Danskejet svinegigant klarer sig uden “socialhjælp”

Poldanor

Selskabet Poldanor i Pommern opbevarer sin gylle fra de mange tusinder af svin i åbne gyllelaguner. Foto: Ecodnia.

Nyt rekordår for de danske svineproducenter i Østeuropa i Axzon-koncernen med solide bidrag fra svinestaldene i Polen og Ukraine. Det skrev landbrugsavisen 18. april 2013.

Med svineselskaberne Poldanor i Polen og Danosha i Ukraine leverer Axzon-koncernen igen solide resultater. Mens de mindre dygtige danske svineproducenter afleverer underskud på underskud og må tigge om statsstøtte til de nødvendige investeringer, præsterer den danskejede Axzon-koncern en fremgang på over 100 mio. kr. i forhold til sidste år, og det sker med plus 234 mio. kr. på bundlinjen.

Virksomheden er favoriseret af billig arbejdskraft, men er ellers underkastet samme EU-krav som i Danmark. I modsætning til hvad mange landbrugslobbyister hævder, så skal Poldanor i Polen opfylde samme miljø- og kvalitetskrav som de underskudsgivende danske producenter.

Udover primær landbrugsproduktion er selskabet også aktiv i slagteridrift og biogasanlæg. I slagterierne lagde Axzon for tre år siden en afsætningsstrategi, hvor en større del af kødprodukterne skulle sælges via private labels til de store supermarkedskæder i Polen. Det har været en succes.

Hvor stor en del af Poldanors svineprodukter, der eksporteres til Danmark, oplyses ikke, men den er sandsynligvis betydelig. Faktisk importerer vi så mange tons svinekød, at mængden modsvarer hele hjemmemarkedets behov. Blandt storimportørerne er bl.a. COOP, der modtager en fjerdedel af kædens udskårne svinepålægsvarer fra Polen.

Svineproduktionen og slagterierne dækker hovedparten af Axzons omsætning med hhv. 746 mio. kr. og 567 mio. kr. 2012 har dog også været et godt år for biogas, som har øget produktionen med 17 pct.

Axzon A/S har netop accepteret IFC, som er en del af Verdensbanken, som en afgørende partner for koncernens fremtid. IFC har i april 2013 investeret  400 mio. kr. i Poldanor-folkenes moderselskab.

Det er det største beløb,  en ekstern investor nogensinde har placeret i et danskejet landbrug. Investeringen skal bruges til at udvide produktionen og blandt andet sikre adgangen til det boomende marked i Rusland i skarp konkurrence med producenterne i Danmark.

Fakta: 2012 tal for Polen Invest (moderselskab til Axzon-koncernen). 2011-tal i parentes.

Omsætning: 1.089 (959) mio. kr.

Resultat efter skat: 234 (131) mio. kr.

Egenkapital: 1.396 (1.119) mio. kr.

Medarbejdere: 1.771 (1.596)

Læs mere om Axzon-koncernen her: www.axzon.eu/en/why-axzon

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.