Jeppe Hauberg Hansen er arkitekt og byplanlægger, og han deltog den 28. oktober 2018 i stormødet om industriel svineproduktion i Regstrup ved Holbæk. Han har skrevet dette referat af foredraget om MRSACC398-truslen fra især svineindustrien.

Jeppe Hauberg Hansen.

 

Det er den kendte variant CC398, der er en muteret variant af den almindelige stafylokok-bakterie (som vi alle har på os, og som er godmodig). Svine-MRSA er ikke godmodig. Den kan slå folk ihjel, hvis de i forvejen er svækkede.

 

Statens Serum Institut, SSI, skrev i 2016 at ”kurven var knækket” md hensyn til nye smittede med CC398. Det var sket, uden at landbruget havde gjort noget som helst for at hindre spredning af bakterien til flere gårde – mystisk –?

Tal for registrerede ramte viser en stagnation i 2016 – men den viser kun antal NYE smittede. Sådan har SSI valgt at opgøre det. Det vil sige, at når alle er smittede, går kurven til 0 (nul), da der ikke kommer FLERE smittede i systemet. Grotesk, og ikke hvert fald ikke videnskabeligt.

Hvem har ”knækket” MRSA CC398-kurven?

Nye tal viser, at kurven IKKE er knækket – der kommer fortsat mange ny-smittede til.

Vi har indtil nu 4-7 (afhængig af kilden) anerkendte dødsfald i DK på grund af smitte med CC398. Det kan meget vel være starten på en langt værre situation, da CC398 har vist sig at mutere, så de meget få penicillinstammer, der findes imod bakterien, mister deres effekt. Så dør man, hvis man i øvrigt har et svagt immunsystem, eller er syg af andet … og det sker jo!

For 15 år siden var kun ganske få svinefarme i Danmark ramt af MRSA, men i dag er det 100 procent. Kun de økologiske farme går ram forbi. Blot seks procent regnes for inficerede.

Flere og flere danskere vender sig mod den industrielle produktion af svin.

Norge har i samme periode arbejdet for at fjerne de MRSA-smittede svin – og dermed smitte til mennesker, både på gårdene og i landområdet omkring svinefarmene. Norske hospitaler har tilsvarende heller ikke noget problem. Allerede i 2015 var Norge fri for MRSA – og imens var landbruget og lovgivere totalt passive her i DK. Vi havde en chance i 2002 – der skulle vi være startet på en indsats imod MRSA-smitte fra husdyr. Men landbruget vægrede sig … og lovgiverne så passivt til.

MRSA-stafylokokkerne kan være en slem omgang for en teenager.

Rapporter fra 2018, udarbejdet af Statens Serum Institut, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og Københavns Universitet, viser hvor slemt det er nu:

·        MRSA smitter med støvet fra udluftningen af staldene, så beboere omkring svinefarme lever i direkte risiko for at blive smittet. Citat: ”… in recent years, an increasing number of MRSA CC398 cases has been observed in persons without known pig contact”. h

·        Stafylokokkerne binder sig til støvet i dagevis og kan derfor forventes at sprede sig fra svinefarmene. Citat: ” …farm dust can pose an exposure risk for humans in the farm environment, but also when transported to other environments.”

Formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, har aldrig forsøgt at dæmme op for MRSA-smitten. Tværtimod slog han fast allerede i 2014, at “MRSA er kommet for at blive”. Siden da er 100% af alle svinefabrikker blevet inficerede, og bakterierne har nu også spredt sig til 33% af minkfabrikkerne.

·        ”Kan vi ikke bare være ligeglade – lad de syge dø …?” Har de nok sagt rundt om bordet på Axelborg, imens de spredte falske historier om at CC398 stammede fra hospitalerne – ikke fra gårdene! Jeg har selv personligt hørt, at hospitalerne er smittekilden fra en ansat fra Axelborg, på et bestyrelsesmøde i Agronomforeningen i 2015. Agronomerne er den største gruppe af rådgivere for landbruget.

·        Huspriserne falder ved nærhed til svineproduktion. Tidligere var det lugten, der sænkede prisen, men med den nye danske undersøgelse om smitte med støv i adskillige kilometers afstand må det også overvejes, om man har et helbred, der kan tåler at bo indenfor nogle kilometer fra en svinefarm.

·        Turister burde advares. Et kort over svinefarmene, med cirkler der viser risikoen, skal nok få dem væk fra landområdet. Der er udarbejdet grundkort i ArcGis i en af de to nye rapporter fra 2018. De kort burde gives til turister i lufthavnen. Vi kan da ikke udsætte turisterne for smittefare!

Comments are closed.