyrindustri:
  – dyrene skal kunne leve et ustresset og sundt liv uden megen medicin og uden risiko for at danne pandemier
  – husdyrsproduktionen skal ned på et niveau, hvor den nedsætter Danmarks CO2-udslip væsentligt.

  • Gustav KS

   “– husdyrsproduktionen skal ned på et niveau, hvor den nedsætter Danmarks CO2-udslip væsentligt” – Mange vil argumentere for, at Danmarks fortsatte udvikling og opretholdelse af en stor og effektiv dyrebestand i sidste ende vil sænke globale emissioner. Hvad svarer man dertil?

   • Kirsten Olrik

    Der er ingen vej udenom, hvis vi skal redde et klima, der nedsætter CO2-emissionen og er til at holde ud at leve i. Men det skal besluttes på et højere niveau end det danske, før det bliver respekteret. EU kunne f.eks fratage deres støtte til de bønder, der ikke overholder et maksimum antal dyr per kvadratkilomener.

 4. Steen Ole Rasmussen

  Der er allerede blevet relativt stille omkring regeringens amputerede udspil omkring landbrugets klimabelastning. Regeringens støttepartier har travlt med alt andet, klart nok fordi man ikke mener det, med de 70 % reduktion inden 2030.

  At der er Momentum i sagen, klima på tysk grund lige nu. Annalena Baerbock står som nyvalgt leder til med de grønne at blive det største parti i Forbundsdagen ved valget til efteråret, og den tyske forfatningsdomstol har netop afsagt en dom, der forpligter tysk klimapolitik på at gennemføre gennemsigtige restriktioner og forholdsregler, som sikrer kommende generationers frihed.

  Her i landet er der ikke nogen instans, der kan forpligte de siddende på at tage de nødvendige hensyn til fremtidens generationer. Vore folkevalgte er afsløret i kun at bruge snakken om klima som røgslør over egne og andre store afgørende især økonomiske interesser, fx landbrugsinteresser.

  Ingen, absolut ingen af dem, der sidder i vort parlament nu, er parat til at tillade klimaet at indtage sin opsættende virkning i det politiske system. Man agerer som om det ikke var rigtigt, at vi med vor nuværende adfærd smadrer livsbetingelserne for vore børn, at vi med vor frihed indskrænker fremtidens muligheder. Men højesteret i Tyskland forbyder nu principielt denne praksis, og her i landet har vi for første gang et parti, som giver klimaet den opsættende funktion i forhold til andre spørgsmål, som det længe burde have fået.

  Jeg støtter op om Momentum, og vil aldrig nogen sinde stemme på nogen af dem, der sidder nu!

Skriv en kommentar