Mere oplysning, mindre breaking news, tak!

BreakingNewsDanmarks fremtidige velstand er afhængig af folkelig oplysning og en bredt funderet politisk debat. De politiske partier og organisationer står derfor over for en kæmpe opgave med at mobilisere danskerne til politisk deltagelse og bryde ud af den tillidsnedbrydende medielogik, som breaking news er udtryk for, mener medlem af Mandag Morgens Velstandsgruppe Rasmus Kleis Nielsen, 24. november 2014.

Mediernes kapløb om breaking news har resulteret i en informationsderoute, der har indflydelse på den offentlige debat og borgernes viden om det samfund, de er en del af. Medierne selv forklarer sig med mediebrugernes egen efterspørgsel, men det er der ifølge Rasmus Kleis Nielsen – medlem af Mandag Morgens Velstandsgruppe og medieforsker ved RUC og Oxford Universitet – ikke hold i:

RasmusKleis

Rasmus Kleis Nielsen.

”Vi har et solidt forskningsmæssigt belæg for at sige, at det ikke er efterspørgslen, der driver produktionen af breaking news. Det er i højere grad udbudsdrevet i en intern faglig konkurrence mellem journalister om, hvem der kommer først.”

Rasmus Kleis Nielsen udgav tidligere i år bogen ”Political Journalism in Transition”, som beskriver mediernes hårde konkurrence om breaking news.

I Opinionsanalysen retter han kritikken mod toppolitikerne for at hoppe med på mediemøllen. Dermed svigter de ifølge Rasmus Kleis Nielsen deres ansvar for at oplyse danskerne om, hvilke udfordringer det danske samfund står over for og engagere dem i løsningen.

Kleis Nielsen efterlyser et nyt folkeoplysningsprojekt, som genopliver danskernes politiske engagement og tillid. Som et bornholmsk folkemøde hver dag året rundt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.