Tilsyneladende har danske landmænd intet lært af den overståede krise. Mere end 5000 landbrug spiller stadig højt spil med deres økonomi ved at pantsætte deres EU-støtte for at skaffe lånekapital til fortsat spekulation. I 2017 drejer det sig om 1,3 mia. kroner eller omkring 20 procent af den samlede årlige støtte, der er pantsat til bankerne som sikkerhed for nye lån.

Det viser tal fra Landbrugsstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet, som styrelsen har fremlagt 15 august 2017 som svar på en aktindsigt fra hjemmesiden www.landmisbrug.dk.

Styrelsen oplyser i sit svar, at der er noteret 5175 pantsætninger af i alt 521.717 betalingsrettigheder. Værdien udgør tillagt pantsætninger af den grønne støtte i alt 176.602.208 EUR eller 1,3 milliarder danske kroner. Da den samlede årlige støtte til danske landmænd udgør omkring 6 mia. kr., er der tale om ca. 20 procent af støtten, der er pantsat.

Disse pantsætninger skal tinglyses på ejendommene og er derfor offentligt tilgængelige, samtidig med at de indberettes til styrelsen, men alligevel afviser ministeriet at give aktindsigt i de konkrete navne på de pantsatte ejendomme.

Lån uden sikkerhed

Indtil sommeren 2017 var der ikke krav om tinglysning af disse pantsætninger, men en dom fra Vestre Landsret har afgjort, at bankernes sikkerhed i landbrugets betalingsrettigheder ikke er noget værd uden en tinglysning.

Indtil nu har de danske banker kunnet få deres sikkerhed i landbrugenes betalingsrettigheder registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Men den nye kendelse har afgjort, at pantsætningerne også skal tinglyses, hvis bankerne skal være på den sikre side.

Sidste år fik danske landmænd 6,1 mia. kr. i arealstøtte fra EU. Grundlaget for støtten er de såkaldte betalingsrettigheder. Rettighederne kan pantsættes, til eksempelvis en bank. Indtil nu er denne type pantsætning blevet registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men Vestre Landsret har afgjort, at pantsætningerne skal tinglyses. Kendelse får konsekvenser for bankernes sikkerhed i betalingsrettighederne.

– Den sikkerhed, bankerne har i betalingsrettigheder, er ikke meget værd. Men så må man forvente, at de går ind og tager den korrekte sikkerhed fremover, siger administrerende partner i STORM Advokatfirma, Rune Hyllested.

Rune Hyllested har stor erfaring med behandling af konkursboer i landbruget. Han forventer, at den nye kendelse gør ondt værre for bankerne, som allerede er ramt af krisen i landbruget.

– Jeg forventer, at dommen giver bankerne yderligere tab i de konkursboer, som endnu ikke er afsluttede, siger han.

Comments are closed.