ReneChristensen_lille
René Christensen, DF, kommer NLK-formand til undsætning.

Dansk Folkeparti (DF) kommer nu NLK-formanden Jørn Jespersen til undsætning. Partiet bakker op om Jespersens krav om handling her og nu. Med fire beslutningsforslag lægger DF op til forhandlinger om Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Initiativet møder opbakning fra Enhedslisten og landbruget. Det skriver Altinget.dk 8. oktober.

“Lige nu har dansk landbrug et fantastisk godt brand. Men samtidig har det nogle udfordringer i forhold til at kunne udvikle sig og bruge det marked, der står åbent. Derfor nytter det ikke, at vi politikere bliver ved med at hænge i bremsen,” siger partiets fødevareordfører, René Christensen, til Altinget.dk.

De fire beslutningsforslag indebærer blandt andet en mere målrettet regulering af landbruget og oprettelsen af en naturfond. 

Til landbrugets propagandablad Foodculture.dk udtalte Jespersen sidst i maj i år: “Vi vil ikke få den fulde genvinst i første fase, men det er min overbevisning, at der er store gevinster ved at komme i gang så hurtigt som muligt”.

Landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer hilser DF-initiativet med begejstring.

“Vi kan se, at den nuværende regulering er dyr og skader vores produktivitet. Samtidig udpiner vi vores jord i takt med, at vi undergøder. Der er en række argumenter for, at det kun kan gå for langsomt med at komme i gang med arbejdet,” siger Lars Hvidtfeldt.

LarsHvidfeldt
Lars Hvidfeldt, L&F, påstår, at jorden udpines, fordi der ikke kan overgødskes.

Han påpeger, at Natur- og Landbrugskommissionens i alt 44 anbefalinger udgør en bred vifte af initiativer, der under alle omstændigheder ikke kan implementeres samtidig.

Dansk Folkepartis opråb får også opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen: “Vi har brug for hurtigt at få gjort noget ved den miljøbelastning, som fødevareproduktionen i dag udsætter den danske natur for.”

Hos oppositionspartiet Venstre afventer man utålmodigt, at forhandlingerne kan begynde. “Nu er der gået et halvt år, siden kommissionen fremlagde sin rapport, uden at vi er kommet i gang. Det er ved at være tid for den nye minister at sætte gang i de her forhandlinger,” siger fødevareordfører, Erling Bonnesen.

Da Natur- og Landbrugskommissionen i maj fremlagde sit arbejde, advarede kommissionsformand Jørn Jespersen mod at plukke i anbefalingerne. De 44 initiativer var tænkt som en balanceret helhedsløsning, lød argumentet. Jespersen har dog siden hen slækket på dette krav og opfordret til hurtig handling. Derimod afviser fødevareminister Karen Hækkerup (S), at regeringen arbejder for langsomt.

“Vi har hele tiden sagt, at vi ville have en grundig debat, hvor interessenter og borgere bliver hørt og får mulighed for at komme med input. For det er en vigtig lovgivning, der skal tegne det danske landbrug mange år frem i tiden, så det er vigtigt, at tingene bliver gjort grundigt, og at vi får alle med på vognen,” siger ministeren i et skriftligt svar til Altinget.dk.

 

Dansk Folkeparti fremlægger partiets beslutningsforslag i løbet af næste uge.

Her er Dansk Folkepartis forslag

1) Bedre miljø gennem mere målrettet og effektiv regulering. Der skal måles på landbrugets udledninger (kvælstof, fosfor, ammoniak), ikke på input.

2) Der skal igangsættes fuldskalaprojekter, som kan understøtte tidligere forsøg med våde enge, rodzoneanlæg, stenrev samt dyrkningsmetoder.

3) Der skal etableres en naturfond med det formål at skabe natur på følsomme områder.

4) Der skal fremlægges en plan for, hvordan randzonerne kommer tilbage til landbrugsjord, der hvor andre redskaber kan skabe den samme miljøgenvist.

Dansk Folkeparti fremlægger desuden et beslutningsforslag omkring forbedring af rammevilkårene for økologiske landmænd. Forslaget har til hensigt at styrke danske økologers konkurrenceevne og dermed øge andelen af danske økologiske produkter i blandt andet de offentlige køkkener.

 

Visited 4 times, 4 visit(s) today

Comments are closed.