Gedder_skotteson
Gedderne skal fredes i en femårig periode for at sikre bestanden i fremtiden. Foto: Christian Skotte.

Ny handlingsplan fra Dan Jørgensen skal give flere fisk til lyst- og fritidsfiskeri. Ministeren er klar med seks konkrete initiativer, der styrker turismen, samfundsøkonomien og naturoplevelsen.

”Jeg er meget glad for, at jeg med en ny vision og konkrete initiativer kan få flere fisk i vandløb, søer og fjorde og dermed løfte bæredygtigt dansk lyst- og fritidsfiskeri. Der er et enormt potentiale i dansk lyst- og fritidsfiskeri, og nu giver vi flere danskere mulighed for at få fantastiske naturoplevelser, mere turisme, vækst og nye arbejdspladser i Vandkantsdanmark,” udtaler en stolt fødevareminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse 22. november 2014.

Sportsfiskerne er også begejstrede. Dan Jørgensen vil med en række nye tiltag fremme lystfiskeriet i Danmark. Især gedde- og havørredfiskerne kan begynde at glæde sig, og så vil det give flere kroner i statskassen, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det danske lystfiskeri omsætter årligt for 3 mia. kr., og der er et stort potentiale for yderligere omsætning. En bedre beskyttelse af værdifulde sportsfisk og vandmiljøet er vejen frem.

VernerWHansen
Sportsfiskerforbundets formand, Verner W. Hansen, er næsten lige så begejstret for Dan Jørgensens udspil som ministeren selv.

– Vi har aldrig tidligere haft en minister og en regering, der har gjort så meget for dansk lystfiskeri på så kort tid. Det er historisk, og det vil få stor, positiv betydning for fremtidens lystfiskeri og værdien af det, siger Verner W. Hansen, der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Sportsfiskerne er begejstrede, fordi de nye visioner matcher rigtigt godt med de ambitioner, som sportsfiskerforbundet selv har lanceret. Ministeren vil blandt andet frede de unikke bestande af brakvandsgedder i en femårs-periode, og så skal garnfiskeriet forbydes i en række udvalgte områder, for at beskytte havørreden, der er Danmarks absolut mest populære sportsfisk. Tiltagene følges op af en øget kontrolindsats i forhold til det ulovlige fiskeri, lover ministeren.

Gedder_skotteselv
Brakvandsgedderne vil blive tilgodeset med en totalfredning for at ophjælpe bestandene på længere sigt. Foto: Christian Skotte.

– Vi er naturligvis rigtig glade for, at Dan Jørgensens initiativer i meget høj grad bygger på de forslag, som vi har arbejdet på gennem lang tid, siger Verner W. Hansen. Han mener, at indsatsen og inspirationen til at gøre mere ved problemerne for havørreden og brakvandsgedderne, har baggrund i blandt andet det succesfulde Fishing Zealand projekt og Odense Fjord-modellen, der er to højt prioriterede mærkesager, som Danmarks Sportsfiskerforbund har arbejdet intensivt på igennem de seneste år, i et meget tæt og konstruktivt samarbejde med lokale foreninger, lystfiskere, kommuner, politikere og erhvervsliv.

Alle visioner og forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbunds for udviklingen af det danske lystfiskeri er naturligvis ikke indfriet i Dan Jørgensens nye tiltag. Især indsatsen for de fem vigtige sportsfisk: gedde, aborre, sandart, laks, og ørred samt en udfasning af redskabsfiskeriet i de danske søer står fortsat højt på ønskesedlen hos sportsfiskerforbundet.

– Vi er rigtig glade for de resultater, vi har opnået nu. Det vil ikke kun gavne lystfiskeriet ved at der bliver flere fisk til de danske lystfiskere. Det drejer sig i lige så høj grad om at sikre nogle sårbare fiskebestande, så de får mulighed for at bevæge sig til og fra deres gydeområder. På den måde kan vi få genopbygget store og stærke vilde fiskebestande, og det er et arbejde som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund sætter meget højt og har stor erfaring i, siger Verner W. Hansen.

– Samtidig glæder vi os også over, at Dan Jørgensen har bebudet, der vil komme flere tiltag i 2015. Her vil vi fortsat kæmpe for at få indført et salgsforbud for de fem sportsfisk. Og så vil vi fortsat arbejde ihærdigt på at få udfaset alt redskabsfiskeri i de danske søer og få indført et omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.

Fødevareminister Dan Jørgensen og regeringen lancerer samtidig en række yderligere tiltag, der vil forbedre den danske natur og det danske vandmiljø og dermed også grundlaget for det danske lystfiskeri. Blandt andet vil et forbud mod trawlfiskeri i Natura 2000 områder samt regeringens nye Naturplan Danmark forbedre vandmiljøet og levestederne for fiskene.

Læs artiklen om Fødevareministeriets indsats i “Sportsfiskeren”.

Comments are closed.