Toksikologen Irene Witte fra Universität Oldenburg havde i høprøver fra Mals fundet så store forekomster af pesticidrester, at hun betegner høet som decideret farligt:

»Dette hø burde skaffes af vejen som særligt affald,« konkluderede hun på baggrund af prøverne.

Siden 2011 har en række forskellige borgerinitiativer derfor forsøgt at tage fat på problemet. Sådan beskriver Information 29. oktober 2014 et bemærkelsesværdigt politisk initiativ i Schweiz.

Günther Wallmnöfer og hans kolleger forsøgte først at finde forhandlingsløsninger med de konventionelle landmænd, men forhandlingerne endte uden resultat.

Så til sidst blev løsningen en folkeafstemning, hvor indbyggere i Mals skulle tage stilling til, om det fortsat skulle være lovligt at bruge pesticider inden for kommunens grænser. Ved afstemningen den 5. september stemte et overvældende flertal på 75 procent for et forbud mod pesticider.

Kartoffelmark
Herhjemme efterlader den kemiske bekæmpelse af ukrudt stadig større landbrugsarealer i en livløs tilstand store dele af året. Det er de nye jordmidler, der simpelthen “desinficerer” dyrkningslaget. Kartoffelmark fra Lolland, september 2014.

Folkeafstemningen er enestående i hele Europa: Den tilføjer en artikel til den kommunale forfatning, som forbyder »brug af meget giftige, giftige, skadelige eller miljøskadelige kemisk-syntetiske insekt- og ukrudtsmidler« i hele kommunens område. Bystyret er nu ansvarligt for at sikre, at folkeafstemningens beslutning føres ud i livet.

Mals’ borgmester, Ulrich Veith, ser en store muligheder for sin region i forbuddet mod pesticider: »Efter min mening burde alle beslutningstagere kende til denne mulighed og arbejde for et lignende grønt udviklingskoncept sammen med Mals’ borgere.«

Muligheden for at udskrive en folkeafstemning om spørgsmålet bygger på det såkaldte Vorsorgeprinzip (’forsigtighedsprincip’) for generel beskyttelse af folkesundheden, som er formuleret i EU-traktatens artikel 191. Det bygger på tanken om, at lokalsamfund skal kunne søge den højest mulige miljømæssige beskyttelse, alt efter deres beliggenhed.

Hvor fortalerne for et forbud ved folkeafstemningen påberåbte sig Vorsorge-princippet og henviste til de stærke vinde, som fører pesticidrester ind over økologiske landbrug, argumenterede modstanderne af forbuddet med, at samtlige relevante pesticider er lovlige og godkendt af EU.

Læs hele artiklen og se de smukke billeder.

Comments are closed.