Velkommen til Tulip og Danish Crown – i Tyskland! Dette slagteri ligger i Oldenburg.

”Den danske slagterikoncern Danish Crown er særdeles aktiv i Tyskland med slagterier flere steder. Koncernen profiterer på billig østeuropæisk arbejdskraft som arbejder under uværdige forhold, siger Werner Rügemer fra Aktion gegen Arbeitsunrecht. Der er tale om grov udbytning og det har i Tyskland fået navnet Tönnies systemet. Opkaldt efter en stor tysk slagterikoncern som også har slået sig ned i Danmark. Tönnies er i Tyskland kendt for sin brutalitet og ligegyldighed overfor fagforeningerne, ifølge Dieter Wegner fra Gewerkschaftslinke Hamburg”

John Graversgaard, forfatter og medlem af Samarbejdet Arbejdere og Akademikere, skriver 21. marts 2020:

John Graversgaard

I Danish Crown virksomhederne er op til 90 % af arbejderne ansat hos underentreprenører og 10 % direkte ansat. Den tyske fagforening for slagteriarbejdere NGG har ingen overenskomst eller tarifaftaler som det hedder på tysk. Der er bedriftsråd flere steder, hvilket er en lovpligtig ret for arbejderne at vælge.  Tysk lovgivning er iøvrigt svag når det gælder om at kunne indbringe sager for retten. Der er ikke en ret for organisationer, men kun en ret for individer til at føre sager oplyser NGG. Union Busting er udbredt, dvs. man gør alt hvad man kan for at holde fagforeningerne ude, også med hjælp af konsulenter og advokater. Tyskerne kalder også dette for „Fertigmacherei“, hvor man går efter at knuse forsøg på at organisere sig fagligt. Man bliver „kaputtgemacht“ som en tysk fagforeningsmand kalder det.

Tönnies systemet

Mathias Brummer, NGG

Det grundlæggende i systemet er brug af kontraktarbejde og underentreprenører i en atmosfære præget af angst og brutalitet.  Gennem f.eks. rumænske underentreprenører så skaffer man arbejdskraft fra østeuropæiske lande. De kan ikke tale tysk, er svære at integrere og har ingen rettigheder, de er kun en vare, de er ren arbejdskraft. Der er ingen medbestemmelse som for tyske arbejdere. De er „smid væk mennesker“ som den tyske præst Kossen så rammende har beskrevet det. De bliver lige som deres forfædre i 1941 under krigen igen behandlet som undermennesker.

De har svært ved at stå sammen kollektivt og udvikle selvbevidsthed som i et mere normalt arbejdsforhold. Der er trusler og vold og mange arbejdsulykker. De er indkvarteret i elendige boliger til ågerpriser. Tönnies skaber på den måde et underproletatariat som lever i skyggen, som hverken naboer eller offentligheden kender til.  Medierne beskæftiger sig kun sjældent med disse forhold. De umenneskelige forhold er ikke nogen sensation og trækker ikke overskrifter.

Ifølge NGG, den tyske fagforening for slagteriarbejdere, benytter Danish Crown og Tulip sig af dette system på sine tyske virksomheder.

Et billigløn paradis

Vidste du det? Danish Bacon fra Tulip i Randers – er produceret i Tyskland. Det gælder også den økologiske variant. Pilen peger på mærkningen “DE”, der angiver Tyskland som produktionssted.

I forbindelse med at Danish Crown og Tulip lukkede to store slagterier i Danmark omtalte medierne allerede i 2005 at Tyskland var et brutalt „billigløns-paradis“, hvor danske virksomheder kunne tjene stort.  Fagforeningsmanden Jens Peter Bostrup udtalte at den vigtigste årsag er„vilde vesten tilstande“ i Tyskland hvor man betaler sultelønninger. JyllandsPosten omtalte at i de dansk ejede slagterier i Oldenburg, Schüttorf og Boizenburg koster en slagteriarbejder kun en tredjedel så meget som en dansk.  Der tales om østeuropæisk arbejdskraft og tyske kolonneførere hvor underentreprenører laver årskontrakter om udskæring af en vis mængde kød. Fagforeningsmanden Bostrup udtaler at man er 100 % fagligt organiseret i Danmark, men kun 10 % i Tyskland.

At Danish Crown åbenlyst og kynisk udnytter dette fremgår af udtalelser fra daværende pressechef Gudrun Andreasen: „Det er uinteressant hvad lønnen er og hvordan arbejderne får deres løn…omkostningerne ved at producere i Tyskland er 50 til 75 % mindre“, og hun er bekendt med at der er faldet op til 3 års fængselsstraf til tyske kolonneførere for menneskesmugling, løndumping og vold . Men man holder sig skam til tysk lovgivning siges det i artiklen.

Hvad kan man gøre?

Tyske fagforeningsfolk som bla. Dieter Wegner har i årevis påpeget de skandaløse forhold, men har ikke set nogen forandring. Han siger: „ Hvis der kan laves forbedringer så er det godt, men tror ikke på at der kan laves ændringer af betydning indenfor systemet med kontraktarbejde og underentreprenører. Arbejderne skal ansættes direkte, så de kan indgå i et mere normalt arbejdsforhold. Tönnies systemet med dets smid væk mentalitet skal afskaffes.

Sådan blev bogen præsenteret: “De hårrejsende forhold på tyske slagterier med salg af råddent kød og slagteriaffald har forarget forbrugerne. I sin bog viser Adrian Peter, hvordan korruption, grådighed og afhængighed hænger sammen i et tæt netværk i kødindustrien: Bag flagselskabers facade er hovedspørgsmålet hurtige penge på kød. De fleste udenlandske billige arbejdstagere, forbliver tavse af frygt for at miste jobbet og kan afpresses i deres skyggeeksistens. Den moderne slavehandel blev fremmet af myndighederne i årevis og tolereret af politikerne. Kun forbrugernes magt kan afslutte disse uholdbare forhold!

I dag er disse arbejdere en slags skyggemennesker som eksisterer i en parallelverden. De forarbejder det billige flæsk som lander på vores middagsbord. De kan ikke integreres da de arbejder op til 16 timer om dagen og 6 dage om ugen. De fleste kan ikke tale noget tysk efter flere års ophold, da de ikke har tid til at deltage i samfundslivet. De nedslides både fysisk og psykisk og mister deres værdighed. Når der holdes konferencer om deres arbejdsforhold er de ikke tilstede. Man taler om dem, men ikke med dem. Det er kapitalismen sat på spidsen. Systemet med kontraktarbejde skal afskaffes helt og først da vil integration blive muligt. Der er brug for at danne en bred enhed, så vi kan sikre disse arbejdere et mere normalt arbejdsforhold. Man kan ikke opnå noget for ofrene ved at føre dialog med Tönnies & Co på normal vis. Med dette kontrakt-arbejdersystem har man forladt den „normale kapitalismes“ samarbejdssystem og det er sket med tavshed og støtte fra regeringer og partier. For kontraktarbejdere findes der ingen overenskomst, ingen medbestemmelse eller faglige rettigheder.

Ingen kan alene besejre Tönnies systemet, Men når vi alle står sammen, initiativer mod systemet, kirker, fagforeninger, dyrebeskyttelse og retshjælp, så er det muligt. Befolkningen må oplyses om dette mafialignende, menneskeforagtende og forbryderiske system, og skabe en offentlig stemning imod det. Der er også enkelte politikere som støtter os. Allerede i 2003 skrev Adrian Peter en bog: Die Fleischmafia. Kriminelle Geschäfte mit Fleisch und Menschen.

Peter Kossen. Privatfoto

Præst protesterer

Præsten Peter Kossen bruger ordet „ smid-væk mennesker“ og samarbejder med sin bror lægen Florian Kossen, som har fortalt ham om arbejdernes fysiske og psykiske tilstand i slagterierne, og har siden 2012 kæmpet mod disse tilstande. Han har udtalt at „misbruget af kontraktarbejdere æder sig som en kræftsvulst ind i vores samfund.“ 

Præsten Peter Kossen: “Kødindustrien behandler arbejdsmigranterne som maskiner, som man lejer hos eksterne tjenesteudbydere, bruger dem og når de er nedslidt skifter dem ud. Når det store flertal op til 90 % ikke er ansat i slagteriet, men hos en underentreprenør, behøver kødindustriens arbejdsgivere ikke få beskidte hænder med denne moderne slavehandel. Underentreprenørerne er i mange tilfælde mafialignende kriminelle, hvor også narkohandel, kvindehandel og prostitution hører til forretningen. Ofte er det rene postkassefirmaer, som forsvinder når der opstår problemer og dukker op under et nyt navn. Med enkelte undtagelser så afviser arbejdsgiverne at tage ansvar for arbejdsforholdene for den indlejede arbejdskraft.

Man udsætter dem for en behandling på bekostning af deres helbred og med omkostninger samfundet.  Overalt hvor man bruger underentreprenører og vikarer er nedslidningen og udskiftningen enormt høj. Og der rekrutteres arbejdskraft fra de fattigste dele af Østeuropa, først var det Polen, senere Rumænien, Ungarn og Bulgarien, nu kommer de fra Moldavien og Ukraine og ofte er de her illegalt.“

Her ligger Tulip-fabrikken i Essen, Oldenburg.

Kilder

NGG. Gewerkschaft Nährung Genuss. www.ngg.net

“In Deutschland zahlen sie Hungerlöhne,  https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/a-338621.html

https://www.gib.nrw.de/themen/arbeitsgestaltung-und-sicherung/faire-arbeit-fairer-wettbewerb/fachartikel/der-missbrauch-von-werkvertraegen-frisst-sich-wie-ein-krebsgeschwuer-durch-unsere-gesellschaft

Adrian Peter, Redakteur bei Report Mainz, Buch: Die Fleischmafia. Kriminelle Geschäfte mit Fleisch und Menschen.

Dieter Wegner: https://gewerkschaftslinke.hamburg/2020/02/15/arbeitsbedingungen-in-schlachthoefen-konferenz-von-kda-und-dgb-in-breklum/

Fleischindustrie – zu Lasten von Menschen und Tieren und Erzeugerpreisen. Dr. Florian Kossen und Prälat Peter Kossen: „Menschen werden verschlissen und entsorgt“

https://www.labournet.de/interventionen/asyl/arbeitsmigration/migrationsarbeit/fleischindustrie-zu-lasten-von-menschen-und-tieren-und-erzeugerpreisen-dr-florian-kossen-und-praelat-peter-kossen-menschen-werden-verschlissen-und-entsorgt/#weiteres

Moderne Sklaverei in Schlachthöfen geht weiter. Ein NDR-Bericht über die Tagung in Breklum:

Audio, 2 Minuten. Verfügbar bis 08.05.2020

Vor zwei Jahren wurden die schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen für Werksverträgler auf Schlachthöfen publik. Danach wurde viel über Verbesserungen geredet – geändert hat sich nichts.

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Weiter-moderne-Sklaverei-in-Schlachthoefen,shmag70028.html

Kommentarer

  1. Jens Voldby Crumlin

    Enten ødelægger vi kapitalismen med sin konkurrence logik og profitbegær eller også ødelægger den os. Der findes ikke kapitalisme med et menneskeligt ansigt. Systemet er brutalt og kun så længe rigtige fagforeninger har ret og mulighed for at organisere kan forholdene holdes tålelige gennem den kollektive styrke til at kræve indrømmelser fra kapitalejerne. Denne ret er under pres overalt også i Danmark.
    Arbejdsgiverne kører et dobbeltspil hvor de på den ene side indgår rimelige overenskomster samtidig med de undergraver dem ved at nægte at hæve mindstelønnen og sikre effektiv indsats mod social dumping. Der skabes et opdelt arbejdsmarked hvor den ikke organiserede del bruges til at undergrave de opnåede forbedringer. Vi så det sidst ved de netop indgåede overenskomster. Der er stor fare for at den økonomiske krise nu vil blive brugt til en offensiv fra arbejdsgivernes side for at rykke magtforholdet yderligere til deres fordel.

  2. Pingback: Uværdige forhold på tyske slagterier – om "smid-væk-mennesker" | Gylle.dk

  3. Pingback: Danish Crowns dobbeltspil om Corona og Tyskland | | Gylle.dk

  4. Pingback: Danish Crown's dobbeltspil om Corona og Tyskland

  5. Pingback: Danish Crown bøjer sig for strejkende slagteriarbejdere i Tyskland | | Gylle.dk

Skriv en kommentar