Kystnationen Danmark bør sikres mod fremtidens vejr

Kysterne bør kun sikres, hvor vi mister store værdier, hvis vi lader være. Det skal kunne betale sig – ellers bør vi lade naturen gå sin gang. Det skriver Henrik Lynghus, Lynghus Consult ApS, i en kronik, der blev bragt 10. januar 2017. Med forfatterens […]

Naturen kan hjælpe os, når vi rammes af ekstremt vejr

EKSTREMT VEJR // KLIMA – Oversvømmelser, hedebølger, storme og tørker bliver mere almindelige, i takt med at temperaturerne stiger, så vi er nødt til at finde nye måder at beskytte vores byer og samfund på. Naturen selv byder på mange løsninger, og det skal vi […]

Smeltende gletsjere vil afgive enorme mængder af mikroorganismer til vandmiljøet

Over hundredetusind tons mikroorganismer kan hvert år blive frigivet fra smeltende gletsjere til verdens økosystemer på grund af klimaforandringerne. Det er konklusionen i ny forskning fra en forskergruppe ledet fra Aarhus Universitet Når gletsjerne på den nordlige halvkugle bliver mindre som følge af klimaforandringerne, vil […]

Global udfasning af benzinbiler er i fuld gang

Den Europæiske Union (EU) godkendte midt i måneden en lov, der vil forbyde salg af biler med forbrændingsmotorer i unionens medlemslande fra 2035 For Tyskland og Italien samt for Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet og Ungarn sætter det nye lovforslag med forbud mod salg af benzinbiler den […]

To tredjedele af verdens gletsjere er på vej til at forsvinde inden år 2100

Verdens gletsjere krymper og forsvinder hurtigere, end forskerne troede, og to tredjedele af dem forventes at smelte ud af deres eksistens i slutningen af århundredet ved de nuværende klimaændringstendenser, ifølge en ny undersøgelse publiceret i Science 5. januar 2023. Det skriver det franske dagblad Le […]

Danmark er længere fra klimamålet i 2025 end forudset

Vi træder ind i en ny regeringsperiode med nu to ministerier, der skal tjene klimaet sag. Det er en styrkelse af den politiske klimaindsats, men det forpligter. Det er nu vi skal omsætte klimaplaner til konkret handling med øget fokus på implementering både indenfor og […]