Kære journalister og redaktioner!

I morgen torsdag stemmer et flertal i Folketinget med svinefabrikkerne og mod de svineramte naboer. Kl. 10-11 kan I interviewe skuffede naboer fra Landsforeningen mod Svinefabrikker foran Christiansborg. Sammen med eksperter og aktivister fra Greenpeace møder de op for at vise klart og tydeligt, at kampen langtfra er slut

Baggrund om kampen med store svinefarme og deres naboer:

Den 5. maj førstebehandlede Folketinget et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at give kommunerne ret til – ud fra lokale forhold – at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefabrikker, selvom de generelle krav om for eksempel udledning af ammoniak og afstand til naboer er overholdt.
Den ret havde kommunerne før i tiden, men den forsvandt, da den foregående regering samt S og R stemte i 2017 for en ændring af Husdyrbrugloven.

Under førstebehandlingen 5. maj trak R sig fra den gamle aftale:
“Vi stemte for i 17, fordi vi troede, beskyttelsesniveauet for naboer til svinefabrikker blev højere, når det blev nationalt. Men den nye lov har sat et lavere niveau. Derfor bakker vi op om at give beslutningskraften tilbage til kommunerne”, sagde Zenia Stampe i Folketingssalen.

S gjorde det derimod klart, at de vil stemme imod, og S står dermed sammen med blå blok og mod sine støttepartier. 

Link til forslaget:
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B113/som_fremsat.htm
I betænkningen kan man se, hvem der stemmer for og imod torsdag. Der står blandt andet:
“SF og EL finder det dybt bekymrende, at regeringen ikke vælger at lytte til sit parlamentariske grundlag eller lytte til de socialdemokratiske borgmestre og til de mange borgere, der står med konsekvenserne af massive udvidelser af f.eks. grisefabrikker, men i stedet vælger at stå skulder ved skulder med blå blok og sætte nogle få landmænds mulighed for en øget indtjening over kommunernes selvbestemmelse og mulighed for at passe på deres borgere, landsbyer, natur og drikkevand og mulighed for at nå deres kommunale klimamål”.

Hvis I ønsker at dække historien stiller både svineramte naboer, Greenpeace og Landsforeningen mod Svinefabrikker gerne op til interview.
Foran Christiansborg torsdag 25/6 fra kl. 10-11 eller på telefon.
(Af hensyn til smitterisiko vil demonstrationen foran Christiansborg bestå af forholdsvis få mennesker med til gengæld store bannere) 

Opmærksomheden omkring svinefabrikker er vokset, efter Greenpeace i oktober 2019 udgav dokumentaren “Nabo til en svinefabrik”, der beskriver de mange gener og potentielle sundhedsmæssige risici for tusindvis af danske familier, som er naboer til svinefabrikkerne. Filmen beskriver også kommunernes tab af retten til at sige nej til svinefabrikker som følge af Landbrugspakken.

Siden loven trådte i kraft har kommunerne Esbjerg, Holbæk, Skanderborg og Middelfart uafhængigt af hinanden sendt breve til blandt andre miljøminister, Lea Wermelin (S). Kommunerne beder om hjælp til at gøre noget ved husdyrbrugloven:
https://www.kommunen.dk/artikel/svinefarme-tryner-kommuner-fire-har-sendt-breve-til-ministre

Kontaktoplysninger: 

Landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, Kristian Sloth, for yderligere kommentarer eller for at få kontakt til naboer i hele landet: tlf. 23406595 Landsforeningen mod Svinefabrikker:
Helene Meden Hansen, formand, tlf. 20 89 67 70.
Frederikke Arp, medlem af bestyrelsen, tlf. 42 63 70 38
Foreningen blev stiftet i marts 2020 af en række miljøorganisationer og bekymrede borgere og har i skrivende stund over 500 medlemmer.

17 activists from Greenpeace hang a 42 metre long banner on the roof of an industrial pig factory in Denmark. They also hang a 9 x 7 metre large banner on the pig factory’s silos. The banners read, “Give Denmark’s Land Back” and “Stop Pig Factories”. Activists are also holding signs, which read, “End this Meat Madness” and “Less Meat = Less Heat”. The stall houses approximately 10,000 pigs. The farm is one of nine industrial pig factories in the area, all owned and managed by one family, Peter Kjær Knudsen and his three sons. The family produces 200,000 slaughter pigs and live piglets for export each year. The family also owms industrial pig factories in Sweden and Eastern Europe. Greenpeace urges the Danish government to halve Denmark’s production of cows and pigs by 2030 in order to reach the government’s own goals of a 70% reduction in greenhouse gas emissions.
Visited 10 times, 9 visit(s) today

Skriv en kommentar