Den visse gribbedød truer i Alperne

Gribbe_infight

Indiske gribbe er et sjældent syn i dag, fordi de næsten er blevet udslettet på grund af forgiftning med diclofenac i forurenede ådsler. Foto: Natalino Fenech.

Et veterinærlægemiddel til kvæg har forårsaget en nedgang på næsten 99 procent i bestandene af gribbe i Indien, der fodres med forurenede slagtekroppe. Veterinærmidlet sælges nu også i Europa, hvor det kan bringe gribbene i Alperne i fare. Det skriver Anand Chandrasekhar, www.swissinfo.ch, 7. oktober 2014.

Selv ud fra schweiziske standarder var landsbyen La Punt Chamues nær St. Moritz skueplads for et ekstraordinært eksempel på det berømte direkte demokrati, da et flertal af landsbyens beboere 18. august stemte imod opførelsen af et vandkraftværk på egnen.

Det ekstraordinære var, at deres beslutning baserede sig på modstand mod det faktum, at projektet kunne forstyrre ynglesuccessen for et par skæggede gribbe. Gribbene vandt den dag med 74 stemmer mod 64.

Stadig kendt som lammergeier blev lammegribben (Gypaetus barbatus) først gang genindført i de schweiziske alper i 1991. Men ikke før 2007 formåede det første par at yngle i naturen.

Der er nu otte ynglepar i Schweiz, hver med en udfløjen unge, i henhold til den schweiziske Ornitologisk Institute. Det er en af de store succeshistorier i schweizisk naturbevaring.

Trods den gode nyhed svæver en trussel dog i horisonten. Diclofenac, et anti-inflammatorisk lægemiddel der er ansvarlig for den katastrofale tilbagegang i gribbebestandene på det indiske subkontinent, er nu blevet godkendt til at anvendes til behandling af husdyr i Italien og Spanien, hvor 80 procent af de europæiske gribbe lever. Gribbe, der fouragerer på ådsler af diclofenac-behandlet kvæg, dør af nyresvigt.

De tre arter af gribbe, der findes i Indien, har udvist en katastrofal tilbagegang på 97-99,9 procent i perioden 1992 til 2007, og diclofenac har vist sig at være den skyldige. I 2006 blev lægemidlet forbudt i Indien til veterinær brug.

Godkendelsen af lægemidlet i Europa har alarmeret naturgrupper, der frygter, at lægemidlet kan udgøre en reel fare for Alpernes bestande af ørne og gribbe og ødelægge årtiers bevarelsesindsats. Lægemidlet, der også finder human anvendelse, er dog mistænkt for at have alvorlige bivirkninger.

Læs mere.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.