Dansk landbrug spiller stadig roulette med økonomien

Tilsyneladende har danske landmænd intet lært af den overståede krise. Mere end 5000 landbrug spiller stadig højt spil med deres økonomi ved at pantsætte deres EU-støtte for at skaffe lånekapital til fortsat spekulation. I 2017 drejer det sig om 1,3 mia. kroner eller omkring 20 procent af den samlede årlige støtte, der er pantsat til bankerne som sikkerhed for nye lån.

Det viser tal fra Landbrugsstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet, som styrelsen har fremlagt 15 august 2017 som svar på en aktindsigt fra hjemmesiden www.landmisbrug.dk.

Styrelsen oplyser i sit svar, at der er noteret 5175 pantsætninger af i alt 521.717 betalingsrettigheder. Værdien udgør tillagt pantsætninger af den grønne støtte i alt 176.602.208 EUR eller 1,3 milliarder danske kroner. Da den samlede årlige støtte til danske landmænd udgør omkring 6 mia. kr., er der tale om ca. 20 procent af støtten, der er pantsat.

Disse pantsætninger skal tinglyses på ejendommene og er derfor offentligt tilgængelige, samtidig med at de indberettes til styrelsen, men alligevel afviser ministeriet at give aktindsigt i de konkrete navne på de pantsatte ejendomme.

Lån uden sikkerhed

Indtil sommeren 2017 var der ikke krav om tinglysning af disse pantsætninger, men en dom fra Vestre Landsret har afgjort, at bankernes sikkerhed i landbrugets betalingsrettigheder ikke er noget værd uden en tinglysning.

Indtil nu har de danske banker kunnet få deres sikkerhed i landbrugenes betalingsrettigheder registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Men den nye kendelse har afgjort, at pantsætningerne også skal tinglyses, hvis bankerne skal være på den sikre side.

Sidste år fik danske landmænd 6,1 mia. kr. i arealstøtte fra EU. Grundlaget for støtten er de såkaldte betalingsrettigheder. Rettighederne kan pantsættes, til eksempelvis en bank. Indtil nu er denne type pantsætning blevet registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men Vestre Landsret har afgjort, at pantsætningerne skal tinglyses. Kendelse får konsekvenser for bankernes sikkerhed i betalingsrettighederne.

– Den sikkerhed, bankerne har i betalingsrettigheder, er ikke meget værd. Men så må man forvente, at de går ind og tager den korrekte sikkerhed fremover, siger administrerende partner i STORM Advokatfirma, Rune Hyllested.

Rune Hyllested har stor erfaring med behandling af konkursboer i landbruget. Han forventer, at den nye kendelse gør ondt værre for bankerne, som allerede er ramt af krisen i landbruget.

– Jeg forventer, at dommen giver bankerne yderligere tab i de konkursboer, som endnu ikke er afsluttede, siger han.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.